settings icon
share icon
คำถาม

อะไรเป็นลักษณะสำคัญของขนมปังไร้เชื้อ

คำตอบ


พระคัมภีร์บอกเราว่าชนชาติอิสราเอลควรกินเพียงขนมปังไร้เชื้อทุกปีในช่วงเทศกาลปัสกาเพื่อเป็นการระลึกถึงการอพยพออกจากการเป็นทาสของชาวอียิปต์ เมื่อครั้งที่ลูกของพระเจ้าคือชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์อย่างรีบเร่ง พวกเขาไม่มีเวลาทำให้ขนมปังฟูขึ้นดังนั้นจึงมีการทำมันในเทศกาลปัสกาครั้งแรกโดยปราศจากผงฟูซึ่งรู้จักเป็นอย่างดีในนามของยีสต์ ในการอธิบายขนมปังนี้และทำไมถึงได้มีการนำมากิน พระคัมภีร์บอกเราให้รู้ได้แก่ "ห้ามรับประทานขนมปังมีเชื้อกับปัสกา ตลอดเจ็ดวันท่านจงรับประทานขนมปังไร้เชื้อกับปัสกา เป็นขนมปังแห่งความทุกข์ใจ เพราะท่านออกมาจากแผ่นดินอียิปต์อย่างรีบเร่ง เพื่อท่านจะระลึกถึงวันที่ท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์นั้นตลอดชีวิตของท่าน" (เฉลยธรรมบัญญัติ 16:3) พระบัญชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกินขนมปังไร้เชื้อพบในอพยพ 12:8, 29:2 และกันดารวิถี 9:11 จนถึงทุกวันนี้ในบ้านชาวยิวการเฉลิมฉลองเทศกาลปัสกาก็มีขนมปังไร้เชื้อรวมอยู่ด้วย

ตามพจนานุกรมโบราณของภาษาฮีบรู คำว่า "ขนมปังไร้เชื้อ" ผันมาจากคำว่ามัทโซฮ์ (Matzoh) ซึ่งหมายถึง "ขนมปังหรือเค้กที่ปราศจากผงฟู" พจนานุกรมโบราณยังบอกว่ามัทโซฮ์อยู่ในคำที่ผันกลับมาจากคำที่มีความหมายว่า "ไหลออกหมดหรือดูดออก" ในการเสนอคำศัพท์ภาษาฮีบรูคำที่สองนี้พจนานุกรมโบราณบอกว่า "ในลักษณะของการกินของหวานอย่างตะกละ" ดังนั้นมันค่อนข้างเป็นไปได้ว่าขนมปังไร้เชื้อซึ่งขณะเดียวกันมันอาจมีน้ำหนักมากและแบน รวมทั้งคงอาจมีรสหวานเมื่อได้ลิ้มรส

ในพระคัมภีร์ผงฟูยังเป็นสัญลักษณ์ของบาปเสมอ เหมือนผงฟูที่ซึมผ่านก้อนแป้งทั้งหมด บาปก็จะกระจายในคนคนหนึ่ง คริสตจักรหรือชนชาตินั้นท้ายที่สุดก็ครอบงำและนำผู้ที่มีส่วนร่วมของมันเข้าสู่การเป็นทาสและการตายอย่างแท้จริง (กาลาเทีย 5:9) พระธรรมโรม 6:23 บอกเราว่า "ค่าจ้างของบาปคือความตาย" ซึ่งเป็นการพิพากษาของพระเจ้าสำหรับความบาปและนี่คือเหตุผลว่าพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนท์เพื่อเตรียมทางออกเพื่อการพิพากษานี้สำหรับความบาปถ้ามนุษย์จะสำนึกผิดเกี่ยวกับบาปของเขาและยอมรับพระคริสต์เป็นเครื่องบูชาปัสกาของเขา รวมถึงมีใจที่เปลี่ยนใหม่เพื่อว่าเขาจะสามารถดำเนินชีวิตของเขาตามพระบัญชาของพระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรเป็นลักษณะสำคัญของขนมปังไร้เชื้อ
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries