settings icon
share icon
คำถาม

ทูตสวรรค์ประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง?

คำตอบ


ทูตสวรรค์ทั้งหมดมีอยู่สองลำดับคือทูตสวรรค์ที่ "ไม่ได้ตกลงมา" และทูตสวรรค์ที่ตกลงมา ทูตสวรรคค์ที่ไม่ได้ตกลงมาคือท่านที่คงความบริสุทธิ์ไว้ตั้งแต่มีตัวตนและดังนั้นจึงเรียกว่า "ทูตสวรรค์บริสุทธิ์" ในพระคัมภีร์โดยทั่วไปแล้วเมื่อมีการกล่าวถึงทูตสวรรค์จะเป็นมุมมองในชั้นของทูตสวรรค์บริสุทธิ์ แต่ในทางตรงกันข้ามทูตสวรรค์ที่ตกลงมาคือพวกที่ไม่ได้รักษาความบริสุทธิ์ไว้

ทูตสวรรค์บริสุทธิ์เป็นชั้นพิเศษและบางองค์มีชื่อและมีการระบุถึงพวกท่าน มิคาเอลคืออัครเทวทูตเป็นหัวหน้าของทูตสวรรค์บริสุทธิ์ทั้งหมดและชื่อของท่านหมายถึง "เจ้าผู้ครอบครองของท่าน" (ดาเนียล 10:21, 12:1, 1 เธสะโลนิกา 4:16, ยูดาห์ 1:9, วิวรณ์ 12:7 – 10) กาเบรียลเป็นหนึ่งในผู้ส่งข้อความที่สำคัญของพระเจ้า ชื่อของท่านหมายถึง "วีรบุรุษของพระเจ้า" รวมถึงได้รับการมอบหมายความรับผิดชอบด้วยข้อความสำคัญๆ เช่นที่นำไปยังดาเนียล (ดาเนียล 8:16, 9:21) เศคาริยาห์ (ลูกา 1:18 – 19) และมารีย์ (ลูกา 1:26 – 38)ฃ

ทูตสวรรค์บริสุทธิ์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีชื่อในพระคัมภีร์แต่มีการอธิบายว่าเป็น "ทูตสวรรค์ที่ทรงเลือกไว้" (1 ทิโมธี 5:21) การแสดงออกถึง "อาณาจักรของเจ้าผู้ครอง" และ "ฤทธิ์อำนาจ" ดูเหมือนว่าจะใช้กับทูตสวรรค์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทูตสวรรค์ที่ตกลงมาหรือทูตสวรรค์ที่บริสุทธิ์ (ลูกา 21:26, โรม 8:38, เอเฟซัส 1:21, 3:10, โคโลสี 1:16, 1 เปโตร 3:22) ทูตสวรรค์บางองค์มีการเรียกว่า "เครูบ" ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งพิทักษ์ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจากมลทินแห่งความบาป (ปฐมกาล 3:24, อพยพ 25:18, 20) "เสราฟิม" เป็นทูตสวรรค์อีกชั้นหนึ่ง มีการระบุถึงครั้งเดียวในพระคัมภีร์ในอิสยาห์ 6:2 – 7 และอธิบายไว้ว่ามีปีกสามคู่ พวกท่านปฏิบัติหน้าที่ในการสรรเสริญพระเจ้า เป็นผู้ส่งข้อความของพระเจ้ามายังโลกและเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างชัดเจน การอ้างอิงถึงทูตสวรรค์บริสุทธิ์ส่วนมากในพระคัมภีร์อ้างถึงพันธกิจของพวกท่านซึ่งเป็นสิ่งที่กว้าง ทูตสวรรค์บริสุทธิ์มีการแสดงตัวขณะทรงสร้างโลก ในขณะที่มีการประทานกฎบัญญัติ ในช่วงการประสูติและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ การเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์และพวกท่านจะอยู่ตอนที่พระเจ้ารับคริสตจักรขึ้นไปยังสวรรค์และในตอนที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา

ในทางกลับกันอย่างสิ้นเชิงกลุ่มของทูตสวรรค์บริสุทธิ์ ทูตสวรรค์ที่ตกลงมามีจำนวนนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกันแต่เมื่อพิจารณาแล้วก็น้อยกว่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์และมีการอธิบายไว้ว่าตกลงมาจากผืนดินแรกของพวกมัน นำโดยซาตานผู้ซึ่งตั้งแต่แรกเป็นทูตสวรรค์บริสุทธิ์ ทูตสวรรค์ที่ตกลงมาเอาใจออกห่างและกบฏต่อพระเจ้ารวมถึงกลายเป็นพวกที่ทำบาปโดยธรรมชาติและในการงานของพวกมัน ทูตสวรรค์ที่ตกลงมาถูกแบ่งออกเป็นสองชั้นคือพวกที่เป็นอิสระและพวกที่ถูกผูกมัดไว้ จากทั้งหมดของทูตสวรรค์ที่ตกลงมา ซาตานผู้เดียวที่ถูกกล่าวถึงโดยเฉพาะในพระคัมภีร์ เมื่อซาตานตกลงมา (ยอห์น 8:44, ลูกา 10:18) มันชักจูงหนึ่งในสามของทูตสวรรค์ให้ตามมันไป บางตนถูกจำจองด้วยโซ่เพื่อรอการพิพากษา (1 โครินธ์ 6:3, 2 เปโตร 2:4, ยูดาห์ 1:6) และพวกที่เหลือเป็นอิสระและเป็นปีศาจหรือมารตามการอ้างอิงตลอดทั้งพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ (มาระโก 5:9, 15, ลูกา 8:30, 1 ทิโมธี 4:1) พวกมันเป็นผู้รับใช้ของซาตานในการดำเนินการทุกอย่างของมันและมีส่วนร่วมในหายนะของมัน (มัทธิว 25:41, วิวรณ์ 20:10)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทูตสวรรค์ประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries