settings icon
share icon
คำถาม

เผ่าสิบสองของอิสราเอลมีอะไรบ้าง

คำตอบ


เผ่าทั้งสิบสองของอิสราเอลมาจากบุตรทั้งสิบสองคนของอิสราเอล “อิสราเอล” เป็นชื่อที่พระเจ้าทรงตั้งให้ยาโคบ (ปฐมกาล 32:28) บุตรชายทั้งสิบสองคนของท่านคือ รูเบน สิเมโอน เลวี ยูดาห์ ดาน นัฟทาลี กาด อาเชอร์ อิสสาคาร์ เศบูลุน โยเซฟ และเบนยามิน (ปฐมกาล 35:23-26, อพยพ 1:1–4, 1 พงศาวดาร 2:1–2) เมื่อเผ่าต่างๆ ได้รับดินแดนแห่งพันธสัญญาเป็นมรดกแต่ลูกหลานของเลวีไม่ได้รับอาณาเขตดินแดนสำหรับตนเอง (โยชูวา 13:14) พวกเขากลายเป็นปุโรหิตและมีเมืองหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วอิสราเอล เผ่าของโยเซฟแบ่งออกเป็นสองเผ่าคือยาโคบได้รับเลี้ยงบุตรทั้งสองของโยเซฟคือเอฟราอิมและมนัสเสห์ โดยพื้นฐานแล้วได้ให้ส่วนแบ่งแก่โยเซฟเป็นสองเท่าสำหรับความสัตย์ซื่อในการช่วยครอบครัวให้รอดพ้นจากการกันดารอาหาร (ปฐมกาล 47:11–12) นี่หมายความว่าเผ่าต่างๆ ที่ได้รับอาณาเขตภายในดินแดนแห่งพันธสัญญา ได้แก่ เผ่ารูเบน เผ่าสิเมโอน เผ่ายูดาห์ เผ่าดาน เผ่านัฟทาลี เผ่ากาด เผ่าอาเชอร์ เผ่าอิสสาคาร์ เผ่าเศบูลุน เผ่าเบนยามิน เผ่าเอฟราอิม และเผ่ามนัสเสห์ ในบางที่ของพระคัมภีร์เรียกเผ่าเอฟราอิมว่าเป็นเผ่าของโยเซฟ (กันดารวิถี 1:32–33)

หลังจากกษัตริย์โซโลมอนสิ้นพระชนม์ อิสราเอลก็แยกออกเป็นสองอาณาจักร ยูดาห์ที่อยู่ทางทิศใต้ ได้แก่ ยูดาห์ สิเมโอน และเบนยามิน ส่วนเผ่าอื่นๆ นั้นรวมกันเพื่อสร้างอาณาจักรอิสราเอลทางตอนเหนือ อิสราเอลถูกทำลายโดยชาวอัสซีเรีย และชาวอิสราเอลส่วนใหญ่ถูกฆ่าหรือไม่ก็ถูกเนรเทศแต่ชาวอิสราเอลที่ยังคงอาศัยอยู่ที่นั่นดูเหมือนจะถูกรวมเข้ากับอาณาจักรยูดาห์

พระเยซูมาจากเผ่ายูดาห์ เปาโลมาจากเผ่าเบนยามิน และยอห์นผู้ให้บัพติศมาเป็นชาวเลวีแต่เนื่องจากการพลัดถิ่นในปีค.ศ. 70 การระบุตัวของเผ่าของชาวยิวยุคใหม่จึงยากกว่าเล็กน้อย นั่นไม่ได้หมายความว่าการแบ่งเผ่านั้นไม่สัมพันธ์กัน ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก ผู้คนส่วนใหญ่ในโลกละทิ้งพระเจ้าและกำลังติดตามปฏิปักษ์พระคริสต์ ชาวยิว 144,000 คนจะถูกพระเจ้าประทับตรา ซึ่งจำนวนนี้ประกอบด้วย 12,000 จากแต่ละเผ่า ดังนั้นแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าใครอยู่ในเผ่าอะไร พระเจ้าก็ยังคงเฝ้าติดตามอยู่ เผ่าเหล่านี้ปรากฎรายชื่ออีกครั้งในวิวรณ์ 7:5-8 แต่พวกเขาไม่ใช่เผ่าเดียวกันกับที่ได้รับที่ดินในโยชูวา เผ่ามนัสเสห์มีชื่ออยู่ในนั่นและเอฟราอิม (ภายใต้ชื่อของโยเซฟ) แต่แทนที่จะเป็นผ่านดานก็เป็นเผ่าเลวีนั้นมีการรวมอยู่ด้วย และไม่มีคำอธิบายว่าทำไม

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เผ่าสิบสองของอิสราเอลมีอะไรบ้าง
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries