settings icon
share icon
คำถาม

ลักษณะสำคัญของการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตคืออะไร?

คำตอบ


ในคำพยากรณ์ของอิสยาห์เกี่ยวกับการมาของพระเมสสิยาห์คือ

การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตคือการที่พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มในวันที่เรารู้จักกันว่าคือวันอาทิตย์ทางตาล (Palm Sunday) เป็นวันอาทิตย์ก่อนการตรึงที่กางเขน (ยอห์น 12:1, 12) เรื่องการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตเป็นหนึ่งในบางเหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูซึ่งปรากฏอยู่ในคำอธิบายของพระกิตติคุณทั้งสี่เล่ม (มัทธิว 21:1 – 17, มาระโก 11:1 – 11, ลูกา 19:29 – 40, ยอห์น 12:12 – 19) การนำคำอธิบายทั้งสี่มารวมกัน กลายเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญ ไม่ใช่เฉพาะต่อผู้คนในยุคของพระเยซูเท่านั้น แต่เพื่อคริสเตียนตลอดทั้งประวัติศาสตร์ เราฉลองวันอาทิตย์ทางตาล (palm Sunday) เพื่อระลึกถึงโอกาสที่มีความสำคัญ

ในวันนั้นพระเยซูขี่หลังลูกลาที่ได้ยืมมาเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม เป็นลูกลาที่ไม่เคยมีใครขี่มาก่อน เหล่าสาวกวางเสื้อคลุมของพวกเขาบนหลังลูกลาให้พระองค์นั่งและประชากรมากมายออกมาเพื่อต้อนรับพระองค์ วางเสื้อคลุมและกิ่งบปาล์มไว้ต่อหน้าพระองค์ ผู้คนโห่ร้องอวยชัยและสรรเสริญพระองค์ว่า "ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า" ในขณะที่พระองค์ขี่ลูกลาเข้าไปในพระวิหารเป็นที่ซึ่งพระองค์ได้สั่งสอนประชากร รักษาโรคของพวกเขาและไล่พวกแลกเงินและพ่อค้าทั้งหลายผู้ได้ทำให้บ้านของพระบิดาของพระองค์ให้กลายเป็น "ถ้ำของพวกโจร" (มาระโก 11:17)

พระประสงค์ของพระเยซูในการขี่ลูกลาเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มก็เพื่อแจ้งแก่สาธารณชนว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์และกษัตริย์ของอิสราเอลเพื่อให้สำเร็จตามการพยากรณ์ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม มัทธิวกล่าวว่ากษัตริย์ที่เสด็จมาบนลูกลานั่นคือสิ่งที่สำเร็จตามพระธรรมเศคาริยาห์ 9:9 "ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงร่าเริงอย่างยิ่งเถิด โอ บุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย จงโห่ร้อง ดูเถิด กษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอ ทรงความยุติธรรมและความรอด พระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลา ทรงลูกลา" อย่างแน่นอนพระเยซูขี่ลูกลาเข้าไปยังเมืองหลวงของพระองค์ในฐานะกษัตริย์ผู้มีชัยชนะและได้รับการโห่ร้องอวยชัยโดยผู้คนทั้งหลายตามแบบของยุคนั้น ถนนของกรุงเยรูซาเล็มนครหลวงนั้นเปิดต่อพระองค์และดั่งกษัตริย์พระองค์มีอำนาจเหนือสถานที่ของพระองค์ไม่ใช่สถานที่ชั่วคราวแต่เป็นสถานที่ฝ่ายวิญญาณซึ่งก็คือพระวิหารของพระองค์เพราะพระองค์เป็นอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ พระองค์รับการนมัสการและการสรรเสริญจากผู้คนเพียงเพราะพระองค์สมควรจะได้รับ พระองค์ไม่ได้บอกสาวกของพระองค์ให้เงียบเกี่ยวกับพระองค์อีกต่อไป (มัทธิว 12:16, 16:20) แต่ให้ตะโกนสรรเสริญและนมัสการพระองค์อย่างเปิดเผย การปูเสื้อคลุมเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อตำแหน่งกษัตริย์ (ดู 2 พงศ์กษัตริย์ 9:13) พระเยซูประกาศอย่างเปิดเผยต่อผู้คนว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ของพวกเขาและเป็นพระเมสสิยาห์ที่พวกเขารอคอย

น่าเสียดายที่การสรรเสริญที่ผู้คนทุ่มเทให้พระเยซูนั้นไม่ได้เป็นเพราะว่าพวกเขารู้จักพะองค์นฐานะพระผู้ช่วยให้รอดจากความบาปของพวกเขา พวกเขาต้อนรับพระองค์จากความปรารถนาของพวกเขาสำหรับพระเมสสิยาห์ผู้ส่งสาร ผู้ที่จะนำพวกในการปฏิวัติต่อโรม มีหลายคนที่คิดว่าพวกเขาไม่ได้เชื่อในพระคริสต์องค์พระผู้ช่วยให้รอด แต่กระนั้นพวกเขาหวังว่าอาจเป็นไปได้ที่พระองค์จะเป็นผู้ส่งสารชั่วคราวของพวกเขา มีผู้ที่โห่ร้องอวยชัยด้วยคำโฮซันนามากมายของพวกเขา โดยการที่รู้ว่าพระองค์คือบุตรของดาวิดผู้ซึ่งมาในนามของพระเจ้า แต่เมื่อพระองค์ไม่ได้ทำตามความคาดหวังของพวกเขา เมื่อพระองค์ปฏิเสธที่จะนำพวกเขาในการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่ต่อผู้ครอบครองโรม ฝูงชนหันไปจากพระองค์อย่างรวดเร็ว ภายในเวลาไม่กี่วันการโฮซันนาของพวกเขากลายเป็นการร้องตะโกน "ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด" (ลูกา 23:20 – 21) ผู้ที่โห่ร้องอวยชัยต่อพระองค์ดั่งพระองค์เป็นวีรบุรุษไม่นานก็ปฏิเสธและทิ้งพระองค์

เรื่องของการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นไปในทางตรงกันข้ามและทางตรงกันข้ามเหล่านั้นประกอบไปด้วยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้เชื่อ เป็นเรื่องราวของกษัตริย์ที่มาอย่างต่ำต้อยบนลูกลา ไม่ใช่ด้วยม้าชั้นดีที่ชูขาหน้าขึ้นทั้งสองขา ไม่ใช่ด้วยเสื้อคลุมหรูหราแต่ด้วยเสื้อผ้าของผู้ที่ยากจนและถ่อมใจ พระเยซูคริสต์มาไม่ใช่เพื่อเอาชนะด้วยกองกำลังตามแบบอย่างกษัตริย์ในโลกนี้แต่ด้วยความรัก พระคุณ พระเมตตาและการเสียสละของพระองค์เองเพื่อประชากรของพระองค์ พระองค์ไม่ได้เป็นอาณาจักรของกองทัพและความวิเศษแต่ต่ำต้อยและมีการการรับใช้ พระองค์ไม่ได้เอาชนะชนชาติแต่พระองค์เอาชนะหัวใจและความคิด ข้อความของพระองค์คือสันติสุขร่วมกับพระเจ้าซึ่งไม่ใช่สันติสุขชั่วคราว ถ้าพระเยซูได้เสด็จเข้าสู่หัวใจของเราอย่างผู้พิชิต พระองค์ก็ปกครองอยู่ในนั้นด้วยสันติสุขและความรัก ในฐานะผู้ติดตามพระองค์ เราก็ควรแสดงออกถึงคุณลักษณะเดียวกันนั้นและโลกจะเห็นกษัตริย์ที่แท้จริงผู้มีชีวิตและครอบครองอย่างมีชัยในตัวเรา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ลักษณะสำคัญของการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries