settings icon
share icon
คำถาม

ความเชื่อเรื่องตรีเอกานุภาพ คืออะไร ความเชื่อเรื่องตรีเอกานุภาพเป็นไปตามพระคัมภีร์ไหม ?

คำตอบ


ความเชื่อเรื่องตรีเอกานุภาพคือคำสอนว่า พระเจ้าทรงเป็นสามพระภาคที่ พระองค์ได้ทรงเปิดเผยพระองค์เอง ในสามพระภาคร่วม กันและร่วมเป็นคณะบุคคลนิรันดร์ สำหรับการเสนอรายละเอียดในพระคัมภีร์เรื่องตรีเอกานุภาพ โปรดดู บทความของเราใน สิ่งที่พระคัมภีร์ สอนเกี่ยวกับตรีเอกานุภาพ วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือการหารือเกี่ยวกับความสำคัญของความเชื่อเรื่องตรีเกานุภาพ เกี่ยวกับเรื่อง ความรอด และชีวิตคริสเตียน เรามักถูกตั้งคำถามว่า " ฉันต้อง เชื่อในตรีเอกานุภาพแล้วจึงจะรอดหรือ" คำตอบคือใช่และไม่ใช่ คนต้อง เข้าใจและเห็นด้วยกับ ทุกแง่มุมความเชื่อเรื่องตรีเอกานุภาพ จึงจะรอดได้หรือ ไม่ใช่ มีบางด้านของความเชื่อเรื่องตรีเอกานุภาพที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้รอด ใช่ ตัวอย่างเช่น สภาพพระเจ้าของพระคริสต์ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อหลักคำสอนแห่งความรอด ถ้าพระเยซูไม่ได้ทรงเป็นพระเจ้า การตายของพระองค์ไม่ได้ชดใช้โทษบาป ที่ไม่มีที่สิ้นสุด พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงอนันต์—ทรงเป็นจุดเริ่มต้น และไม่ทรงมีจุดสิ้นสุด สิ่งมีชีวิตอื่น ๆทั้งหมด รวมถึงทูตสวรรค์มีขีดจำกัด พวกเขาถูกสร้างขึ้นโดยมีขีดจำกัด เพียงการตายของบุคคลผู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด สามารถชดเชยลบล้างความบาปของมนุษย์ ตลอดนิรันดร์ ถ้าพระเยซูไม่ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ไม่ทรงสามารถเป็นพระผู้ช่วยให้รอด พระเมสสิยาห์ พระเมษโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลก ยอห์น 1:29 “วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาทางท่าน ท่านจึงกล่าวว่า “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย”

แนวคิดที่ไม่เป็นตามหลักพระคัมภีร์เรื่องทรงสภาพเป็นพระเจ้าของพระเยซู ส่งผลเป็นแนวคิดผิดเรื่องความรอด หลักคำสอน " คริสเตียน " ทุกอย่างที่ปฏิเสธสภาพพระเจ้าที่แท้จริงของพระคริสต์ได้สอนว่า เราจะต้องกระทำมากขึ้นเรื่องความตายของพระคริสต์ เพื่อที่จะได้รับความรอด สภาพพระเจ้าของพระคริสต์แท้จริงและครบบริบูรณ์ ทุกแง่มุมของหลักความเชื่อตรีเอกานุภาพ ปฎิเสธ แนวคิดนี้ ในเวลาเดียวกัน เราควรระลึกว่าเรามีสาวกแท้ในพระคริสต์บางคน ที่ไม่ได้ยึดติดความเชื่อตรีเอกานุภาพ ในขณะที่เราปฏิเสธการถือรูปแบบ เราไม่ปฏิเสธว่าบุคคลสามารถรอดได้ ในขณะที่ถือว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเป็นหนึ่งในสามพระภาค เพียงแต่เผยให้เห็นพระองค์เองใน ” สาม" พระภาค ตรีเอกานุภาพเป็นความล้ำลึก ที่ไม่มีมนุษย์ที่มีขีดจำกัดคนใดสามารถเข้าใจได้อย่างเต็มที่ หรืออย่างสมบูรณ์แบบ เพราะความรอดเป็นของประทาน พระเจ้าทรงเรียกร้องให้เราไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ พระเจ้า ผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอด

เพราะความรอดเป็นของประทาน พระเจ้าไม่ทรงเรียกร้องให้ต้องยึดมั่นทุกข้อในทฤษฎีความเชื่อที่เข้มงวดตามพระคัมภีร์ ไม่ใช่เลย ความเข้าใจและการเห็นด้วยอย่างครบถ้วนกับทุกแง่ของตรีเอกานุภาพไม่ใช่คุณสมบัติสำหรับการได้รับความรอด เรายึดถือมั่นคงว่าตรีเอกานุภาพเป็นหลักคำสอนที่ยึดหลักตามพระคัมภีร์ เราประกาศอย่างไม่ฟังใครว่า ความเข้าใจและการเชื่อถือตรีเอกานุภาพตามพระคัมภีร์ นั้นสำคัญที่สุดที่จะ เข้าใจพระเจ้า ความรอด และพระราชกิจไม่หยุดยั้งของพระเจ้า ในชีวิตของผู้เชื่อทั้งหลาย ในขณะเดียวกัน มีหลายคนที่เคร่งครัดในพระเจ้า เหล่าสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์ ผู้ที่มีความขัดแย้งกับประเด็นต่างๆ ของตรีเอกานุภาพ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่า เราไม่ได้รอดเพราะมีหลักคำสอนที่สมบูรณ์แบบ เรารอดได้โดยไว้วางใจในพระผู้ช่วยให้รอดที่สมบูรณ์แบบของเรา ยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” เราต้องเชื่อในบางแง่มุมของตรีเอกานุภาพเพื่อจะรอดได้หรือ ใช่ เราต้องเห็นด้วยกับทุกแง่เรื่องตรีเอกานุภาพ จึงจะรอดได้หรือ ไม่ใช่ Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความเชื่อเรื่องตรีเอกานุภาพ คืออะไร ความเชื่อเรื่องตรีเอกานุภาพเป็นไปตามพระคัมภีร์ไหม ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries