settings icon
share icon
คำถาม

การทำสมาธิแบบล่วงพ้นคืออะไร

คำตอบ


การทำสมาธิแบบล่วงพ้น transcendental meditation (หรือ TM) เป็นกลวิธีในการเอาชนะความสงบสุขภายในและการฟื้นฟูจิตวิญญาณโดยการมุ่งความสนใจไปยังบทสวดมนต์ซ้ำๆ อย่างเงียบๆ เมื่อความรู้สึกนึกคิด “สงบลง” ผู้ปฏิบัติจะสามารถ “ก้าวพ้น” ผ่านและเข้าสู่สภาวะแห่งความสุขอันล้นพ้นและความสงบ

การทำสมาธิแบบล่วงพ้นมีรากฐานมากจากศาสนาฮินดู มันมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย ซึ่งได้รับการสอนโดยผู้รู้มะเหศ โยคีหรือโยคีมหาฤาษี (หรือมหาริชชี (maharishi)) ตามการตีความพระเวทของฮินดู มหาริชชีเริ่มสอนการปฏิบัตินี้ในช่วงปีค.ศ. 1950 และนับแต่นั้นมาก็ได้กลายเป็นหนึ่งในเทคนิคการทำสมาธิที่ได้รับการศึกษาวิจัยและถูกฝึกฝนอย่างกว้างขวาง การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการศึกษาในเรื่องนี้จากสมาคมโรคมะเร็งสหรัฐอเมริกา ได้สรุปว่าการทำสมาธิแบบล่วงพ้นไม่มีผลกระทบในแบบที่พิสูจน์ได้ต่อโรค อย่างไรก็ตามหลายคนที่ฝึกการทำสมาธิแบบล่วงพ้นรายงานว่าได้รับความผ่อนคลายมากขึ้นและเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้น

แม้ว่าการทำสมาธิแบบล่วงพ้นนั้นจะเรียกว่าทั้งเกี่ยวกับศาสนาและไม่เกี่ยวกับศาสนา แต่ก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ถึงความคล้ายกันระหว่างการฝึกทำสมาธิแบบล่วงพ้นและการปฏิบัติตามพิธีกรรมของศาสนา ท่าพื้นฐานสำหรับการทำสมาธิแบบล่วงพ้นคือการนั่งเป็นเวลา 15-20 นาที ด้วยการหลับตา ท่องบทสวดมนต์ซ้ำๆ หรือพูดเสียงที่ง่ายๆ ซ้ำๆ เพื่อให้ความรู้สึกนึกคิดนั้นโล่ง เมื่อเปรียบเทียบกับการอธิษฐานของมุสลิมซึ่งได้กำหนดท่าทางและรวมถึงการกล่าวคำพูดซ้ำๆ หรือการอธิษฐานที่คริสเตียนบางคนถือปฏิบัติซึ่งรวมถึงการกล่าวคำหรือวลีเดิมซ้ำๆ และคำสั่งในการคุกเข่าหรือสมมุติให้มีท่าที่พิเศษในการอธิษฐาน ความคล้ายกันนั้นก็ชัดเจน เนื่องจากว่าสิ่งนี้มีความคล้ายคลึงกับการอธิษฐานทางศาสนาและมีการดึงดูดที่ชัดเจนต่อบางสิ่งบางอย่างซึ่งใหญ่กว่าตัวเองสำหรับรักษา ดังนั้นการทำสมาธิแบบล่วงพ้นจึงถูกเรียกว่าเกี่ยวกับศาสนา ในทางกลับกันวัตถุประสงค์ของการอธิษฐานของศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามคือพระวิญญาณของพระเจ้าและมักจะรวมถึงการอ้อนวอน แต่การฝึกทำสมาธิแบบล่วงพ้นทำให้ความรู้สึกนึกคิดโล่งและไม่ได้ให้ความสนใจต่อพระ และนี่ก็เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ว่าทำไมการฝึกฝนนี้ถึงเรียกว่าไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา

มันไม่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายและจิตใจกันแน่ในระหว่างที่ทำสมาธิแบบล่วงพ้น การวิจัยยังคงดำเนินต่อไป แต่จนกระทั่งบัดนี้มีเพียงแค่หลักฐานจากประสบการณ์แทนที่จะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับประโยชน์ของการทำสมาธิแบบล่วงพ้น นี่ไม่ได้หมายความว่าการทำสมาธิแบบล่วงพ้นนั้นไม่มีผลอะไร เพียงแค่การแพทย์ทางตะวันตกไม่มีวิธีการในการวัดผลสิ่งเหล่านั้น การทำสมาธิแบบล่วงพ้นเป็นการปฏิบัติในฝ่ายวิญญาณแบบธรรมชาติและขึ้นอยู่กับโลกของอภิปรัชญา วิธีการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับโลกทางกายภาพหรือทางธรรมชาติ รวมถึงว่ามันไม่ได้น่าตกใจที่มันไม่มีผลอะไรในการศึกษาเกี่ยวกับอภิปรัชญาและโลกเหนือธรรมชาติ

พระคัมภีร์ไม่มีอะไรที่จะกล่าวเกี่ยวกับการทำสมาธิแบบล่วงพ้น แต่พระคัมภีร์มีบางสิ่งบางอย่างที่จะกล่าวเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจว่าจะฝึกฝนการทำสมาธิแบบล่วงพ้นหรือไม่ พระคัมภีร์นั้นชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ควรใคร่ครวญคือ ไม่ใช่ในคำหรือวลีที่ไม่มีความหมายแต่ในพระวจนะของพระเจ้า ผู้ที่ “ใคร่ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน” ได้รับการอวยพระพร (สดุดี 1:2) สันติสุขคือผลของพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5:22) สันติสุขไม่ได้พบได้ในการทำให้ความรู้สึกนึกคิดของคนคนหนึ่งว่างเปล่าแต่เป็นการเติมความรู้สึกนึกคิดของคนคนหนึ่งด้วยพระวจนะของพระเจ้า

เช่นเดียวกันในการที่ทำให้ความรู้สึกนึกคิดของคนคนหนึ่งตั้งอยู่บนเนื้อหนังนั้นคือความตายและการที่จะทำให้ความรู้สึกนึกคิดของคนคนหนึ่งตั้งอยู่บนจิตวิญญาณคือชีวิตและสันติสุข (โรม 8:5-6) ผู้ที่ฝึกฝนการทำสมาธิแบบล่วงพ้นกำลังตั้งความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาบนจิตวิญญาณของเขาเอง พวกเขากำลังมองเข้าไปในตัวเองเพื่อให้พวกเขาล่วงพ้น แทนที่จะเป็นมองดูพระวิญญาณของพระเจ้า คำเตือนเกี่ยวกับการตั้งความรู้สึกนึกคิดของคนคนหนึ่งให้อยู่ในเนื้อหนังไม่ได้หมายความว่าร่างกายชั่วร้ายหรือความคิดเกี่ยวกับตัวเองนั้นเป็นความชั่วโดยอัตโนมัติ พระคัมภีร์กำลังเตือนเราอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับความว่างเปล่าโดยธรรมชาติที่อยู่ในเนื้อหนังของมนุษย์คือการขาดความสามารถในการให้ชีวิต การค้นหาความรู้สึกนึกคิดของตัวเองหรือทำให้ความรู้สึกนึกคิดว่างเปล่า อาจมีผลคืออาการไร้ความรู้สึกหรือการหนีจากความจริงได้ชั่วคราว แต่การทำสมาธิแบบล่วงพ้นไม่ได้และไม่สามารถทำให้เกิดสันติสุขที่แท้จริงได้ มันพิจารณาถึงจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ได้รับการสร้างและสิ่งทรงสร้าง ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมีฤทธิ์อำนาจที่จำกัด มีเพียงแค่การสละชีวิตและพระวิญญาณของพระคริสต์ซึ่งเป็นพระผู้สร้างเท่านั้นที่มีพลังสามารถสร้างสันติสุข ความชื่นชมยินดี สุขภาพ และชีวิตที่แท้จริงในตัวเราได้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การทำสมาธิแบบล่วงพ้นคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries