settings icon
share icon
คำถาม

การอวยพรแห่งโตรอนโตคืออะไร?

คำตอบ


การอวยพรแห่งโตรอนโตเป็นการคาดคะเนของการไหลล้นออกมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์มายังผู้คนในคริสตจักร Toronto Airport Christian Fellowship ปัจจบันมีชื่อว่า Toronto Airport Vineyard ในวันที่ 20 มกราคม ปีค.ศ. 1994 ศิษยาภิบาลสังกันเพนเทคอสที่มีชื่อว่า Randy Clark กล่าวในคริสตจักรและเล่าคำพยานชีวิตถึงการที่เขาจะ "เมา" ในพระวิญญาณและหัวเราะโดยที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ ในการตอบสนองต่อคำพยานของเขาการประชุมนั้นเกิดการสับสนวยุ่นวายด้วยผู้คนที่หัวเราะ หอน เต้น สั่น เห่าเหมือนหมาและแม้กระทั่งติดอยู่ในท่าอัมพาต ประสบการณ์เหล่านี้มีการให้เหตุผลว่าเป็นการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายของผู้คน ศิษยาภิบาลของคริสตจักรที่มีชื่อว่า John Arnott อ้างถึงสิ่งนี้ว่าเป็นงานเลี้ยงใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยได้รับชื่อว่า "การอวยพรแห่งโตรอนโต" และไม่นานคริสตจักรก็กลายเป็นจุดสนใจในระดับนานาชาติ

เมื่อ "การอวยพร" นี้ได้มีการยึดเอาไว้ใจกลางพระคัมภีร์อย่างไรก็ตามไม่เพียงพอที่จะเรียกว่าอะไรก็ได้ แน่นอนไม่มีที่ไหนในพระคัมภีร์ที่คนคนหนึ่งจะพบแบบอย่างที่มีมาก่อนสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นที่คริสตจักร Toronto Airport สิ่งที่คล้ายคลึงกันมากที่สุดในพระคัมภีร์ที่อธิบายถึงการเป็นอัมพาตและพฤติกรรมที่แปลกประหลาดที่ได้รับการสนับสนุนโดยการอวยพรแห่งโตรอนโตคือผลกระทบที่ได้รับการบันทึกของมนุษย์ที่ถูกครอบงำด้วยวิญญาณของปีศาจ (ดูมาระโก 9:18)

คริสตจักร Toronto Airport เป็นที่รู้จักสำหรับการปะทุทางด้านอารมณ์ของผู้ร่วมประชุมและการแสดงออกทางด้านจิตใจที่แปลกประหลาด ศิษยาภิบาล Arnott เริ่มมุ่งความสนใจเกือบจะอย่างเดียวไปยัง "งานเลี้ยงของพระวิญญาณบริสุทธิ์" ประสบการณ์เหล่านี้ถูกยกขึ้นให้ได้รับการนับถือมากกว่าพระคัมภีร์ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มากเกินไปอย่างสุดขีดสำหรับองค์กรอธิษฐานรักษาโรคซึ่งรับใช้โดยการเชื่อมโยงกับคริสตจักร Toronto Airport ในปีค.ศ. 1995 มีการสนับสนุนให้เปลี่ยนชื่อเป็น Toronto Airport Christian Fellowship

การมุ่งความสนใจของผู้เชื่อนั้นต้องเป็นพระเยซูคริสต์ผู้ "บุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์" (ฮีบรู 12:2) ไม่ใช่ในตัวเอง ประสบการณ์ของตัวเองหรือแม้กระทั่งในพระวิญญาณบริสุทธิ์ การอวยพรแห่งโตรอนโตมุ่งเน้นในสิ่งสุดท้าย ไปยังความเสื่อมเสียของพระคัมภีร์ ผู้เชื่อสามารถที่จะมีความสุข เต้น ร้องเพลงและแม้กระทั่งโห่ร้องต่อพระเจ้าได้ อย่างไรก็ตามเมื่อการนมัสการกลายเป็นสิ่งที่อิสระสำหรับการกระตุก การรชักและการปะทุของอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้อาการของสิ่งทั้งหมดได้อ้างเหตุผลว่ามาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นคือสิ่งที่ผิดปกติ คริสตจักรควรจะได้รับลักษณะพิเศษโดยการยึดมั่นในพระคำของพระเจ้า (2 ทิโมธี 3:16) การชื่นชมยินดี (ฟิลิปปี 4:4) และมี "จิตใจที่อ่อนสุภาพ...ประจักษ์แก่คนทั้งปวง " (ฟิลิปปี 4:5)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การอวยพรแห่งโตรอนโตคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries