settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือวิญญาณแห่งเขตแดน ?

คำตอบ


"วิญญาณแห่งเขตแดน" เป็นคำศัพท์ที่คริสเตียนบางคนใช้เพื่อระบุหน้าที่การงานของมารในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เฉพาะ พูดอย่างแดกดัน มันก็ยังเป็นศัพท์ที่คนนอกศาสนาใช้ เพื่ออธิบายการปรากฏอยู่ทั่วไป โดยเชื่อว่าจะพักอาศัยในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เฉพาะ

แนวคิดของคริสเตียนเรื่องวิญญาณแห่งเขตแดน มาจากเนื้อหาพระธรรมหลายตอนเช่น:

(ดาเนียล 10)

ยอห์น 12:31 “บัดนี้ถึงเวลาที่จะพิพากษาโลกนี้แล้ว เดี๋ยวนี้เจ้าโลกนี้จะถูกกำจัดออกไป”

ยอห์น 14:30 “แต่นี้ไปเราจะไม่สนทนากับท่านทั้งหลายนานเช่นนี้อีก เพราะว่าเจ้าโลกจะมา ผู้นั้นไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเหนือเรา”

ยอห์น 16:11”ในเรื่องการพิพากษานั้น คือ เพราะเจ้าโลกนี้ถูกพิพากษาแล้ว” มาระโก 5:10 “มันจึงอ้อนวอนพระองค์เป็นอันมาก มิให้ขับไล่มันออกจากแดนเมืองนั้น”

เอเฟซัส 6:12 “เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ”

เนื้อหาพระธรรมทั้งหมดเหล่านี้บ่งบอกว่าทูตสวรรค์ที่ตกสวรรค์ ได้รับหน้าที่รับผิดชอบบางอย่างดูแลบางพื้นที่เฉพาะดังนั้น พวกเขาดูเหมือนจะอยู่ในเขตแดน อย่างไรก็ตาม เราต้องจำไว้ว่า คำสอนนี้เป็นเพียงคำอนุมาน พระคัมภีร์ไม่เคยให้สัตยาบันลำดับชั้นเรื่องสิทธิอำนาจของมารในโลกอย่างชัดแจ้งสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวชัดเจน คือว่ามารกำลังทำงานในโลก และที่ผู้เชื่อมีส่วนร่วมอย่างมากในการต่อสู้กับพวกมัน

ตัวอย่างเช่น ในพระธรรมดาเนียลบทที่ 10 ทูตสวรรค์พยายามต่อสู้กับศัตรูมารร้ายตลอดเวลาที่ดาเนียลได้อธิษฐานและอดอาหาร มันไม่จนกระทั่งเวลาที่ดาเนียลมีใจจดจ่ออยู่ฝ่ายวิญญาณสิ้นสุดลง ที่ในที่สุดทูตสวรรค์ก็ปรากฏและมาหาดาเนียล พระธรรมเอเฟซัสบทที่ 6 เตือนสอนบรรดาผู้เชื่อให้ตั้งมั่นคงอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับศัตรูฝ่ายจิตวิญญาณของเรา และจะยังคงระวังตัวเสมอและเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ ไม่มีข้อสงสัยว่าการต่อสู้ของเราบนโลก จะสะท้อนในทางใดทางหนึ่งในเขตแดนฝ่ายวิญญาณ

ปัญหาโดยธรรมชาติในคำว่า "วิญญาณแห่งเขตแดน" คือว่าคริสเตียนบางคนเชื่อว่ามัน เป็นหน้าที่ของพวกเขา ที่จะเข้าร่วมกับวิญญาณแห่งเขตแดนที่ทำสงครามฝ่ายวิญญาณ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่สามารถเป็นธรรมได้โดยพระคัมภีร์ไม่มีสักตัวอย่างเดียวในพระคัมภีร์ ที่ใครบางคนหาทางออกเรื่องผีอย่างแข็งขันเพื่อที่จะเข้าร่วมกับมัน แต่ละบุคคลที่ถูกผีเข้าสิง ได้เผชิญหน้ามาแล้ว และบางคนถูกนำไปเฝ้าพระเยซูและสาวกของพระองค์เพื่อขอการรักษา แต่เหล่าสาวกไม่ได้ตามหาผีมารเพื่อที่จะขับมันออกไปจากคนไม่มีใครในพระคัมภีร์ที่เคยอธิษฐานขอให้ "เจ้าชายแห่งมาร" ของเมืองถูก "ผูกมัด" จากการทำตามใจของพวกมัน ต่อสู้พลเมืองที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้น

วิญญาณแห่งเขตแดน แม้จะไม่ชัดเจนว่าเป็นความคิดตามพระคัมภีร์ อาจจะมีอยู่จริง อย่างที่เห็นในเนื้อหาพระธรรมก่อนหน้านี้ ถึงแม้ว่าวิญญาณจะอยู่ "แห่งเขตแดน" หรือไม่ก็ตาม แท้จริงมันไม่สำคัญนัก สิ่งที่สำคัญคือการตอบสนองของเรา ผู้เชื่อในพระคริสต์ไม่มีข้อสนับสนุนในพระคัมภีร์ จะมีส่วนร่วมในการทำสงครามฝ่ายจิตวิญญาณนำโดยการอธิษฐานต่อสู้พวกมาร แต่ ผู้เชื่อจำต้องระวังว่ามีสงครามฝ่ายจิตวิญญาณและจะทำระวังอย่างจริงจัง

1 เปโตร 5:8 “ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้”

ชีวิตของเราจำเป็นต้องมุ่งเน้นหนักที่การอธิษฐานและการเติบโตในความเชื่อ เราควรจะเผชิญกับมารไหม แน่นอนเรามีสิทธิอำนาจที่พระคริสต์ทรงมอบให้ ในการจัดการกับมัน แต่เราไม่ควรไปมองหาพวกมาร ตามเขตแดนหรืออื่น ๆ Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือวิญญาณแห่งเขตแดน ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries