settings icon
share icon
คำถาม

พระเยซูหมายความว่าอย่างไรเมื่อพระองค์ตรัสว่า ‘รับกางเขนของตนแบก และตามเรามา’ (มัทธิว 16:24, มาระโก 8:34, ลูกา 9:23)?

คำตอบ


ให้เราเริ่มต้นด้วยสิ่งที่พระเยซูไม่ได้หมายถึง หลายคนตีความคำว่า “กาเขน” เป็นภาระที่พวกเขาต้องแบกรับในชีวิตของเขาเช่นการมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียด การมีงานแบบที่ไม่น่าชื่นชม การป่วยทางกาย ด้วยความหยิ่งในความสงสารตัวเองพวกเขากล่าวว่า “นั่นคือกางเขนที่ฉันต้องแบก” การตีความเช่นนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเยซูหมายถึงเมื่อพระองค์ตรัวว่า “รับกางเขนของตนแบก และตามเรามา”

เมื่อพระเยซูแบกกางเขนของพระองค์ขึ้นภูเขาโกละโกธาเพื่อจะถูกตรึง ไม่มีใครนึกถึงกางเขนว่าเป็นสัญลักษณ์ของภาระที่จะต้องแบกไว้ สำหรับคนคนหนึ่งในศตวรรษที่หนึ่ง กางเขนหมายถึงสิ่งเดียวและสิ่งเดียวเท่านั้นคือความตายด้วยวิธีการที่เจ็บปวดมากที่สุดและทำให้ขายหน้าหมายถึงว่ามนุษย์สามารถพัฒนาได้

สองพันปีต่อมาคริสเตียนมองกางเขนว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ยึดมั่นในการไถ่โทษ การให้อภัย พระคุณและความรัก แต่ในช่วงเวลาของพระเยซูกางเขนนั้นเป็นตัวแทนของความทรมาน เพราะชาวโรมันบังคับประชากรที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิดให้แบกกางเขนของตัวเองไปยังสถานที่ตรึงกางเขน การรับการเขนหมายถึงการแบกเครื่องมือประหารระหว่างที่จะเผชิญหน้ากับการเยาะเย้ยไปตามทางไปสู่ความตาย

ดังนั้น “รับกางเขนของตนแบก และตามเรามา” หมายถึงการยอมตายเพื่อติดตามพระเยซู สิ่งนี้เรียกว่า “การตายต่อตัวเอง” เป็นการทรงเรียกเพื่อการยอมจำนนถึงที่สุด หลังจากที่พระเยซูบัญชาเรื่องการรับเอากางเขน พระองค์ตรัสว่า “เพราะผู้ใดต้องการเอาชีวิตรอด ผู้นั้นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดพลีชีวิตเพื่อเรา ผู้นั้นจะมีชีวิตรอด จะมีประโยชน์อะไรที่คนๆ หนึ่งจะได้โลกนี้ทั้งโลกแต่ต้องสูญเสียตัวของเขาเอง?” (ลูกา 9:24 – 25, มัทธิว 16:26, มาระโก 9:35 – 36) แม้ว่าการทรงเรียกยากลำบากแต่รางวัลนั้นไม่มีสิ่งใดเทียบได้

ที่ใดที่พระเยซูไป พระองค์ก็ทำฝูงชนตามพระองค์ แม้ว่าผู้คนจำนวนมากมายเหล่านี้ตามพระองค์ในฐานะพระเมสสิยาห์ มุมมองของพวกเขาต่อพระเมสสิยาห์ว่าที่แท้จริงเป็นใครและสิ่งที่พระองค์จะทำนั้นบิดเบือนไป พวกเขาคิดว่าพระคริสต์จะนำหน้าในอาญาจักรที่ได้รับการฟื้นฟู พวกเขาเชื่อว่าพระองค์จะทำให้พวกเขาเป็นอิสระจากการปกครองอย่างกดขี่ของผู้ปกครองชาวโรมัน แม้แต่สาวกวงในของพระคริสต์ก็คิดว่าอาณาจักรสวรรค์จะมาในไม่ช้า (ลูกา 19:11) เมื่อพระเยซูเริ่มสอนว่าพระองค์จะสิ้นพระชนม์ด้วยมือของผู้นำชาวยิวและผู้มีอำนาจชาวต่างชาติของพวกเขา (ลูกา 9:22) จำนวนประชากรของพระองค์ลดลงอย่างมาก ผู้ติดตามที่ตกตะลึงหลายคนปฏิเสธพระองค์ แท้จริงแล้วพวกเขาไม่สามารถที่ตายต่อความคิด แผนการและความปรารถนาเพื่อแลกเป็นของพระองค์ได้

การติดตามพระเยซูนั้นง่ายเมื่อชีวิตดำเนินไปอย่างเรียบง่ายคือคำมั่นสัญญาของเราต่อพระองค์จะเปิดเผยระหว่างที่มีการทดลอง พระเยซูทำให้เราแน่ใจว่าการทดลองจะมายังผู้ติดตามของพระองค์ (ยอห์น 16:33) การเป็นสาวกต้องมีการเสียสละและพระเยซูก็ไม่เคยซ่อนสิ่งที่ต้องลงทุนนั้นไว้

ในพระธรรมลูกา 9:57 – 62 สามคนดูเหมือนว่ายินยอมที่จะติดตามพระเยซู เมื่อพระเยซูถามพวกเขาต่อไป คำมั่นสัญญาของพวกเขาที่สุดแล้วคือความไม่เต็มใจ พวกเขาล้มเหลวที่จะนับค่าใช้จ่ายในการติดจามพระองค์ ไม่มีใครยินยอมที่จะรับการเขนของตัวเองและตรึงความสนใจของตัวเองไว้บนนั้น

ดังนั้นปรากฏว่าพระเยซูตักเตือนพวกเขา ช่างแตกต่างกับข่าวประเสริฐทั่วไป สักกี่คนจะตอบสนองต่อการทรงเรียกให้ถวายตัวที่กล่าวว่า “มาติดตามพระเยซูแล้วคุณจะพบกับการศูนย์เสียเพื่อน ครอบครัว เพื่อน ชื่อเสียง งานและที่เป็นไปได้คือแม้กระทั่งชีวิต” จำนวนความลับที่ซ่อนอยู่ก็จะค่อยๆ ลดลง การทรงเรียกเช่นนี้เป็นสิ่งที่พระเยซูหมายถึงเมื่อพระองค์ตรัสว่า “รับกางเขนของตนแบก และตามเรามา”

ถ้าคุณสงสัยว่าคุณพร้อมไหมที่จะรับกางเขนของคุณ ให้พิจารณาคำถามเหล่านี้
“คุณยินยอมที่จะติดตามพระเยซูไหมถ้าหมายถึงการศูนย์เสียเพื่อนสนิทบางคน”
“คุณยินยอมที่จะติดตามพระเยซูไหมถ้าหมายถึงว่าคุณจะห่างเหินจากครอบครัวของคุณ”
“คุณยินยอมที่จะติดตามพระเยซูไหมถ้าหมายถึงการศูนย์เสียชื่อของคุณ”
“คุณยินยอมที่จะติดตามพระเยซูไหมถ้าหมายถึงการศูนย์เสียอาชีพของคุณ”
“คุณยินยอมที่จะติดตามพระเยซูไหมถ้าหมายถึงการศูนย์เสียชีวิตของคุณ”

ในบางที่ในโลกสถานการณ์เหล่านี้เป็นความจริง แต่สังเกตคำถามเหล่านี้นั้นมีวลีที่ว่า “คุณยินยอมไหม” การติดตามพระเยซูไม่ได้หมายความทุกสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณ แต่คุณยอมที่จะรับกางเขนของคุณหรือไม่ ถ้ามีจุดหนึ่งในชีวิตที่คุณต้องเผชิญกับการตัดสินใจว่าจะเลือกพระเยซูหรือความสะดวกสะบายต่างๆ ในชีวิต คุณจะเลือกสิ่งไหน

คำมั่นสัญญาต่อพระคริสต์นั้นหมายถึงการรับการเขนของคุณแล้วแบกเป็นประจำทุกวัน ล้มเลิกความหวัง ความฝัน สมบัติและแม้กระทั่งชีวิตถ้าต้องเสียชีวิตเพื่อพระคริสต์ เฉพาะเมื่อคุณยินยอมที่จะรับกางเขนของคุณ คุณก็จะมีชื่อว่าเป็นสาวกของพระองค์ (ลูกา 14:27) รางวัลนั้นคุ้มค่ากับการจ่ายราคา พระเยซูทำตามการทรงเรียกให้ถึงการสิ้นพระชนม์ (“รับกางเขนของตนแบก และตามเรามา”) ด้วยรางวัลแห่งการมีชีวิตอยู่ในพระคริสต์คือ “เพราะผู้ใดต้องการเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดพลีชีวิตเพื่อเราผู้นั้นจะได้ชีวิต” (มัทธิว 16:25)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเยซูหมายความว่าอย่างไรเมื่อพระองค์ตรัสว่า ‘รับกางเขนของตนแบก และตามเรามา’ (มัทธิว 16:24, มาระโก 8:34, ลูกา 9:23)?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries