settings icon
share icon
คำถาม

บัญชีรายชื่อบรรดาประชาชาติคืออะไร?

คำตอบ


พระธรรมปฐมกาลบทที่ 10 หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าบัญชีรายชื่อบรรดาประชาชาติคือรายชื่อของผู้ก่อตั้งเป็นหัวหน้าครอบครัวเจ็ดสิบชนชาติที่สืบเชื้อสายมาจากโนอาห์ผ่านลูกชายทั้งสามของเขาคือเชม ฮามและยาเฟท ยี่สิบหกในเจ็ดสิบชนชาติสืบเชื้อสายมาจากเชม สามสิบชนชาติสืบเชื้อสายมาจากฮาม และสิบสี่ชนชาติสืบเชื้อสายจากยาเฟท พระธรรมปฐมกาล 10:32 สรุปส่วนที่สำคัญอย่างรัดกุมว่า "ทั้งหมดนี้คือตระกูลต่างๆ ของบุตรโนอาห์ ตามเชื้อสายในชนชาติของพวกเขา คนเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของชนชาติต่างๆ ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกหลังน้ำท่วม" บทที่ 11 เริ่มนับตั้งแต่การแบ่งแยกที่หอบาเบล

เนื้อหาดูเหมือนจะบอกเป็นนัยคือถึงแม้ว่าไม่เคยมีการระบุอย่างชัดเจนว่าบัญชีรายชื่อนั้นตั้งใจจะให้เป็นการบันทึกที่ละเอียดถี่ถ้วน สิ่งนี้ได้รับการตีความแบบดั้งเดิมดังที่เป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตามการตีความนี้ไม่แน่นอน

การลำดับพงศ์พันธุ์ในพระคัมภีร์ถูกทำให้น้อยลง บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ได้รวมไว้ในขณะที่ "บุคคลที่ไม่ค่อยสำคัญ" หรือไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กันในทางวัฒนธรรมคือว่าพี่น้องถูกละเว้น เป็นไปได้ที่ว่าสิ่งนี้เป็นกรณีสำหรับบัญชีรายชื่อบรรดาประชาชาติ ผู้เรียบเรียงรายชื่ออาจจะมุ่งการศึกษาของเขาไปยังชนชาติที่มีความสำคัญต่อชนชาติของเขาเองในช่วงเวลาของการรวบรวมบัญชีรายชื่อ ในขณะที่ละเลยผู้ก่อตั้งคนอื่นๆ ที่อยู่ห่างไกล เป็นไปได้ว่าแม้แต่ชนชาติต่างๆ ที่ถูกลืมมานาน ในขณะที่ตอนท้ายสุดทุกชนชาติเกี่ยวข้องกันหมดโดยผ่านทางโนอาห์ ความสัมพันธ์นี้ที่สืบต่อมาจากบรรพบุรุษไม่ได้ทำลายความสำคัญทางวัฒนธรรมร่วมกันในท่ามกลางลูกหลานของเขา

ในขณะที่บางชนชาติที่มีในรายการสามารถระบุตัวได้ง่าย แต่บางชนชาติก็ยังคลุมเครือ นักวิชาการหลายคนได้พยายามระบุชนชาติที่ไม่รู้จักด้วยระดับความสำเร็จที่แตกต่างกัน เนื่องจากแหล่งที่มาของข้อมูลมีลักษณะเก่าแก่จึงทำให้ยังคงมีความคลุมเครืออยู่มาก

ความถูกต้องแม่นยำของบัญชีรายชื่อนั้นมีการสงสัยเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่าบางความสัมพันธ์ซึ่งได้มีการอธิบายไว้นั้นไม่ตรงกับภาษาศาสตร์เปรียบเทียบสมัยใหม่ ยกตัวอย่างเช่นชาวเอลามมีการกล่าวว่าได้สืบเชื้อสายมาจากเชม แต่ภาษาของพวกเขาไม่ใช่ภาษาอาหรับ-ฮีบรู ชาวคานาอันว่ากันว่าสืบเชื้อสายมาจากฮาม ถึงอย่างนั้นภาษาของพวกเขาคือภาษาอาหรับ-ฮีบรู

การคัดค้านนี้สันนิษฐานว่าภาษาเหล่านี้ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เลย ประวัติศาสตร์ของแคว้นดูเหมือนจะเสนอว่านี่เป็นข้อสันนิษฐานที่น่าสงสัย วัฒนธรรมของแคว้นนั้นขึ้นอยู่กับการย้ายถิ่นและการรุกรานโดยมหาอำนาจจากต่างชาติอย่างต่อเนื่อง อาณาจักรที่ชนะมักจะกำหนดภาษาและวัฒนธรรมของพวกเขาให้กับผู้ผ่ายแพ้

อารยธรรมกรีกของจักรวรรดิเปอร์เซีย หลังจากชัยชนะของอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นตัวอย่างดั้งเดิม หรือพิจารณาดูคนอิสราเอลที่พูดภาษาฮีบรูโบราณเป็นหลักจนกระทั่งการเป็นเชลยชาวบาบิโลนและชัยชนะเป็นของเปอร์เซีย จากนั้นพวกเขาก็รับเอาภาษาอาราเมคมาใช้ซึ่งเป็นภาษาทางการของจักรวรรดิเปอร์เซีย หนังสือขยายความพระคัมภีร์ของยิวได้เขียนเป็นภาษาอาราเมคเช่นเดียวกับเนื้อหาส่วนใหญ่ของพระธรรมดาเนียลและพระธรรมเอสรา มีการคิดว่าอาราเมคเป็นภาษาพื้นเมืองของพระเยซู หลังจากการพิชิตเปอร์เซียของอเล็กซานเดอร์ ชาวยิวรับเอาภาษากรีกมาเป็นภาษาที่สอง ผลก็คือพันธสัญญาใหม่ทั้งหมดได้เขียนขึ้นเป็นภาษากรีก ภาษาต่างๆ ของแคว้นนั้นไม่ได้มีความคงที่

ชาวฮีบรูบุกรุกและทำให้ชาวคานาอันเป็นทาสก่อนชาวกรีก เปอร์เซียและบาบิโลนมาเป็นเวลานาน น่าแปลกใจไหมที่ชาวคานาอันในแคว้นยอมรับภาษาเซมิติกที่เกือบจะเหมือนภาษาฮีบรูโบราณ สำหรับชาวเอลาม ถ้าเราต้องการที่จะพิสูจน์ชาวเอลามเราต้องเริ่มจากอักษรอีลาไมต์ระยะแรก อักษรอีลาไมต์ระยะแรกยังคงไม่สามารถแปลได้ดังนั้นจึงไม่สามารถกลายเป็นพื้นฐานสำหรับการโต้เถียงต่อบัญชีรายชื่อบรรดาประชาชาติ ไม่มีหลักฐานที่ว่าภายหลังชาวเอลามที่ไม่ใช่ชาวยิวที่อยู่ภายใต้อักษรอีลาไมต์ระยะแรกและเราไม่ทราบว่าอิทธิพลใดบ้างที่อาจเปลี่ยนแปลงภาษาได้ทุกเวลา

ข้อคัดค้านอีกประการหนึ่งต่อบัญชีรายชื่อบรรดาประชาชาติคือว่าหลายชนชาติไม่ปรากฏในรายชื่อการบันทึกทางประวัติศาสตร์ (ตามที่เรามีในปัจจุบัน) จนกระทั่งเมื่อสหัสวรรษแรกก่อนคริสต์ศักราช สิ่งนี้ทำให้นักวิชาการเกี่ยวกับการวิจารณ์กำหนดอายุรายชื่อว่าไม่เกินศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสต์ศักราช

นี่คือการวิจารณ์ที่เกิดขึ้นประจำสำหรับพระคัมภีร์ แทนที่จะให้พระคัมภีร์ได้รับประโยชน์จากข้อสงสัยทุกครั้งที่กล่าวถึงเมืองหรือวัฒนธรรมซึ่งไม่ได้ปรากฏที่ใดในบันทึกทางประวัติศาสตร์หรือเมื่อใดก็ตามที่ตั้งวัฒนธรรมไว้ในยุคที่เกิดขึ้นก่อนบันทึกทางประวัติศาสตร์อื่นๆ ที่เรามีจากแหล่งข้อมูลที่จำกัดอื่นๆ ของเรา นักวิจารณ์โดยทั่วไปคาดว่าผู้เขียนพระคัมภีร์นั้นไม่ตรงไปตรงมาหรือไม่มีความตระหนัก เหมือนกับกรณีของเมืองหลวงของนีนะเวห์และอารยธรรมฮิตไทต์โบราณแห่งเมืองเลแวนท์ ทั้งสองที่ถูกค้นพบใหม่ในยุคปัจจุบันในศตวรรษที่ 19 และ 20 ตามลำดับ ในการแสดงความบริสุทธิ์ที่น่าทึ่งของพยานทางประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์ ข้อเท็จจริงของเรื่องนี้คือความรู้ของเราเกี่ยวกับวัฒนธรรมโบราณนั้นมีการแยกออกเป็นส่วนๆ อย่างมากและมักขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่สำคัญ ดังนั้นจึงเป็นในทางทฤษฎีเพื่อโต้แย้งว่าบัญชีรายชื่อบรรดาประชาชาตินั้นเขียนขึ้นมาช้ามากโดยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าบางชนชาติที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้ปรากฏขึ้นที่ไหนเลยนอกจากในบันทึกทางประวัติศาสตร์ในภายหลัง

ข้อคัดค้านประการสุดท้ายเกี่ยวข้องกับความจริงที่ว่านิมโรดถูกกล่าวว่าเป็นบุตรชายของคูช (ปฐมกาล 10:8) เป็นผู้ที่เชื่อกันว่าได้ก่อตั้งชนชาตินูเบียซึ่งอยู่ตอนใต้ของอียิปต์ ถึงกระนั้นนิมโรดได้ก่อตั้งหลายเมืองในเมโสโปเตเมียที่ไม่แสดงสัญญาณของแหล่งกำเนิดชนชาตินูเบีย (ปฐมกาล 10:8-12) สิ่งนี้มีความหมายตามที่นักวิจารณ์บางคนได้กล่าวอ้างว่าดังนั้นบัญชีรายชื่อจึงผิดอย่างเห็นได้เจน ไม่ว่าจะเกี่ยวกับเชื้อสายของนิมโรดหรือบทบาทของเขาในการสร้างเมืองเมโสโปเตเมียหรือไม่

ผู้มีความสงสัยที่ทำให้การโต้แย้งนี้มองข้ามข้อเท็จจริงที่ว่าคูชได้ให้กำเนิดผู้ก่อตั้งอาหรับอย่างน้อยหกประชาชาติ (ปฐมกาล 10:7) ไม่มีสิ่งใดที่แสดงให้เห็นถึงต้นกำเนิดชนชาตินูเบีย นี่เป็นเพราะ ชนชาตินูเบียพัฒนาไปตามเส้นทางวัฒนธรรมของตัวเองผ่านหลายชั่วอายุคน นิมโรดเป็นบุตรชายของคูชตามสายเลือด เราไม่มีเหตุผลที่จะคาดหวังให้เขาหรือเมืองที่เขาช่วยสร้างให้แสดงสัญญาณใดๆ เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดนูเบีย

โดยสรุปบัญชีรายชื่อบรรดาประชาชาติแสดงให้เห็นถึงมุมมองทางด้านพระคัมภีร์และชาติพันธุ์วิทยาว่าทุกชนชาติสืบเชื้อสายมาจากโนอาห์ผ่านทางบุตรชายทั้งสามของเขาคือเชม ฮามและยาเฟท ไม่มีใครรู้ว่ารายชื่อของเจ็ดสิบคนนั้นตั้งใจจะให้ละเอียดถี่ถ้วนหรือว่ามีบางชนชาติถูกละเลยโดยที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ความถูกต้องแม่นยำของสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อได้เกิดการตั้งคำถามโดยผู้สงสัยของการคัดค้านโต้แย้งมีแนวโน้มที่จะมีข้อบกพร่องและไม่มั่นคง เนื่องจากลักษณะเก่าแก่ของแหล่งที่มาของข้อมูล ความถูกต้องของรายชื่อยังคงไม่สามารถค้นหาได้ ในท้ายที่สุดผู้ที่ยอมรับสิ่งนี้ด้วยความเชื่อเพิกเฉยว่าเป็นส่วนหนึ่งของมุมมองที่สมเหตุสมผลซึ่งใหญ่กว่า ผู้ที่ปฏิเสธก็ทำเช่นนั้นเป็นหลักด้วยเหตุผลเดียวกัน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

บัญชีรายชื่อบรรดาประชาชาติคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries