settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับไสยศาสตร์?

คำตอบ


ไสยศาสตร์นั้นมีพื้นฐานมากจากความเชื่อที่เกิดจากความไม่รู้เกี่ยวกับวัตถุที่มีพลังวิเศษ อีกคำหนึ่งสำหรับไสยศาสตร์คือ "การนับถือรูปเคารพ" พระคัมภีร์ไม่ได้สนับสนุนความคิดของสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุมของพระเจ้าผู้มีอำนาจสูงสุด พระองค์เป็นเหตุหรืออนุญาตให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นตามแผนการของพระองค์ (กิจการ 4:28, เอเฟซัส 1:10)

มีไสยศาสตร์หลายรูปแบบในโลก มีลำดับตั้งแต่ลักษณะที่ดีได้แก่ห้ามเดินลอดบันใด ไปยังการฝึกปฏิบัติของลัทธิ์ที่ใช้เวทย์มนต์ซึ่งได้แก่โหราศาสตร์ เวทย์มนต์ชั่วร้าย การทำนายโชคชะตา ลัทธิวูดูและวิชาการใช้เวทย์มนต์ พระคัมภีร์ประณามผู้ที่ปฏิบัติกิจกรรมทางโหรศาสตร์ (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:19) เวทย์มนต์ การทำนายโชคชะตาและวิชาการใช้เวทย์มนต์ (2 พงศ์กษัตริย์ 21:6, อิสยาห์ 2:6) การนับถือรูปเคารพนั้นเป็นที่ต้องห้ามเช่นเดียวกันและไม่มีใครที่ปฏิบัติตามพิธีของลัทธิเหล่านี้จะเข้าไปยังแผ่ยดินของพระเจ้า (วิวรณ์ 21:27) การปฏิบัติกิจกรรมเหล่านั้นเป็นเป็นอันตรายอย่างมากเพราะว่ามันเปิดใจของผู้ที่ปฏิบัติให้ได้รับอิทธิพลจากมารซาตาน 1 เปโตร 5:8 เตือนเราให้ "ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้"

เราควรจะนำความเชื่อของเรามาจากพระเจ้าแท้แต่พระองค์เดียวผู้ซึ่งให้ชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่จากวัตถุหรือพิธีกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาตั้งแต่แรก "จงระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญา และด้วยคำล่อลวงอันเหลวไหลตามตำนานของมนุษย์ ตามวิญญาณต่างๆ แห่งสากลจักรวาล ไม่ใช่ตามพระคริสต์ เพราะว่าในพระองค์นั้น สภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์ และท่านได้บรรลุถึงความครบบริบูรณ์ในพระองค์ ผู้เป็นศีรษะแห่งปวงเทพผู้ครองและศักดิเทพ" (โคโลสี 2:8 – 10)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับไสยศาสตร์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries