settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนมีมุมมองเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายอย่างไร? พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายว่าอย่างไร?

คำตอบ


ตามมุมมองจากพระคัมภีร์ การฆ่าตัวตายไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าคน ๆ นั้นจะได้ขึ้นสวรรค์หรือไม่ หากเขายังไม่ได้รับความรอด การฆ่าตัวตายของเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย นอกจากจะเป็นการ “เร่ง” ให้เขาไปสู่บึงไฟนรก “เร็วขึ้น” เท่านั้น อย่างไรก็ตามในที่สุดเขาก็จะต้องตกไปอยู่ในบึงไฟนรกอยู่ดี ไม่ใช่เพราะการฆ่าตัวตายของเขา แต่เพราะการปฎิเสธความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ของเขาต่างหาก พระคัมภีร์กล่าวถึงคนสี่คนที่ฆ่าตัวตาย คือซาอูล (1 ซามูเอล 31:4) อาหิโธเฟล (2 ซามูเอล 17:23), ซิมรี (1 พงศ์กษัตริย์ 16:18), และยูดาส (มัทธิว 27:5) คนเหล่านี้แต่ละคนชั่วร้ายและเป็นคนบาป พระคัมภีร์มองว่าการฆ่าตัวตายคือการฆ่าคน - นั่นคือ – การฆ่าตัวเอง พระเจ้าคือผู้เดียวที่เป็นผู้ตัดสินว่าเมื่อไหร่คน ๆ นั้นจะถึงเวลาตาย และจะตายอย่างไร การนำอำนาจนี้มาใช้เสียเองพระคัมภีร์ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้า

พระคัมภีร์พูดถึงคริสเตียนที่ฆ่าตัวตายว่าอย่างไร? ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าคริสเตียนที่ฆ่าตัวตายจะสูญเสียความรอดและต้องตกนรก พระคัมภีร์สอนว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่คน ๆ นั้นเชื่อในพระคริสต์อย่างแท้จริงเขาก็จะปลอดภัยชั่วนิรันดร์ (ยอห์น 3:16) ตามที่พระคัมภีร์สอนไว้ คริสเตียนรู้อย่างไม่ต้องสงสัยว่าเขาได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น “ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนมาถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์ และเพื่อท่านจะได้เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า” (1 ยอห์น 5:13) ไม่มี “สิ่งใดที่ได้ถูกทรงสร้างขึ้นมา” สามารถแยกคริสเตียนออกจากความรักของพระเจ้าได้! “เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือทูตสวรรค์ หรือผู้มีบรรดาศักดิ์ หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งอื่นใดๆที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้” (โรม 8:38-39) หากไม่มีสิ่งใดที่ “ทรงสร้าง” ขึ้นมาสามารถแยกคริสเตียนออกจากความรักของพระเจ้าได้ คริสเตียนคนที่ฆ่าตัวตายก็เป็นสิ่งที่พระองค์ “ทรงสร้าง” เช่นกัน ดังนั้นแม้การฆ่าตัวตายของเขาก็ไม่อาจแยกเขาออกจากความรักของพระเจ้าได้ พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปทั้งสิ้นให้กับเรา … และหากว่าคริสเตียนแท้จะฆ่าตัวตายขึ้นมา ในขณะที่เขาถูกโจมตีฝ่ายวิญญาณและมีความอ่อนแอ ความบาปนั้นก็เป็นความบาปที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่ไว้แล้วเช่นกัน

นี่ไม่ได้หมายความว่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่ความบาปที่ร้ายแรงต่อพระเจ้า ตามที่มีปรากฏในพระคัมภีร์ การฆ่าตัวตายคือการฆาตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดอยู่เสมอ ข้าพเจ้าสงสัยเหลือเกินว่าคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแล้วยังฆ่าตัวตายนั้น มีความเชื่อจริงหรือไม่ ไม่มีสถานการณ์ใดที่ต้องทำให้คน ๆ หนึ่ง โดยเฉพาะคนที่เป็นคริสเตียน ถึงกับต้องฆ่าตัวตาย คริสเตียนได้รับการทรงเรียกให้มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า - การตัดสินว่าเมื่อไหร่เขาจึงจะตายเป็นการตัดสินใจของพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว บางทีวิธีอธิบายที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายสำหรับคริสเตียนคงต้องดูจากหนังสือเอสเธอร์ ในเปอร์เซียมีกฎว่าผู้ที่เข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องถูกประหารชีวิต นอกจากพระเจ้าแผ่นดินจะทรงยื่นคฑามาที่เขาผู้นั้นเท่านั้น ซึ่งป็นการแสดงถึงพระเมตตาของพระองค์ การฆ่าตัวตายสำหรับคริสเตียนเปรียบเสมือนการเข้าเฝ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่คอยให้พระเจ้าทรงเรียกเสียก่อน พระองค์จะทรงยื่นคฑามาที่ท่านแน่นอนเพื่อเป็นการช่วยชีวิตนิรันดร์ของท่าน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะทรงพอพระทัยในท่าน ถึงแม้ว่าข้อพระคัมภีร์ 1 โครินธ์ 3:15 จะไม่ได้พูดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย แต่มันก็เป็นคำอธิบายที่ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคริสเตียนที่ฆ่าตัวตาย: “ต้วเขาเองจะรอด แต่เหมือนดังรอดจากไฟ”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนมีมุมมองเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายอย่างไร? พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายว่าอย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries