settings icon
share icon
คำถาม

จะมีถนนทองคำในสวรรค์จริงหรือไม่?

คำตอบ


ถนนทองคำของสวรรค์มักจะกล่าวถึงในเพลงและคำกลอน แต่ยากที่จะหาเจอในพระคัมภีร์ ในความเป็นจริงแล้วมีแค่บทเดียวในพระคัมภีร์ ที่กล่าวถึงถนนทองคำและที่นั่นคือเมืองบริสุทธิ์ เยรูซาเล็มใหม่ "...ถนนในนครนั้นเป็นทองคำบริสุทธิ์ ใสราวกับแก้ว" (วิวรณ์ 21:1, 21) ข้อนี้บอกเราว่าจะมีถนนทองคำในสวรรค์จริงๆ หรือ และถ้าเป็นเช่นนั้น อะไรคือความสำคัญหรือความหมายของถนนทองคำที่แท้จริง

ในภาษากรีกแปลคำว่า "ทอง" คือ chrusion ซึ่งหมายความว่า "ทอง อัญมณีทองคำหรือสิ่งที่ห่อหุ้มด้วยทองคำ" ฉะนั้นจะแปลว่า "ทอง" นั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสม ในความเป็นจริงแล้ว การต่อสู้ดิ้นรนในการตีความ มักจะเกิดขึ้นเมื่อผู้คนพยายามที่จะค้นหาความจริงว่า ส่วนไหนของพระคัมภีร์เป็นเรื่องจริงและส่วนไหนเป็นการเปรียบเทียบ หลักการที่ง่ายๆ ที่ดีคือ เมื่อศึกษาพระคัมภีร์ให้ถือว่าทุกอย่างเป็นความจริง ไม่อย่างนั้นจะไม่สมเหตุสมผลที่จะศึกษาพระคัมภีร์ และในวิวรณ์บทนี้ ยอห์นไม่ได้เสนอที่จะสุ่มการบรรยายข้อกำหนด ในตอนแรกๆ ของวิวรณ์ 21 เขาได้รับไม้วัดเพื่อจะวัดเมืองทั้งเมือง (ข้อ 15) และเขาอธิบายอย่างเฉพาะเจาะจงถึงกำแพงของสวรรค์ซึ่งประกอบไปด้วยหินโมราและเมืองทั้งเมืองเป็นทองคำ (ข้อ 18) เขาอธิบายรากฐานของกำแพงเมืองนั้นประกอบไปด้วยหินล้ำค่าและอัญมณีที่เฉพาะเจาะจง (ข้อ 19 – 20) ฉะนั้นโดยที่มีสิ่งเฉพาะเจาะจงในใจ คำอธิบายถึงถนนทองคำก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกัน

ถ้าถนนของสวรรค์ทำด้วยทองคำ ประเด็นคืออะไร อย่างแรกให้เราสังเกตสภาพของทองคำ เมื่อทองคำไม่ได้ถูกปกปิดบนโลกนั้น ไม่ใช่สภาพที่น่าพึงพอใจที่พ่อค้าขายเพชรพลอยต้องการ ทองต้องได้รับการหลอมละลายเพื่อเอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกไป เหลือไว้เพียงแต่ทองคำบริสุทธิ์เท่านั้น ทองคำที่ยอห์นเห็นในสวรรค์ เป็นทองที่มีคุณภาพมากมีความใสเพื่อที่จะสะท้อนถึงแสงสว่างอันบริสุทธิ์ของพระสิริที่เผาผลาญร้อนรนของพระเจ้า ความสามารถของพระเจ้าไม่ได้จำกัดอยู่แค่ทองคำ พระเจ้าได้ทำให้ผู้ที่จะเข้ามาในสวรรค์ของพระองค์บริสุทธิ์โดยโลหิตของพระเยซูคริสต์ "ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น" (1 ยอห์น 1:9) ไม่ใช่เพียงแค่เมืองบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นการออกแบบด้านความบริสุทธิ์ของพระองค์ ประชากรของเมืองนั้นก็ต้องบริสุทธิ์เช่นเดียวกัน

มีนักวิชาการบางคนที่ไม่ได้ยึดติดกับความคิดที่ว่า ถนนของสวรรค์เป็นทองคำอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม โดยการดูถึงข้อความที่พระเจ้าได้ให้ในเรื่องการเปิดเผยของยอห์น ไม่มีเหตุผลที่จะสงสัยในสิ่งนี้ อย่างไรก็ตามความสนใจของเราในเรื่องชีวิตนิรันดร์จะยากที่จะมุ่งเน้นไปที่ทรัพย์สมบัติของโลกนี้ ในขณะที่มนุษย์ไล่ตามทรัพย์สมบัติ เช่นทองคำในโลก ซึ่งวันหนึ่งจะเพียงแค่แหล่งของทางเดินสำหรับผู้เชื่อในสวรรค์ ไม่ว่าจะมีอัญมณีล้ำค่าหรือวัสดุที่สร้างโดยการก่อสร้างทางกายภาพของสวรรค์ จะไม่มีสิ่งใดที่ล้ำค่ามากกว่า พระเจ้าที่รักเราและตายเพื่อให้เราทั้งหลายได้รับความรอด

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

จะมีถนนทองคำในสวรรค์จริงหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries