settings icon
share icon
คำถาม

บาดแผลการทนทุกข์ของพระเยซู (Stigmata) คืออะไร สิ่งนี้มาจากพระคัมภีร์หรือไม่?

คำตอบ


บาดแผลการทนทุกข์ของพระเยซู (Stigmata) เป็นการปรากฏของแผลของพระเยซูคริสต์บนร่างกายของคนคนหนึ่ง ประสบการณ์ทนทุกข์เช่นเดียวกับพระเยซูรวมถึงรอยแผลบนหลังของพระคริสต์ซึ่งเกิดขึ้นจากการโบยตีและ/หรือแผลที่พระเศียรซึ่งเกิดจากมงกุฎหนาม แต่โดยแบบแผนแล้วบาดแผลการทนทุกข์ของพระเยซูแบบดั้งเดิมจะประกอบด้วยห้าจุด สีข้าง (ที่ซึ่งพระเยซูถูกแทงด้วยหอกเพื่อให้แน่ใจว่าพระองค์ตายแล้ว) รวมถึงมือและเท้าทั้งสองข้าง (รอยแผลที่เกิดจากตะปูจากการถูกตรึงที่กางเขน) บาดแผลการทนทุกข์ของพระเยซูเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น "รอยแผลทั้งห้า" หรือ "รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา"

สองสามคนในประวัติศาสตร์คริสตจักรได้อ้างว่าได้รับบาดแผลการทนทุกข์ของพระเยซูอย่างน่าอัศจรรย์ อย่างไรก็ตามมีความท้าทายที่รุนแรงเกี่ยวกับความถูกต้องของปรกฏการณ์ที่มีการคาดคะเนเหล่านี้ หลายคนได้รับการพิสูจน์ว่าได้ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยตัวเองโดยการพยายามที่จะแสร้งทำให้เกิดบาดแผลการทนทุกข์ของพระเยซูอย่างน่าอัศจรรย์ ในพระคัมภีร์ไม่มีตอนใดที่แนะนำให้ใครได้รับบาดแผลการทนทุกข์ของพระเยซูหรือมีการประกาศว่าพระเจ้าจะให้ใครสักคนเกิดบาดแผลการทนทุกข์ของพระเยซู ในกาลาเทีย 6:17 เปาโลประกาศว่า "ข้าพเจ้ามีรอยประทับตราของพระเยซู ติดอยู่ที่กายของข้าพเจ้าแล้ว" นี่ไม่ได้หมายความว่าจริงๆ แล้วเปาโลมีรอยแผลเป็นของการตรึงที่กางเขน ในทางกลับกันเป็นการบ่งบอกว่าร่างกายของเปาโลมีรอยแผลเป็นเนื่องจากการให้คำมั่นสัญญาว่าจะติดตามพระคริสต์ พระเยซูทุกข์ทรมานจากบาดแผลเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ บาดแผลจากการถูกตรึงที่กางเขนสร้างความเจ็บปวดอย่างมหัศจรรย์บนร่างกายของผู้เชื่อนั้นขัดแย้งกับความจริงที่ว่าการทุกข์ทรมานสำหรับความบาปนั้นไม่จำเป็น "แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้น ตกแก่ท่าน ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี" (อิสยาห์ 53:5)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

บาดแผลการทนทุกข์ของพระเยซู (Stigmata) คืออะไร สิ่งนี้มาจากพระคัมภีร์หรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries