settings icon
share icon
คำถาม

ที่เราอาจมีเกี่ยวกับพระเจ้า พระองค์ได้ประทานความเข้าใจ ชี้ทาง และ

คำตอบ


บางคนกล่าวโทษพระเจ้าสำหรับจำนวนเด็กที่อดอยากในโลก โดยกล่าวหาว่าพระองค์ขาดอำนาจหรือขาดการดูแลที่พระองค์ควรมี เป็นเรื่องจริงที่ความหิวโหยเป็นปัญหาสำหรับหลายๆ คนในโลกของเราและเด็กๆ จำนวนมากต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะขาดสารอาหาร Compassion International (คอมแพสชั่นนานาชาติ ซึ่งในประเทศไทยคือมูลนิธิดรุณาทร) รายงานว่ามีเด็กมากกว่า 3 ล้านคนเสียชีวิตจากภาวะขาดสารอาหารทุกปี ในประเทศที่กำลังพัฒนามีเด็กร้อยละ 25 ซึ่งน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์และมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอในระยะยาว ปัญหามีอยู่จริงแต่พระคัมภีร์สอนว่าความรักของพระเจ้าก็เป็นจริงเช่นนั้น

สำหรับทุกคำถามที่เราอาจมีเกี่ยวกับพระเจ้า พระองค์ได้ประทานความเข้าใจ ชี้ทาง และคำตอบไว้ในพระคำของพระองค์ซึ่งก็คือพระคัมภีร์แล้ว พระเยซูทรงสอนว่าเด็กๆ มีความสำคัญต่อพระเจ้าคือ “และผู้ใดต้อนรับเด็กน้อยเช่นนี้ในนามของเราก็ต้อนรับเรา แต่ผู้ที่เป็นเหตุให้เด็กน้อยเหล่านี้ที่เชื่อในเราสักคนหนึ่งทำบาป ให้เอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นแล้วโยนเขาลงทะเลลึกก็ยังดีกว่า” (มัทธิว 18:5–6) จากนั้นในข้อ 10 พระเยซูตรัสว่า “จงระวัง อย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่ง เพราะเราบอกท่านว่าบรรดาทูตสวรรค์ประจำตัวของพวกเขาเฝ้าอยู่ต่อหน้าพระบิดาของเราในสวรรค์เสมอ” ความจริงก็คือพระเจ้าทรงห่วงใย

องค์กรบรรเทาทุกข์และหน่วยงานภาครัฐต่างเห็นพ้องกันว่ามีอาหารมากมายในโลกเพื่อเลี้ยงทุกคน ปัญหาไม่ใช่การขาดแคลนอาหารแต่คือการขาดการเข้าถึงอาหาร เนื่องจากมีอาหารเพียงพอในโลกที่จะเลี้ยงประชากรทั้งหมด ความผิดไม่ได้อยู่ที่พระเจ้า แต่ความผิดอยู่ที่ธรรมชาติแห่งการทุจริตของมนุษย์ แทนที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลทรัพยากรของโลกที่ซื่อสัตย์ ประเทศชาติและบุคคลต่างๆ มักจะกักตุนอาหาร จัดการทรัพยากรอย่างไม่ถูกต้อง และใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายแทนที่จะมองว่าผู้คนได้รับอาหารไหม

พระเจ้าไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อความเขลาของมนุษย์ พระองค์ก็ไม่รับผิดชอบต่อความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความเกลียดชัง ความเย่อหยิ่ง ความเกียจคร้าน การกักตุน ความโหดร้าย เจตนาร้าย ความอำมหิต หรือบาปอื่นใดที่ก่อให้เกิดความอดอยากในโลกเช่นเดียวกัน ไม่มีความอธรรมในพระเจ้า (สดุดี 92:15) ทุกคนเป็นคนบาป (โรม 3:23) และ “เพราะว่าค่าตอบแทนที่ได้จากบาปคือความตาย” (โรม 6:23) เรื่องเศร้าของโลกโดยเฉพาะเรื่องเศร้าที่ป้องกันได้เช่น ความหิวโหยของโลกเป็นผลมาจากความบาป (ดูโรม 8:22)

พระเจ้าทรงห่วงใยเด็กในโลก พระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของพระองค์โดยส่งพระบุตรของพระองค์มาในโลกเพื่อไถ่เราจากคำสาปแช่งของบาป “นี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์ท่ามกลางเราทั้งหลาย คือพระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้น” (1 ยอห์น 4:9)

พระเจ้ายังทรงสำแดงความห่วงใยของพระองค์โดยให้ผู้ติดตามพระคริสต์ช่วยบรรเทาความหิวโหยในโลกโดยทันที ขณะนี้พระเจ้ากำลังทำงานเพื่อเลี้ยงดูเด็กๆ ที่หิวโหยในโลกผ่านหน่วยงานคริสเตียนหลายแห่งเช่น Compassion International (คอมแพสชั่นนานาชาติ), World Vision (มูลนิธิศุภนิมิต), World Help, Feed the Hungry, Samaritan’s Purse และอื่นๆ อีกมากมาย มิชชันนารีคริสเตียนที่มีอยู่ทั่วโลกคอยช่วยเหลือผู้คนในเรื่องความจำเป็นขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งสอนพระคำของพระเจ้าให้พวกเขาเช่นเดียวกัน พวกเขาทำสิ่งนี้ด้วยความรักต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาและความรักต่อผู้คน พวกเขาทำเช่นนี้เพราะพวกเขา “เป็นผลงานของพระเจ้าซึ่งทรงสร้างในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เราทำ” (เอเฟซัส 2:10)

พระเจ้าทรงดีตลอดเวลา แต่บ่อยครั้งก็น่าหมดกำลังใจที่เห็นความชั่วร้ายและความทุกข์เช่นนี้ในโลก เรารู้ว่าความชั่วร้ายไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพระเจ้าแต่เป็นเพราะซาตาน ความบาป และสภาพที่ตกลงในความบาปของมนุษยชาติ เราไม่สิ้นหวัง เรา “ยืนหยัดในวันชั่วร้าย” (เอเฟซัส 6:13) เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเพื่อเห็นแก่พระองค์ผู้ทรง “รักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์” (ยอห์น 3:16) วันหนึ่งพระเจ้าของเราจะทำให้ทุกสิ่งยุติธรรมและ “จะไม่มีคำสาปแช่งอีกต่อไป” (วิวรณ์ 22:3)Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ที่เราอาจมีเกี่ยวกับพระเจ้า พระองค์ได้ประทานความเข้าใจ ชี้ทาง และ
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries