settings icon
share icon
คำถาม

ดาวแห่งดาวิดคืออะไรและเป็นไปตามหลักของพระคัมภีร์หรือไม่

คำตอบ


ไม่มีการอ้างอิงถึงดาว (หรือโล่) แห่งดาวิดในพระคัมภีร์ แต่มีเรื่องเล่าของรับบีหลายเรื่องที่เป็นต้นกำเนิดของดาวแห่งดาวิด เรื่องเล่าเหล่านี้มีตั้งแต่ดาวที่เป็นรูปโล่ของกษัตริย์ดาวิด จนไปถึงสัญลักษณ์บนแหวนตราของกษัตริย์ซาโลมอน (ตราประทับ) ไปยังสิงประดิษฐ์ของบาร์ ค๊อกฮาบา (Bar Kokhba) ซึ่งผู้นำชาวยิวที่ได้ก่อการจลาจลบาร์ ค๊อกฮาบาต่อจักรวรรดิโรมันในปีค.ศ. 132 เมคคูบาลิม (ผู้ติดตาม Kabbala) อ้างว่าสัญลักษณ์นี้มีพลังวิเศษ ไม่มีประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนหรือการสนับสนุนทางโบราณคดีที่สนับสนุนการกล่าวอ้างเหล่านั้น

ดาวประกอบด้วยสามเหลี่ยมสองอันไขว้กันคือ หนึ่งอันชี้ขึ้นไปหาพระเจ้าและอีกหนึ่งอันชี้ลงไปหามนุษย์ เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง “การแทรกซึมระหว่างสองอาณาจักร” (แหล่งข้อมูล: ฟรันทซ์ โรเซนซไวก์ (Franz Rosenzweig), เรื่อง Star of Redemption, ปีค.ศ. 1912) โรเซนซไวก์บอกว่าหกแฉกคือการนำเสนอสองอย่างที่เป็นสามกลุ่มคือ การทรงสร้าง การเปิดเผย และการไถ่บาป ตามด้วย พระเจ้า อิสราเอล และโลกของคนต่างชาติ สิ่งเหล่านี้เป็นการเลือกแสดงลักษณะโดยเอ็ดเดอร์ (Eder) ในการนำเสนอหกมุมมองของพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในอิสยาห์ 11:2 (เอ็ดเดอร์, The Star of David, หน้า 73) Kabbala สอนว่าหกแฉกระบุถึงขนาดของอำนาจสูงสุดของพระเจ้า (เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก ขึ้นข้างบน และลงข้างล่าง) ดาวมีสิบสองเส้นตรงขอบนอกสุด อาจจะแสดงถึงสิบสองเผ่าของอิสราเอล

การค้นพบทางโบราณคดียุคแรกสุดที่แสดงให้เห็นร่องรอยคือที่ศิลาหน้าหลุมฝังศพของชาวยิวในตาเรนตัม ประเทศอิตาลี่ ย้อนเวลากลับไปในศตวรรษที่ 3 และการปรากฏบนผนังของธรรมศาลาในศตวรรษที่ 6 ภายในเขตแดนของอิสราเอลโบราณ ไม่ได้มีการใช้บ่อยครั้งเท่าไรนักจนกระทั่งมีการรับเอามาใช้โดยชาวยิวในกรุงปรากในศตวรรษที่ 17 และหลังจากนั้นโดยขบวนการไซออนิสต์ในปี ค.ศ. 1987 นาซีเยอรมนีใช้สัญลักษณ์นี้ในการกำหนดชาวยิวภายในเขตแดนของพวกเขาและหลังจากที่มีการโต้เถียงกันอย่างมากมาย กลายเป็นว่ามีการนำมันมาใช้บนธงชาติของอิสราเอลที่สร้างใหม่ในปีค.ศ. 1984 ผลก็คือดาวแห่งดาวิดในตอนนี้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นการแสดงถึงศาสนายิว อิสราเอล และขบวนการไซออนิสต์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ดาวแห่งดาวิดคืออะไรและเป็นไปตามหลักของพระคัมภีร์หรือไม่
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries