settings icon
share icon
คำถาม

ป้อมปราการฝ่ายวิญญาณ มุมมองของพระคัมภีร์คืออะไร?

คำตอบ


คำว่าป้อมปราการพบเจอครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ใช้ด้วยการเปรียบเทียบโดยเปาโลในการอธิบายการต่อสู้ของฝ่ายวิญญาณของคริสเตียน "เพราะว่า ถึงแม้ว่าเราอยู่ในโลกก็จริง แต่เราก็มิได้สู้รบตามโลกียวิสัย เพราะว่าศาสตราวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโลกียวิสัย แต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้า อาจทำลายป้อมได้" (2 โครินธ์ 10:3 – 4) บทนี้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการทำสงครามฝ่ายจิตวิญญาณ

1. การสู้รบไม่ได้ถูกวางแผนเอาไว้ตามอย่างที่โลกจะทำการต่อสู้ กลอุบายของโลกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรา

2. อาวุธของเราไม่ได้เป็นรูปธรรม สำหรับการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณ แทนที่จะเป็นปืนหรือรถถัง อาวุธของเราคือ "ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า" ประกอบด้วย "เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรม เป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพญามารเสีย จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะของพระเจ้า"(เอเฟซัส 6:14 – 17)

3. พลังอำนาจของเรามาจากพระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้น

4. แผนการของพระเจ้าคือการทำลายป้อมปราการฝ่ายวิญญาณ

อะไรคือ "ป้อมปราการ" หรือ "กำแพง" ที่เราต้องพบเจอ ในข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้เปาโลแปลความหมายคำอุปมา "คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม และทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับฟังพระคริสต์"(2 โครินธ์ 10:5) การ "ถกเถียง" เป็นปรัชญา การอ้างเหตุผล และแผนการของโลก การ "อ้างสิทธิ์" ต้องเกี่ยวข้องกับความภาคภูมิใจ การที่มนุษย์เป็นศูนย์กลาง และความมั่นใจ

นี่คือภาพ การที่คริสเตียนสวมใส่ยุทธภัณฑ์ฝ่ายวิญญาณและทำให้เกิดผลด้วยอาวุธฝ่ายวิญญาณ เพื่อเอาชนะโลกเพื่อพระคริสต์ แต่เขาจะพบเจอกับอุปสรรค์ในเวลาอันไม่นาน ศัตรูได้สร้างป้อมปราการที่เข้มแข็งเพื่อต่อต้านความจริง และขัดขวางแผนการของพระเจ้าในการไถ่บาป มีสถานที่ปลอดภัยในการอ้างเหตุผลของมนุษย์ โดยการใช้เหตุผลที่จะทำให้แข็งแกร่งด้วยเล่ห์เหลี่ยมในการถกเถียงและการเสแสร้ง มีปราสาทแห่งความปรารถนาอันแรงกล้า ด้วยกำแพงไฟซึ่งถูกป้องกันด้วยตัณหา ความปิติยินดี และความโลภ และมีจุดสูงสุดของความภาคภูมิใจที่ทำให้หัวใจของมนุษย์ได้รับการยกย่องและมีความครื้นเครงด้วยความคิดด้านความดีเยี่ยมและความเพียงพอของตัวเอง

ศัตรูกำลังบุกรุกอย่างเด็ดเดี่ยว ป้อมปราการเหล่านี้มีการคุ้มกันเป็นพันๆ ปี ซึ่งแสดงให้เห็นกำแพงขนาดใหญ่ที่ต่อต้านความจิรง สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขัดขวางคริสเตียนผู้กล้า อย่างไรก็ตามการใช้อาวุธที่พระเจ้าเลือก เข้าโจมตีป้อมปราการด้วยพลังอำนาจที่น่าอัศจรรย์ของพระคริสต์ กำแพงพังทลายลง และหอคอยของความบาปและความผิดพลาดถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง คริสเตียนที่มีชัยชนะเข้าสู่ซากปรักหักพังและนำเชลยศึก ที่เป็นทฤษฎีเท็จและทุกปรัชญาของมนุษย์ซึ่งถือสิทธิ์อย่าภาคภูมิใจในการเป็นอิสระจากพระเจ้า

ถ้าฟังดูเหมือนโยชูวาต่อสู้กองทัพของเมืองเยรีโค คุณถูกแล้ว เป็นภาพประกอบที่ดีในเรื่องความจริงฝ่ายวิญญาณ (โยชูวา 6)

การแบ่งปันข่าวประเสริฐไม่ใช่เพียงแค่เมื่อเราเห็นการต่อต้าน เราสามารถเผชิญกับการครอบงำของป้อมปราการในชีวิตของเรา ในครอบครัว และแม้กระทั่งในคริสตจักร ใครที่ต่อสู่กับการเสพติด ทนทุกข์กับความภาคภูมิใจ หรือต้องหนีจาก "ตัณหาของคนหนุ่ม" รู้ความบาปนั้น การขาดความเชื่อและโลกทัศน์ในชีวิตคือ "ป้อมปราการอย่างแน่นอน"

พระเจ้าสร้างคริสตจักรของพระองค์ และ "พลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหามิได้"(มัทธิว 16:18) สิ่งที่เราต้องมีคือ ทหารคริสเตียนที่ยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าจอมโยธา ผู้ที่จะใช้อาวุธฝ่ายวิญญาณที่พระองค์ทรงให้ "บ้างก็โอ้อวดเรื่องรถรบ บ้างก็เรื่องม้า แต่เราอวดเรื่องพระนามพระเจ้าของเรา"(สดุดี 20:7)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ป้อมปราการฝ่ายวิญญาณ มุมมองของพระคัมภีร์คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries