settings icon
share icon
คำถาม

การเดินทางฝ่ายวิญญาณคืออะไร?

คำตอบ


การเดินทางฝ่ายวิญญาณเป็นวลีที่ใช้โดยหลายศาสนาเพื่อสื่อถึงการเจริญก้าวหน้าโดยธรรมชาติของคนคนหนึ่งขณะที่เขาเติบโตในความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้า โลกนี้และตัวของเขาเอง วิถีชีวิตนี้เป็นวิถีของการเติบโตที่ลึกลงไปในความรู้และสติปัญญาอย่างตั้งใจ แต่ความหมายของการเดินทางฝ่ายวิญญาณที่มุ่งหมายไปยังการเป็นเหมืงอย่างมากจากการเดินทางไปสู่ "จิตวิญญาณ" ที่ไม่ได้รวมถึงและไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระลักษณะและพระราชกิจขององค์พระเยซูคริสต์

มีความแตกต่างอยู่หลายอย่างระหว่างการเดินทางฝ่ายวิญญาณในแบบของคริสเตียนและในแบบของลัทธินิวเอจ ผู้ที่เชื่อในลัทธินิวเอจท่องบทสวดมนต์หลายๆ ชั่วโมงในหนึ่งวัน พระคัมภีร์บอกว่าให้สนทนากับพระเจ้าทุกวันผ่านทางการอธิษฐาน (1 เธสะโลนิกา 5:17) ผู้ที่เชื่อในลัทธินิวเอจเชื่อว่าผู้คนเลือกเส้นทางเดินของตัวเองและทุกเส้นทางนำไปยังจุดหมายเดียวกัน พระคัมภีร์กล่าวว่ามีทางเดียวคือพระคริสต์ (ยอห์น 14:6) ผู้ที่เชื่อในลัทธินิวเอจเชื่อว่าการเดินทางฝ่ายวิญญาณจะส่งผลให้เกิดความกลมกลืนกับจักรวาล พระคัมภีร์สอนว่าจักรวาลกำลังเกิดสงคราม (เอเฟซัส 6:12) และส่วนหนึ่งของการเดินทางคือการต่อสู้เพื่อจิตวิญญาณของผู้อื่นและการเดินทางของเรา (1 ทิโมธี 6:12)

ความแตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งคือว่าพระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับการเดินทางฝ่ายวิญญาณและขั้นตอนต่างๆ ในการเดินทางนั้น คริสเตียนเริ่มต้นที่การเป็นเด็ก (1 โครินธ์ 13:11) ซึ่งยังคงมองโลกด้วยสายตาที่ใสซื่อ และยังคงได้รับอิทธิพลจากเนื้อหนัง จึงจำเป็นต้องได้รับการศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับพระเจ้าและสถานะของพวกเขาต่อพระเจ้า (1 โครินธ์ 3:1 – 2, 1 เปโตร 2:2) ส่วนคริสเตียนใหม่นั้นได้รับงานในคริสตจักรที่เหมาะสมกับสถานะของเขาเนื่องจากเขานั้นยังอ่อนวัยในความเชื่อ (1 ทิโมธี 3:6) ในขณะที่คริสเตียนเติบโตขึ้นในความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าและโลก พวกเขาเรียนรู้ว่าจะปฏิบัติและมีความสัมพันธ์กับโลกอย่างไร (ทิตัส 2:5 – 8) ส่วนบุคคลซึ่งค่อนข้างที่จะเติบโตในการเดินทางฝ่ายวิญญาณนั้นก็กลายมาเป็นตัวอย่างแก่ผู้ที่เติบโตน้อยกว่า (ทิตัส 2:3 – 4) และบางครั้งก็เป็นผู้นำในคริสตจักร (พระธรรม 1 ทิโมธีบทที่ 3)

หัวใจของการเดินทางฝ่ายวิญญาณคือการเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นการเดินทาง ไม่มีใครในพวกเราที่สมบูรณ์แบบ เมื่อเราเข้ามาเป็นผู้เชื่อ เราไม่ได้รับการคาดหวังว่าเราจะประสบผลสำเร็จในการเติบโตอย่างเต็มที่ในฝ่ายวิญญาณโดยทันที ในทางกลับกันชีวิตคริสเตียนเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของเรา (2 โครินธ์ 7:1) และพระราชกิจของพระเจ้าในตัวเรา (ฟิลิปปี 1:6, 2:12 – 13) ซึ่งสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับโอกาสและความตั้งใจมากกว่าอายุ (1 ทิโมธี 4:12)

การเดินทางฝ่ายวิญญาณซึ่งเต็มไปด้วยการสวดมนต์ที่ว่างเปล่าก็จะนำไปสู่หัวใจที่ว่างเปล่า การเดินทางที่เต็มไปด้วยการศึกษาพระคัมภีร์ การเชื่อฟังสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวและการไว้วางใจในพระเจ้าเป็นการผจญภัยตลอดชีวิตที่จะนำมาซึ่งการเข้าใจโลกและการมีความรักที่ลึกซึ้งต่อพระผู้สร้างโลกนี้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การเดินทางฝ่ายวิญญาณคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries