settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าของประทานฝ่ายวิญญาณของฉันคืออะไร?

คำตอบ


ไม่มีสูตรวิเศษหรือการทดสอบของประทานฝ่ายวิญญาณชนิดไหนที่จะบอกเราได้แน่นอนว่าของประทานฝ่ายวิญญาณของเราคืออะไร พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานของประทานต่าง ๆ ตามชอบพระทัยของพระองค์ (1 โครินธ์ 12:7-11) แต่ในขณะเดียวกันพระเจ้าก็ไม่ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เราละเลยไม่สนใจว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เรารับใช้พระองค์อย่างไร ปัญหาคือมันเป็นเรื่องง่ายที่เราจะหมกมุ่นอยู่กับของประทานฝ่ายวิญญาณเสียจนกระทั่งเราเลือกที่จะปรนนิบัติพระเจ้าภายในขอบเขตที่เรารู้สึกว่าเรามีของประทานเท่านั้น แต่ของประทานฝ่ายวิญญาณไม่ได้ทำงานแบบนั้น พระเจ้าทรงเรียกให้เราปรนนิบัติพระองค์ด้วยความเชื่อฟัง แล้วพระองค์จะประทานของประทานที่เราต้องการเพื่อทำงานที่พระองค์ทรงเรียกให้เราทำให้สำเร็จเอง

การค้นหาว่าเรามีของประทานฝ่ายวิญญาณอะไรบ้างสามารถทำได้หลายวิธี การทดสอบ หรือ ทำรายการของประทานฝ่ายวิญญาณสามารถช่วยให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นว่าของประทานฝ่ายวิญญาณของเรามีอะไรบ้าง แต่เราไม่ควรจะเชื่อในการทำเช่นนั้นอย่างเต็มที่ การยืนยันจากคนอื่นก็สามารถช่วยได้เหมือนกันว่าเรามีของประทานฝ่ายวิญญาณอะไร บ่อยครั้งที่คนที่เห็นเราใช้ของประทานในการปรนนิบัติพระเจ้าโดยไม่รู้หรือสนใจว่านั่นเป็นของประทานของเรา จะบอกได้ว่าของประทานของเราคืออะไร การอธิษฐานก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน มีผู้เดียวที่รู้แน่นอนว่าของประทานฝ่ายวิญญาณของเราคืออะไร คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ - พระผู้ทรงประทานของประทานเหล่านั้นให้กับเราเอง – ดังนั้นเราจึงสามารถขอให้พระเจ้าแสดงให้เรารู้ว่าของประทานฝ่ายวิญญาณของเราคืออะไรเพื่อที่เราจะได้ใช้ของประทานเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่เพื่อถวายพระสิริแด่พระองค์

แน่นอน, พระเจ้าทรงเรียกบางคนให้เป็นครูและทรงประทานของประทานแห่งการสอนให้กับเขา พระองค์ทรงเรียกคนบางคนให้เป็นผู้รับใช้และทรงอวยพรพวกเขาด้วยของประทานแห่งการเป็นผู้อุปการะ แต่อย่างไรก็ตามการได้รู้อย่างแน่นอนว่าของประทานฝ่ายวิญญาณของเราคืออะไร ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นไม่ให้เรารับใช้พระองค์ทางด้านอื่น ๆ มันเป็นประโยชน์สำหรับเราไหมในการที่จะได้รู้ว่าของประทานฝ่ายวิญญาณของเรามีอะไรบ้าง? แน่นอนมันมีประโยชน์แน่ มันผิดไหมที่เราจะจดจ่ออยู่แต่กับของประทานฝ่ายวิญญาณของเราจนพลาดโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้า? แน่นอน! หากเราอยากถวายตัวให้พระเจ้าใช้ พระองค์จะทรงประทานของประทานฝ่ายวิญญาณที่เราต้องการให้แน่

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าของประทานฝ่ายวิญญาณของฉันคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries