settings icon
share icon
คำถาม

การตายฝ่ายจิตวิญญาณคืออะไร

คำตอบ


ความตายคือการแยกออกไป การตายฝ่ายร่างกายคือการที่วิญญาณแยกออกจากร่างกาย การตายฝ่ายวิญญาณซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าคือการแยกจิตวิญญาณออกจากพระเจ้า ในพระธรรมปฐมกาล 2:17 พระเจ้าได้บอกอาดัมว่าในวันที่เขากินผลไม้ซึ่งถูกห้ามเขาจะ "ต้องตายแน่" อาดัมได้ทำผิดพลาด แต่การตายฝ่ายเนื้อหนังของเขาไม่ได้เกิดขึ้นทันที พระเจ้าจะต้องมีรูปแบบอื่นๆ ของความตายในพระทัยคือ การตายฝ่ายจิตวิญญาณ การถูกแยกจากพระเจ้าคือสิ่งที่แน่นอนว่าเห็นในพระธรรมปฐมกาล 3:8 เมื่ออาดัมและเอวาได้ยินเสียงของพระเจ้า พวกเขา "ซ่อนตัวเองจากพระเจ้าที่นั่น" การสามัคคีธรรมได้พังลง พวกเขาได้ตายทางฝ่ายวิญญาณ

มนุษย์ที่ปราศจากพระคริสต์ก็ตายฝ่ายวิญญาณ เปาโลอธิบายว่าเป็นการ “ขาดจากชีวิตที่มาจากพระเจ้า” ในเอเฟซัส 4:18 (ในการถูกแยกออกจากชีวิตนั้นก็เหมือนกับการได้ตายไปแล้ว) ธรรมชาติของมนุษย์ เช่นเดียวกับอาดัมที่ซ่อนตัวอยู่ในสวน ได้ถูกแยกออกจากพระเจ้า เมื่อเราบังเกิดใหม่ ความตายฝ่ายวิญญาณจะทำงานกลับกัน โดยก่อนได้รับความรอด เราตายแล้ว (ฝ่ายวิญญาณ) แต่พระเยซูให้ชีวิตเรา “ท่านทั้งหลายตายโดยการละเมิดและการบาปของท่าน” (เอเฟซัส 2:1) “และท่านซึ่งตายแล้วเนื่องด้วยการละเมิดทั้งหลาย และเนื่องด้วยการไม่ได้เข้าสุหนัตในเนื้อหนังของพวกท่าน พระเจ้าทรงทำให้พวกท่านมีชีวิตร่วมกับพระคริสต์ และทรงให้อภัยการละเมิดทั้งหลายของเรา” (โคโลสี 2:13)

เพื่อเป็นตัวอย่าง ลองนึกถึงการที่พระเยซูทำให้ลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตายในพระธรรมยอห์นบทที่ 11 การตายฝ่ายร่างกายของลาซารัสไม่สามารถทำอะไรเพื่อตัวเขาเองได้เลย เขาไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดๆ เพิกเฉยต่อทุกชีวิตที่อยู่รอบตัวเขาเกินกว่าจะให้ความช่วยเหลือหรือความหวังใดๆ เว้นแต่ความช่วยเหลือจากพระคริสต์ผู้ทรงเป็น “การฟื้นคืนพระชนม์และชีวิต” (ยอห์น 11:25) เมื่อพระคริสต์ทรงเรียก ลาซารัสก็ถูกเติมเต็มด้วยชีวิตและเขาก็ตอบสนองตามนั้น ในทำนองเดียวกันเราตายฝ่ายวิญญาณ ไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอด ไม่มีอำนาจที่จะรับรู้ถึงชีวิตของพระเจ้าจนกระทั่งพระเยซูเรียกเรามาหาพระองค์เอง การที่พระองค์ทรง "เร่ง" พวกเรานั้น “ไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราได้กระทำ แต่เพราะพระเมตตาของพระองค์” (ทิตัส 3:5)

พระธรรมวิวรณ์กล่าวถึง "ความตายครั้งที่สอง" ซึ่งเป็นการแยกจากพระเจ้าครั้งสุดท้าย (และเป็นนิรันดร์) เฉพาะผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์กับชีวิตใหม่ในพระคริสต์เท่านั้นที่จะมีส่วนในความตายครั้งที่สอง (วิวรณ์ 2:11, 20:6, 14; 21:8)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การตายฝ่ายจิตวิญญาณคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries