settings icon
share icon
คำถาม

ใครคือวิญญาณในคุก?

คำตอบ


"วิญญาณในคุก" ถูกกล่าวถึงในบริบทของสิ่งที่พระเยซูทำในช่วงเวลาระหว่างการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ 1 เปโตร 3:18-20 กล่าวว่า "พระคริสต์ก็ได้สิ้นพระชนม์ ฝ่ายกายแต่ฝ่ายวิญญาณทรงคืนพระชนม์และโดยทางวิญญาณ พระองค์ได้เสด็จไปประกาศพระวจนะแก่วิญญาณที่ติดคุกอยู่ ซึ่งในกาลก่อนไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้า คราวเมื่อพระเจ้าทรงโปรดงดโทษไว้ในสมัยโนอาห์ ขณะที่ท่านกำลังต่อเรือใหญ่" สังเกตุได้ว่าพระกายของพระเยซูได้ตายไปแล้วและรอการฟื้นคืนพระชนม์ แต่พระองค์ยังทรงมีชีวิตทางฝ่ายวิญญาณในช่วงเวลาที่ร่างกายของพระองค์อยู่ในอุโมงค์ เพื่อให้รู้ภูมิหลังโปรดอ่านบทความของเราในหัวข้อ "พระเยซูทรงอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาสามวันระหว่างการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์"

เรารู้แน่นอนสามอย่างเกี่ยวกับวิญญาณที่กล่าวถึงใน 1 เปโตร 3:19 พวกมันไม่มีตัวตน พวกมันถูกจองจำ ความบาปผูกมัดพวกมันก่อนที่น้ำจะท่วม ข้อพระคัมภีร์ดูเหมือนจะบ่งบอกว่าพระเยซูเสด็จไปเยี่ยมพวกมันในสถานที่ถูกจองจำเพื่อประกาศข่าวประเสริฐให้พวกมันฟัง วิญญาณเหล่านี้แท้จริงแล้วเป็นใครนั้นเป็นหัวข้อการพิจารณาในหลายปีที่ผ่านมา

เรามองว่าวิญญาณในคุกนั้นเป็นทูตสวรรค์ที่ตกลงมาหรือเป็นพวกปีศาจ วิญญาณในคุกไม่สามารถเป็นทูตสวรรค์ที่บริสุทธิ์ได้เพราะพวกท่านไม่ได้ทำบาปและไม่ได้ถูกจองจำ เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ว่าปีศาจทุกตัวที่ถูกจองจำ สำหรับพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ได้ให้ตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับกิจกรรมของปีศาจบนโลกนี้ ดังนั้นวิญญาณในคุกอาจจะเป็นกลุ่มปีศาจที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งต่างจากพันธมิตรฝ่ายวิญญาณชั่วคือปีศาจในคุกถูกจับเป็นนักโทษ

อะไรที่อาจจะเป็นเหตุผลให้ปีศาจบางตัวแต่ไม่ใช่ทุกตัวที่ถูกจองจำ ในพระธรรมยูดาบทที่ 1:6 ได้ให้ข้อมูลสำคัญแก่เราว่า "และเหล่าทูตสวรรค์ที่ไม่พอใจอธิปไตยที่ทรงประทานให้ แต่ได้ละทิ้งถิ่นฐานอันเหมาะสมของตนนั้น พระองค์ก็ได้ทรงจองจำไว้ด้วยเครื่องพันธนาการอันไม่รู้จักสลาย ขังไว้ในที่มืด จนกว่าจะถึงเวลาพิพากษาในวันสำคัญยิ่งนั้น" มีทูตสวรรค์บางองค์ที่ตกลงมาแล้วทำความผิดมหันต์บางอย่าง ในพระธรรมยูดา 1:6 ไม่ได้ให้รายละเอียดไว้ แต่บาปของปีศาจเกี่ยวข้องกับวิธีที่พวกมัน "ไม่พอใจอธิปไตยที่ทรงประทานให้ แต่ได้ละทิ้งถิ่นฐานอันเหมาะสมของตน" ในพระธรรมวิวรณ์ 9: 1–12, 14–15, และ 2 เปโตร 2: 4 ยังกล่าวถึงทูตสวรรค์ชั่วร้ายกลุ่มหนึ่งที่มีอาณาเขตอยู่ในปัจจุบัน

ความบาปที่วิญญาณในคุกได้ทำไว้อาจเป็นอย่างหนึ่งที่ปฐมกาล 6:1–4 ได้บันทึกไว้ว่า "บุตรของพระเจ้า" สมรสกับ "บุตรหญิงของมนุษย์" และได้สร้างเผ่าพันธุ์ของพวกยักษ์ คนเนฟิล ถ้า "พระบุตรของพระเจ้า" เป็นทูตสวรรค์ที่ตกลงมาแล้วความบาปในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 6 เกี่ยวข้องกับทูตสวรรค์ซึ่งออกจากสถานที่ที่พวกเขาอยู่ด้วยการกระทำที่ไม่เชื่อฟังก่อนที่น้ำจะท่วมและนั่นสอดคล้องกับสิ่งที่อัครทูตกล่าวถึงใน 1 เปโตรบทที่ 3:19 อาจจะเป็นไปได้ว่าปีศาจที่อยู่ร่วมกับมนุษย์ผู้หญิงถูกพระเจ้ากักขังไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ทำบาปนั้นซ้ำๆ และกีดกันไม่ให้ปีศาจตัวอื่นพยายามทำบาปอีก

ตามที่กล่าวไว้ใน 1 เปโตรบทที่ 3:19 พระเยซู "ประกาศถ้อยคำ" ต่อวิญญาณเหล่านี้ในคุก คำในภาษากรีกที่แปลว่า "ประกาศ" หรือ "เทศนา" หมายถึง "ประกาศต่อสาธารณชน" หรือ "เพื่อป่าวประกาศ" ถ้าวิญญาณเป็นปีศาจ ดังนั้นเปโตรกล่าวว่าพระเยซูเสด็จไปที่ก้นเหวและประกาศชัยชนะของพระองค์แก่เหล่าทูตสวรรค์ที่ถูกจองจำที่นั่น พวกเขาแพ้แล้วและพระองค์ก็ทรงมีชัย ไม้กางเขนมีชัยเหนือความชั่วร้ายทั้งหมด (ดูโคโลสี 2:15)

อีกมุมมองหนึ่งเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของวิญญาณในคุกคือพวกเขาเป็นวิญญาณของมนุษย์ ผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงของโนอาห์ ดังที่พระคริสต์ได้ทรงสั่งสอนพวกเขานั้นมีการตีความสองประการ ประการที่ 1 คือพระคริสต์สั่งสอนพวกเขาเป็นการเปรียบเปรยผ่าน

โนอาห์ในขณะที่พวกเขายังอยู่ในเนื้อหนัง ประการที่ 2 คือพระคริสต์ทรงสั่งสอนพวกเขาอย่างแท้จริงระหว่างการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ ตามการตีความทั้งสองอย่างนั้นเหล่าวิญญาณถูกเรียกเช่นนี้เพราะพวกเขาอยู่ในสภาพของฝ่ายวิญญาณเมื่อ

เปโตรเขียนว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในเนื้อหนังอีกต่อไปแต่อาศัยอยู่ในนรก

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ใครคือวิญญาณในคุก?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries