settings icon
share icon
คำถาม

ใครคือบุตรชายทั้งหลายของพระเจ้าและบุตรสาวทั้งหลายของมนุษย์ในหนังสือปฐมกาล 6:1-4?

คำตอบ


หนังสือปฐมกาล 6:1-4 บอกเราว่า “มนุษย์เริ่มทวีมากขึ้นบนแผ่นดิน และมีบุตรหญิง บุตรชายของพระเจ้าเห็นว่าบุตรหญิงของมนุษย์งามดี ก็เลือกและรับไว้เป็นภรรยา พระเจ้าจึงตรัสว่า "วิญญาณของเราจะไม่สถิตอยู่ในมนุษย์ตลอดกาล เพราะมนุษย์เป็นแต่เนื้อหนัง อายุของเขาจะไม่เกินร้อยยี่สิบปี" ในคราวนั้นมีคนเนฟิลอยู่บนแผ่นดิน เมื่อบุตรของพระเจ้าได้สมสู่อยู่กับบุตรหญิงของมนุษย์และมีบุตร พวกนี้เป็นคนแกล้วกล้าในโบราณกาล เป็นคนมีชื่อเสียง” มีข้อชวนให้คิดหลายข้อว่าบุตรของพระเจ้าคือใคร และทำไมบุตรของพวกเขากับบุตรสาวของมนุษย์เติบโตขึ้นเป็นมนุษย์ยักษ์บนแผ่นดินโลก

มีมุมมองเบื้องต้นอยู่สามประการเกี่ยวกับคำว่า “บุตรชายทั้งหลายของพระเจ้า” 1) พวกเขาคือทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาป หรือ 2) มนุษย์ผู้มีอำนาจครอบครอง หรือ 3) ลูกหลานที่ดีของเสทแต่งงานกับลูกหลานที่ชั่วร้ายของคาอิน น้ำหนักข้อ 1 ดูจะมีมากกว่าข้ออื่นในแง่ที่ว่า เมื่อพันธสัญญาเดิมเอ่ยว่า “บุตรทั้งหลายของพระเจ้า” มันจะหมายถึงทูตสวรรค์เสมอ (โยบ 1:6; 2:1; 38:7) ปัญหาสำหรับข้อ 1 คือข้อพระคัมภีร์มัทธิว 22:30 บอกว่าทูตสวรรค์ไม่แต่งงาน พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าทูตสวรรค์มีเพศ หรือสามารถมีลูกได้ ข้อ 2) และ ข้อ 3) ไม่มีปัญหานี้

จุดอ่อนของข้อ 2) และข้อ 3) คือ หากมนุษย์ผู้ชายแต่งงานกับมนุษย์ผู้หญิงธรรมดา ๆ ไม่มีเหตุผลว่าทำไมลูก ๆ ของพวกเขาจะกลายเป็น “มนุษย์ยักษ์” หรือ “เป็นคนมีอำนาจมาก ตั้งแต่สมัยโบราณเป็นคนมีชื่อเสียง” ไปได้ นอกจากนั้นทำไมพระเจ้าจึงทรงต้องให้เกิดน้ำท่วมโลกด้วย (ปฐมกาล 6:5-7) ในเมื่อพระองค์ไม่เคยทรงห้ามมนุษย์ผู้ชายที่เป็นคนมีอำนาจหรือลูกหลานของเสทไม่ให้แต่งงานกับมนุษย์ผู้หญิงธรรมดา ๆ หรือลูกหลานของคาอิน การพิพากษาที่จะมาถึงในหนังสือปฐมกาล 6:5-7 โยงไปถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในข้อ 6:1-4 ดังนั้นการแต่งงานที่ลามก, วิปริต ของทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปกับมนุษย์หญิงเท่านั้นที่ดูเหมือนว่าจะมีเหตุผลเพียงพอว่าทำไมจึงเกิดการพิพากษาที่รุนแรงเช่นนั้น

ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้อที่ 1) ถูกต้องที่สุด ใช่แล้วมันฟังดูเหมือน “ขัดแย้งกัน” ที่จะพูดว่าทูตสวรรค์ไม่มีเพศแล้วพูดต่อว่า “บุตรชายทั้งหลายของพระเจ้า” คือทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปผู้ที่ให้กำเนิดลูกหลานกับมนุษย์ผู้หญิง แต่ทั้ง ๆ ที่ทูตสวรรค์เป็นวิญญาณที่ไม่มีรูปร่าง (ฮีบรู 1:14) ทูตสวรรค์สามารถปรากฏรูปร่างเป็นมนุษย์ได้ (มาระโก16:5) พวกผู้ชายชาวเมืองโสดมและโกโมราห์ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับทูตสวรรค์สององค์ที่อยู่กับโลท (ปฐมกาล 19:1-5) มันเป็นเรื่องที่มีเหตุผลพอสมควรว่าทูตสวรรค์สามารถปรากฏรูปร่างเป็นมนุษย์ได้ถึงขนาดที่สามารถเลียนแบบการมีเพศสัมพันธ์ของมนุษย์ได้ – และมีลูกได้ แล้วทำไมทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปไม่ทำแบบนี้บ่อย ๆ? ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะทรงจองจำทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปที่ทำบาปที่ชั่วร้ายแบบนี้เพื่อว่าทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปอื่น ๆ จะไม่กล้าทำแบบเดียวกัน (ดังที่ได้มีบรรยายไว้ในหนังสือยูดาสข้อ 6) หนังสือในพระคัมภีร์ที่แปลมาจากภาษาฮีบรูในยุคแรก, หนังสือในพระคัมภีร์นอกสารบบ และ หนังสือปลอมที่เขียนโดยผู้เขียนที่อ้างว่าเป็นผู้เขียนตัวจริง ก็ยังเห็นพ้องต้องกันว่าทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปคือ “บุตรชายทั้งหลายของพระเจ้า” ที่หนังสือปฐมกาล 6:1-4 1 ได้พูดถึง ดังนั้นการถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงจบลง แต่มุมมองที่ว่าข้อความในหนังสือปฐมกาล 6:1-4 เกี่ยวข้องกับทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปสมสู่กับมนุษย์ผู้หญิงมีหลักเกณฑ์หนักแน่นทั้งทางด้าน เนื้อหา ไวยากรณ์และประวัติศาสตร์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ใครคือบุตรชายทั้งหลายของพระเจ้าและบุตรสาวทั้งหลายของมนุษย์ในหนังสือปฐมกาล 6:1-4?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries