settings icon
share icon
คำถาม

แก้ไขปัญหาการสมรส

คำตอบ


การสมรสเป็นความสัมพันธ์ซึ่งใกล้ชิดที่สุดซึ่งมนุษย์สองคนจะสามารถสัมผัสได้ เพียงแค่รองลงมาจากความสัมพันธ์กับพระเจ้า การแต่งงานเผยให้เห็นถึงส่วนที่ดีที่สุดและส่วนที่แย่ที่สุดของคนส่วนใหญ่ เนื่องจากการที่บุคคลสองคนต้องต่อสู้ดิ้นรนในการใช้ชีวิตอย่างเป็น "เนื้อเดียวกัน" (มัทธิว 19:6, มาระโก 10:8) ต้นตอปัญหาของการสมรสส่วนใหญ่คือความเห็นแก่ตัว เมื่อคู่ชีวิตคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองเลือกที่จะดำเนินชีวิตราวกับว่าความต้องการของเขาหรือเธอสมควรได้รับการพิจารณาสูงสุดเป็นผลลัพธ์ที่ให้เกิดความขัดแย้ง

มีข้อพระคัมภีร์เฉพาะเจาะจงที่กล่าวถึงพฤติกรรมของทั้งสามีและภรรยา บางส่วนของข้อเหล่านั้นได้แก่ 1 เปโตร 3:1-8, โคโลสี 3:18-19 และทิตัส 2:3-5 แม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงการสมรสโดยตรงแต่ฟีลิปปี 2:3-13 นั้นมีวิธีการที่ดีเยี่ยมสำหรับการแก้ไขปัญหาการสมรส พระธรรมตอนนี้บอกให้เรารับเอาท่าทีที่พระคริสต์ทรงสำแดงออกมาเมื่อพระองค์ทรงละทิ้งสิทธิและสิทธิพิเศษต่างๆ ของพระองค์ในฐานะพระบุตรของพระเจ้าแล้วเสด็จมายังแผ่นดินโลกในฐานะผู้รับใช้ที่ถ่อมตัว ข้อ 3 และ 4 กล่าวว่า “อย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดี แต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อม อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆ ด้วย” เมื่อคำแนะนำนี้ถูกนำไปใช้กับการสมรสก็ทำให้สามารถเอาชนะอุปสรรคเกือบทุกอย่างได้

แน่นอนว่าการขอคำปรึกษาจากศิษยาภิบาลหรือผู้ให้คำปรึกษาด้านการสมรสของคริสเตียนเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าควรทำ (สุภาษิต 19:20) การขอคำปรึกษาเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการขจัดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาทต่างๆ ของการสมรส เพื่อที่จะเห็นสถานการณ์จากมุมมองอื่นและเพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างมาตรฐานของพระเจ้ากับมาตรฐานของโลก พระธรรมเอเฟซัส 5:21-33 ให้คำแนะนำเฉพาะสำหรับทั้งสามีและภรรยา สามีต้องรักภรรยาของเขา "ดังที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและประทานพระองค์เองเพื่อเธอ" (ข้อ 25) ความรักซึ่งเสียสละเช่นนั้นสร้างบรรยากาศที่ภรรยาจะยอมอยู่ภายใต้การนำของสามีได้ง่ายขึ้น เมื่อสามีมุ่งมั่นที่จะแสดงความรักต่อภรรยาของเขาและภรรยามุ่งมั่นที่จะอนุญาตอย่างสุภาพให้สามีเป็นผู้นำ เช่นนี้การแต่งงานจึงจะเกิดผล

นับว่าเป็นเรื่องอันชาญฉลาดเช่นกันที่จะเอาใจใส่ข้อพระคัมภีร์อย่างใกล้ชิดก่อนคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการสมรส พระธรรมเอเฟซัส 5:18-21 กล่าวว่า “และอย่าเมาเหล้าองุ่นอันเป็นเหตุให้เสียคนไป แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ จงสนทนากันด้วยคำไพเราะอย่างเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญ คือร้องเพลงและกล่าวคำสรรเสริญในใจของท่านทั้งหลายถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัตรเสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา จงยอมฟังซึ่งกันและกันด้วยเกรงกลัวพระคริสต์”

ให้สังเกตคำสั่งทั้งหมดที่นำหน้าคำแนะนำเกี่ยวกับการแต่งงาน คริสเตียนทุกคนต้อง

• ปฏิเสธที่จะมึนเมา

• เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ

• ให้กำลังใจกันและกัน

• ร้องเพลงสรรเสริญและเพลงสดุดี

• มีท่าทีในการสรรเสริญอย่างต่อเนื่อง

• ดำรงชีวิตด้วยจิตวิญญาณแห่งการขอบพระคุณ

• ยอมจำนนด้วยใจถ่อมต่อกันและกัน

เราคงพลาดความจริงที่สำคัญเป็นอย่างมากเมื่อเราข้ามไปยังคำสั่งสอนเรื่องการสมรสโดยปราศจากการใช้แนวทางที่ต้องปฏิบัติโดยตรงในข้อก่อนหน้านี้ เมื่อคู่สมรสแต่ละคนนำความจริงเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัวของเขาหรือเธอและพยายามทำให้ความสัมพันธ์ของเขาหรือเธอกับพระเจ้าเป็นจุดที่สำคัญอันดับแรก ปัญหาการสมรสก็จะมีความสำคัญน้อยลง เมื่อคริสเตียนสองคนมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าและทำตามพระประสงค์ของพระองค์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่มีปัญหาใดที่พวกเขาไม่สามารถผ่านมันไปได้Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถาม แก้ไขปัญหาการสมรส
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries