settings icon
share icon
คำถาม

เราทำบาปรายวันหรือไม่ เป็นไปได้ไหมที่จะดำเนินไปวันหนึ่งโดยไม่ทำบาป?

คำตอบ


ในขณะที่ไม่มีข้อพระคัมภีร์ที่ระบุชัดเจนว่าเราทำบาปทุกๆ วัน เรามีข้อที่เตือนเราว่าเราได้รับมรดกเป็นศักยภาพในการทำบาปตอนไหนก็ได้ “เพราะเหตุนี้ บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆ เดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป” (โรม 5:12) “แท้จริง ข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความชั่ว และข้าพระองค์เป็นคนบาปตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา” (สดุดี 51:5) นอกจากนั้นเรามีพระบัญชาที่เรารู้ว่าเราไม่เคยรักษาไว้ได้ ส่วนมากเป็นประจำทุกวัน เช่นใครที่จะกล่าวอ้างว่ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจ สุดความคิดและสุดจิตใจของเขาตลอดเวลาของทุกวัน ไม่มีใคร แต่นั่นเป็นพระบัญชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด (มัทธิว 22:36 – 38) การล้มเหลวที่จะรักพระเจ้าอย่างที่สุดตลอดเวลาเป็นบาปรายวันสำหรับคริสเตียนทุกคน

เรามีข้อที่เตือนเราเกี่ยวกับการหลอกลวงของธรรมชาติบาปเก่าของเรา ซึ่งเป็นการเตือนเราถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่ใช่ความเป็นไปได้ของบาปรายวัน “จิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมด มันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียว ใครจะรู้จักใจนั้นเล่า?” (เยเรมีย์ 17:9) แม้กระทั่งอัครทูตเปาโลนั้นไม่พอใจกับการต่อสู้ของเขาเองต่อบาปที่อาศัยอยู่ในเขา “เพราะว่าส่วนลึกในใจของข้าพเจ้านั้น ก็ชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระเจ้า แต่ข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้า ซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้า และชักนำให้อยู่ใต้บังคับกฎแห่งบาป ซึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้า” (โรม 7:22 – 23) ศักยภาพที่นำไปยังบาปนี้นำให้เขาร้องด้วยความสิ้นหวังว่า “โอย ข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้? ใครจะช่วยให้พ้นจากร่างกายแห่งความตายนี้” (โรม 7:24)

ซาโลมอนรู้อย่างเต็มที่ว่าเขาและผู้ชายทุกคนไม่ได้มีเพียงแค่ความสามารถในการทำบาปแต่ว่าเราทุกคนฝึกฝนศักยภาพนั้นเป็นประจำทุกวัน ตามที่เขากล่าวในคำอธิษฐานของเขาในการอุทิศตัวต่อพระวิหารคือ “ถ้าเขาทั้งหลายทำบาปต่อพระองค์ (เพราะไม่มีมนุษย์คนใดไม่ได้ทำบาป)…” (1 พงศ์กษัตริย์ 8:46) และซาโลมอนกล่าวถึงสิ่งนี้อีกครั้งในพระธรรมปัญญาจารย์ว่า “แน่ทีเดียวไม่มีคนชอบธรรมสักคนเดียวบนแผ่นดินโลก ที่ทำแต่ความดี และไม่เคยทำบาปเลย” (ปัญญาจารย์ 7:20) อีกครั้งในขณะที่ข้อเหล่านี้ไม่ได้ระบุชัดเจนถึงบาปรายวัน แต่ข้อเหล่านี้เตือนเราอย่างแน่ชัดถึงความหยิ่งในการกล่าวไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตามว่าเราไม่มีความบาป

ข่าวดีคือว่าเราจะไม่ต้องพยายามอย่างหนักตลอดต่อบาปรายวัน วันหนึ่งเราจะอยู่ในสวรรค์กับพระผู้ช่วยให้รอดของเราและเราจะเป็นอิสระจากการมีอยู่ของบาปและอำนาจของความบาป เช่นเดียวกับที่เราได้รับอิสระจากการถูกลงโทษ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เราทำบาปรายวันหรือไม่ เป็นไปได้ไหมที่จะดำเนินไปวันหนึ่งโดยไม่ทำบาป?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries