settings icon
share icon
คำถาม

การอธิษฐานเงียบๆ -เป็นไปตามหลักพระคัมภีร์ไหม?

คำตอบ


พระคัมภีร์ไม่ได้ระบุเจาะจงเรื่องการอธิษฐานเงียบๆ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันฟังดูมีเหตุผลน้อยกว่าการอธิษฐานออกเสียงดัง พระเจ้าทรงฟังความคิดในใจเราได้ง่ายพอๆ กับฟังเสียงคำอธิษฐานของเรา

เพลงสดุดี 139:23 “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบ จิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงลองข้าพระองค์และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์”

เยเรมีย์ 12:3 “ข้าแต่พระเจ้า แต่พระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ พระองค์ทรงเห็นข้าพระองค์และทรง ทดลองความคิดของข้าพระองค์ที่มีต่อพระองค์ ขอทรงฉุดเขาออกมาเหมือนแกะ สำหรับการฆ่า และตั้งเขาทั้งหลายไว้ต่างหาก เพื่อวันฆ่า” พระเยซูทรงล่วงรู้ความคิดชั่วร้ายในใจพวกฟาริสี

มัทธิว 12:24-26 “แต่พวกฟาริสีเมื่อได้ยินดังนั้นก็พูดกันว่า ‘ผู้นี้ขับผีออกได้ก็เพราะใช้อำนาจ เบเอลเซบูลผู้เป็นนายผีนั้น’ ฝ่ายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขา จึงตรัสกับเขาว่า ‘ราชอาณาจักรใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้ว ก็คงพินาศ เมืองใดๆ ครัวเรือนใดๆ ซึ่งแตกแยกกันแล้ว จะตั้งอยู่ไม่ได้ และถ้าซาตานขับซาตานออกมันก็แตกแยกกันในตัวมันเอง แล้วอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่อย่างไรได้’”

ลูกา 11:7 “ฝ่ายมิตรสหายที่อยู่ข้างในจะตอบว่า 'อย่ารบกวนฉันเลย ประตูก็ปิดเสียแล้ว ทั้งพวกลูกก็นอนร่วมเตียงเดียวกับฉันแล้ว ฉันจะลุกขึ้นหยิบให้ท่านไม่ได้'” ไม่มีอะไรที่เราทำ พูด หรือคิด ที่ปิดบังซ่อนไว้จากพระเจ้า ผู้ทรงไม่จำเป็นต้องฟังเสียงอธิษฐานของเราก็ทรงรู้ความคิดของเราแล้ว พระองค์ทรงเข้าถึงคำอธิษฐานทุกอย่างที่ทูลต่อพระองค์ ไม่ว่าคำอธิษฐานนั้นได้กราบทูลจากปากเราหรือไม่

พระคัมภีร์กล่าวถึงเรื่องการอธิษฐานส่วนตัว

มัทธิว 6:6 “ฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นใน และเมื่อปิดประตูแล้ว จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน”

มีความแตกต่างอย่างไรระหว่างการอธิษฐานเสียงดังกับแบบเงียบ ๆ ถ้าคุณอธิษฐานเอง มีสถานการณ์หลายแบบซึ่งการอธิษฐานเงียบนั้นเหมาะสม ต.ย. การอธิษฐานที่คุณกราบทูลขอพระองค์เป็นส่วนตัวเท่านั้น การอธิษฐานเผื่อคนอื่นเมื่อมีผู้นั้นอยู่ด้วย เป็นต้น การอธิษฐานเงียบๆ ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร ตราบเท่าที่เราไม่ได้กระทำเพราะว่าเราอายที่จะให้คนอื่นเห็นเราอธิษฐาน บางทีข้อพระคัมภีร์ที่ดีที่สุดที่จะระบุว่าเป็นมีเหตุผลที่รับฟังได้ในการอธิษฐานแบบไม่ออกเสียง อยู่ ใน

1 เธสะโลนิกา 5.17 “ จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ” การอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอเห็นชัดว่าไม่ได้หมายความว่าเรากำลังอธิษฐานออกเสียงดังตลอดเวลา แต่มันหมายความว่าเราต้องอยู่ในสถานะที่มีสามัญสำนึกถึงพระเจ้าตลอดเวลา ที่ซึ่งเราจับจ่อความคิดไปที่พระองค์

2โครินธ์ 10:5 “คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม และทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับฟังพระคริสต์”

จงวางสถานการณ์ทุกอย่าง แผนการ ความยำเกรง หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องลงต่อพระบัลลังก์ของพระองค์ ส่วนหนึ่งของการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจะเป็นการอธิษฐานแบบออกเสียง กระซิบ ตะโกน ร้องเป็นเพลง และเงียบเมื่อเราควบคุมความคิดจิตใจแห่งการสรรเสริญ การทูลอ้อนวอน การคุกเข่าขอร้องและการขอบพระคุณพระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การอธิษฐานเงียบๆ -เป็นไปตามหลักพระคัมภีร์ไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries