settings icon
share icon
คำถาม

ผ้าห่อพระศพแห่งตูรินนั้นมีการพิสูจน์ว่ามีอยู่จริงหรือไม่?

คำตอบ


ผ้าห่อพระศพแห่งตูรินเป็นผ้าลินินที่บางคนเชื่อว่าเป็นผ้าที่ใช้ห่อพระศพของพระเยซูเมื่อพระองค์ถูกฝังในอุโมงค์ พระกิตติคุณแต่ละเล่มในทั้งหมดสี่เล่มกล่าวว่าพระเยซูถูกห่อด้วยผ้าแล้วถูกฝังไว้ (มัทธิว 27:59, มาระโก 15:46, ลุกา 23:53, ยอห์น 19:40) ผ้าห่อพระศพแห่งตูริน "ถูกค้นพบ" หรือมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในศตวรรษที่ 14 ในช่วงคริสตศักราช ผ้าห่อพระศพแห่งตูรินถูกตั้งชื่อตามเมืองที่ผ้านี้ถูกเก็บเอาไว้คือเมืองตูริน ประเทศอิตาลี่

นี่คือเว็บไซต์ที่ประกอบไปด้วยภาพของผ้าห่อพระศพแห่งตูริน http://www.shroud.com/examine.htm ตามการตรวจสอบผ้าห่อพระศพแห่งตูรินปรากฎว่าเป็นของผู้ที่ถูกตรึงที่กางเขน มีรอยตามมือและเท้าที่สอดคล้องกับบาดแผลที่สร้างความเจ็บปวดโดยการตรึงที่กางเขน ยังปรากฏว่ามีรอยแผลที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่อธิบายถึงการถูกทรมานของพระเยซูที่รอบๆ พระเศียร หลังและขา

ผ้าห่อพระศพแห่งตูรินเป็นผ้าที่ใช้ห่อพระศพของพระเยซูจริงหรือไม่ มีการโต้เถียงกันเป็นอย่างมากเกี่ยวกับลักษณะที่เชื่อถือได้ของผ้าห่อพระศพแห่งตูริน หลายคนถูกโน้มน้าวอย่างมากว่าเป็นผ้าห่อพระศพของพระคริสต์ คนอื่นๆ เชื่อว่าเป็นประดิษฐกรรมหรือเป็นงานศิลปะ ได้มีการตรวจสอบอายุของผ้าห่อพระศพแห่งตูรินพบว่าอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสตศักราชหรือหลังจากนั้น การตรวจสอบอื่นๆ พบสปอร์/เกสรดอกไม้ทั่วไปของอิสราเอลและอายุอาจจะอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 1 ของคริสตศักราช แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่มีวันที่ที่แน่ชัด

การถกเถียงต่อความจริงแท้แน่นอนของผ้าห่อพระศพแห่งตูรินคือการที่พระคัมภีร์ขาดหลักฐานเกี่ยวกับผ้าห่อพระศพนี้ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพระคัมภีร์กล่าวถึงผ้าลินินทั้งผืนที่ใช้นำพระศพของพระเยซูลงจากไม้กางเขน ผ้าลินินผืนนี้อาจจะใช้ห่อพระศพของพระเยซูเพื่อเดินทางไปยังอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟแห่งอริมาเทีย ที่อุโมงค์มีการเร่งรีบสำหรับการฝังศพ นี่อาจจะรวมถึงการอาบน้ำพระศพและห่อพระศพด้วยผ้า ลูกา 24:12 กล่าวถึง "ผ้าป่าน" ผ้าเป็นผืนๆ นี้ (พหูพจน์) ถูกกล่าวถึงสองครั้งในยอห์น 20:5 – 6 และยอห์น 20:7 กล่าวว่ามี "ผ้าพันพระเศียรของพระองค์" คำอธิบายนี้ของผ้าพันพระศพที่แท้จริงเป็น "ผืน" ของผ้าลินิน แทนที่จะเป็นผืนใหญ่ผืนเดียวที่จะใช้คลุมพระเศียรของพระองค์ ดูเหมือนว่าเป็นการปฏิเสธการอ้างว่าผ้าห่อพระศพแห่งตูรินเป็นผ้าที่ใช้ในการห่อพระศพของพระคริสต์

ฉะนั้นเราจะมีความคิดเห็นว่าผ้าห่อพระศพแห่งตูรินคืออะไร อาจจะเป็นผ้าห่อศพของผู้ที่ถูกตรึงกางเขน แต่ไม่มีการเชื่อมโยงกับการตายของพระคริสต์ แม้ว่าจะเป็นผ้าห่อพระศพของพระคริสต์จริงๆ ผ้าห่อพระศพแห่งตูรินไม่ควรจะนำมานมัสการบูชาหรือนำมาเคารพนับถือ เพราะว่าความน่าสงสัยในธรรมชาติของผ้าห่อพระศพแห่งตูรินนั้นไม่สามารถที่จะนำมาพิสูจน์ได้สำหรับการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระคริสต์ ความเชื่อของเราไม่ได้พึ่งพาผ้าห่อพระศพแห่งตูรินแต่เราพึ่งพาพระคำของพระเจ้าซึ่งถูกเขียนขึ้นมา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ผ้าห่อพระศพแห่งตูรินนั้นมีการพิสูจน์ว่ามีอยู่จริงหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries