settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Sheol Hades นรก ลำธารแห่งไฟ เมืองบรมสุขเกษม อ้อมอกของอับราฮัม?

คำตอบ


มีข้อบ่งชี้มากมายที่ใช้ในพระคัมภีร์สำหรับสวรรค์และนรก sheol, hades, gehenna, ลำธารแห่งไฟ ดินแดนบรมสุขเกษม และอ้อมอกของอับราฮัม เป็นข้อโต้แย้งกันอย่างมากและอาจจะเป็นที่น่าสับสน

คำว่า "เมืองบรมสุขเกษม" ใช้เป็นคำพ้องสำหรับคำว่า "สวรรค์" (2 โครินธ์ 12:4, วิวรณ์ 2:7) เมื่อพระเยซูกำลังสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และโจรคนหนึ่งที่กำลังถูกตรึงที่กางเขนพร้อมกับพระองค์ขอความเมตตาจากพระองค์ พระองค์ตอบเขาว่า "เราบอกความจริงแก่เจ้าว่า วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม" (ลูกา 23:43) พระเยซูรู้ว่าความตายของพระองค์ใกล้จะมาถึงและที่พระองค์จะกลับไปอยู่ที่สวรรค์กับพระบิดา พระเยซูกล่าวคำว่า เมืองบรมสุขเกษมเป็นคำพ้องสำหรับคำว่า "สวรรค์" และคำนั้นได้กลายเป็นคำที่เกี่ยวโยงกับสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยความรักและความปิติยินดี

อ้อมอกของอับราฮัมกล่าวถึงแค่ครั้งเดียวในพระคัมภีร์ ในเรื่องของเศรษฐีกับลาซารัส (ลูกา 16:19 — 31) ได้มีการใช้ในคัมภีร์โบราณของชาวยิวว่าเป็นคำพ้องของคำว่า "สวรรค์" ภาพนี้ในเรื่องลาซารัสเอนหลังที่โต๊ะบนอกของอับราฮัม และยอห์นได้เอนลงบนอกของพระเยซูในการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระองค์ในงานเลี้ยงของสวรรค์ มีความแตกต่างในความคิดเห็นเกี่ยวกับว่าอ้อมอกของอับราฮัมนั้นกล่าวถึงอะไร ผู้ที่เชื่อในการจัดเรื่องราวซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากความตายของพระเมสสิยาห์และการเป็นขึ้นมาจากความตายได้เห็นอ้อมอกของอับราฮัมเป็นคำพ้องของคำว่า "สวรรค์" ผู้ที่เชื่อในการจัดเรื่องราวเพื่อให้ความสำคัญแก่การตรึงกางเขนเห็น "อ้อมอกของอับราฮัม" เป็นอีกหนึ่งข้อบ่งชี้ของ "เมืองบรมสุขเกษม" การจัดตั้งนั้นไม่ได้สัมพันธ์กับประเด็นของเรื่อง คือคนชั่วร้ายจะเห็นผู้ชอบธรรมที่อยู่ในความสุขและตัวเองอยู่ในความทุกข์ทรมาน และมี "เหวใหญ่" อยู่ระหว่างพวกเขา (ลูกา 16:26) ซึ่งจะไม่มีวันทอดไปหากัน

ในพระธรรมฮีบรู คำที่ใช้อธิบายขอบเขตของความตายคือ sheol มีความหมายง่ายๆ คือ "สถานที่ของคนตาย" หรือ "สถานที่ที่แยกวิญญาณ/จิตวิญญาณ" ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่คำในภาษากรีกคำที่ใช้สำหรับ "นรก" คือ hades ซึ่งกล่าวถึง "สถานที่ของคนตาย" เช่นเดียวกัน คำว่า gehenna ในภาษากรีกใช้สำหรับคำว่า "นรก" ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เช่นเดียวกันและได้มาจากคำว่า hinnom ในภาษาฮีบรู พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่บทอื่นๆ บ่งบอกว่า sheol/hades เป็นสถานที่ชั่วคราวที่วิญญาณของผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกเก็บไว้ในขณะที่รอคอยการเป็นขึ้นมาจากความตายครั้งสุดท้ายและการพิพากษาที่บัลลังก์ใหญ่สีขาว วิญญาณของผู้ชอบธรรมตรงไปยังการทรงสถิตย์ของพระเจ้าคือสวรรค์ /เมืองบรมสุขเกษม /อ้อมอกของอับราฮัมเมื่อตายไปแล้ว (ลูกา 23:43, 2 โครินธ์ 5:8, ฟิลิปปี 1:23)

ลำธารแห่งไฟ กล่าวถึงเพียงแค่ใน วิวรณ์ 19:20 และ 20:10, 14 — 15 เป็นนรกสุดท้าย เป็นสถานที่แห่งการทำโทษนิรันดร์สำหรับผู้ทรยศที่ไม่สำนึกผิดทั้งทูตสวรรค์และมนุษย์ (มัทธิว 25:41) เป็นการอธิบายถึงสถานที่แห่งการลุกไหม้ของกำมะถันและผู้ที่มีประสบการณ์ในสิ่งเหล่านี้ เป็นธรรมชาติของการดิ้นรนที่ไม่หยุดหย่อนซึ่งไม่สามารถบรรยายได้ (ลูกา 16:24, มาระโก 9:45 — 46) ผู้ที่ได้ปฏิเสธพระคริสต์อยู่ในความตายใน hades/sheol ชั่วคราวมีลำธารแห่งไฟเป็นจุดหมายสุดท้ายของพวกเขา

แต้ผู้ที่มีชื่อเขียนอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดก ไม่ควรจะกลัวชะตากรรมที่น่ากลัวนี้ โดยความเชื่อในพระคริสต์และเลือดของพระองค์ที่หลั่งเพื่อเราบนไม้กางเขน เราถูกกำหนดให้ดำเนินชีวิตนิรันดร์ในการทรงสถิตย์ของพระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Sheol Hades นรก ลำธารแห่งไฟ เมืองบรมสุขเกษม อ้อมอกของอับราฮัม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries