settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมฉันควรที่จะอยากรับใช้พระเจ้า?

คำตอบ


ข้อเท็จจริงของการที่เราควรรับใช้พระเจ้านั้นชัดเจนอยู่ในพระคัมภีร์ (ดูลูกา 4:8) ทำไมเราจึงควรที่จะอยากรับใช้พระเจ้าเป็นคำถามที่ยากกว่า คริสเตียนทุกคนที่ได้รับคำถามนี้อาจจะมีเหตุผลที่แตกต่างกันในการรับใช้พระเจ้าคือบุคคลที่ต่างกันอาจมีแรงจูงใจจากสิ่งที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ได้ทำให้ชัดเจนว่าเมื่อบุคคลหนึ่งอยู่ในความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเจ้าเขาจะรับใช้พระเจ้า เราควรที่จะอยากรับใช้พระเจ้าเพราะว่าเรารู้จักพระองค์คือส่วนหนึ่งในการรู้จักพระองค์ตั้งแต่แรกเป็นความปรารถนาที่จะรับใช้พระองค์

เป็นความตั้งใจของพระเจ้าตลอดมาที่จะทำให้เราเป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์คือพระเยซู (โรม 8:29) เมื่อเรามองไปที่ชีวิตของพระเยซูไม่มีการปฏิเสธว่าพระองค์เป็นผู้รับใช้ ทั้งชีวิตของพระเยซูมีการรับใช้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางโดยการสอน รักษาโรคและการประกาศถึงแผ่นดินของพระเจ้า (มัทธิว 4:23) พระองค์ไม่ได้มาเพื่อ “ปรนนิบัติ แต่มาเพื่อปรนนิบัติ” (มัทธิว 20:28) ฉะนั้นในคืนที่พระองค์ถูกจับ พระเยซูทรงล้างเท้าของสาวกและทิ้งท้ายคำสอนเกี่ยวกับการรับใช้ซึ่งกันและกันไว้ให้กับพวกเขาคือ “เราได้วางแบบอย่างไว้เพื่อพวกท่านจะทำเหมือนที่เราได้ทำเพื่อพวกท่าน” (ดูยอห์น 13:12 – 17) ดังนั้นถ้าพระเยซูเกี่ยวข้องทั้งหมดกับการรับใช้แล้วพระเจ้าอยากจะทำให้พวกเราเหมือนพระเยซู ฉะนั้นค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเราควรเกี่ยวข้องทั้งหมดกับการรับใช้เช่นเดียวกัน

การรับใช้ที่แท้จริงไม่สามารถที่จะแยกออกจากความรัก เราสามารถที่จะดำเนินผ่านท่าทางแห่งการรับใช้พระเจ้า แต่ถ้าหัวใจเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเรากำลังพลาดในจุดนี้ พระธรรม 1 โครินธ์บทที่ 13 ทำให้แน่ใจ นอกเสียจากว่าการรับใช้ของเราจะหยั่งรากลึกลงในความรัก ก็จะไม่มีความหมาย การรับใช้พระเจ้าเป็นสิ่งที่นอกเหนือข้อผูกมัดหรือหน้าที่การงาน แยกออกจากความรักสำหรับพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนา ในทางกลับกันการรับใช้พระเจ้าควรจะเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยความรักที่เรามีต่อพระองค์ผู้ซึ่งรักเราก่อน (ดูยอห์น 4:9 – 11)

อัครทูตเปาโลเป็นตัวอย่างที่ดีในการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ซึ่งมีผลคือชีวิตแห่งการรับใช้ ก่อนการเปลี่ยนแปลงของเขา เปาโลข่มเหงและฆ่าผู้เชื่อโดยกาคิดว่าเขากำลังรับใช้พระเจ้า แต่หลังจากที่เขาเผชิญหน้ากับพระเยซูบนถนนที่จะไปยังเมืองดามัสกัส เขาก็อุทิศชีวิตที่เหลือของเขาทั้งหมดต่อการรับใช้พระเจ้าอย่างแท้จริงโดยการเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ (ดูกิจการ 9:20) เปาโลอธิบายการเปลี่ยนแปลงของเขาใน 1 ทิโมธี 1:12 -14 คือ “ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงประทานกำลังแก่ข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าสัตย์ซื่อจึงทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้รับใช้พระองค์ ถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยหมิ่นประมาทพระองค์ ข่มเหงผู้เชื่อและก่อความรุนแรง แต่พระองค์ทรงกรุณาข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าได้ทำไปด้วยความไม่รู้และไม่เชื่อ พระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้หลั่งลงมาแก่ข้าพเจ้าอย่างเหลือล้น พร้อมด้วยความเชื่อและความรักซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์” ในเมื่อเปาโลตระหนักรู้ถึงความรักและพระคุณที่พระเจ้าประทานให้เขา การตอบสนองของเขาคือการรับใช้พระเจ้า

พระคัมภีร์ให้แรงจูงใจมากมายสำหรับการรับใช้ของเรา เราอยากรับใช้พระเจ้าเพราะว่า “เราได้รับอาณาจักรที่ไม่สั่นสะเทือน” (ฮีบรู 12:28) เพราะว่าการรับใช้ของเราเป็นการจัดหาเพื่อ “จุนเจือประชากรของพระเจ้า” (2 โครินธ์ 9:12) เพราะการรับใช้ของเราเป็นการพิสูจน์ความเชื่อของเราและทำให้ผู้อื่นสรรเสริญพระเจ้า (2 โครินธ์ 9:13) และเป็นรางวัลต่อการทำงานด้วยความรักของเรา (ฮีบรู 6:10) สิ่งเหล่านี้แต่ละอย่างเป็นเหตุผลที่ดีในการรับใช้พระเจ้า

เราสามารถที่จะให้เพียงแค่สิ่งที่เราเคยได้รับมาก่อน เหตุผลที่เราสามารถรักและรับใช้พระเจ้าคือว่าพระองค์รักและรับใช้เราผ่านทางพระเยซูคริสต์ ยิ่งคุณตระหนักรู้และมีประสบการณ์ในความรักของพระเจ้าในชีวิตของคุณเองมากเท่าไร คุณก็จะยิ่งนอบน้อมต่อการตอบสนองในความรักโดยการรับใช้พระองค์ ถ้าคุณอยากที่จะอยากรับใช้พระเจ้า กุญแจสำคัญคือการได้รู้จักพระองค์ ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยพระองค์ต่อคุณให้มากขึ้น (ยอห์น 16:13) เมื่อเรารู้จักพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นความรักอย่างแท้จริง (1 ยอห์น 4:8) การตอบสนองโดยธรรมชาติของเราจะเป็นความปรารถนาที่จะรักและรับใช้พระองค์กลับคืน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมฉันควรที่จะอยากรับใช้พระเจ้า?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries