settings icon
share icon
คำถาม

ผิดไหมที่สามีและภรรยาที่เป็นคริสเตียนไปเข้าร่วมคริสตจักรซึ่งแยกกัน

คำตอบ


สามีและภรรยาแยกเข้าคนละคริสตจักรกันเป็นสถานการณ์ที่ธรรมดาเกินกว่าที่คนคนหนึ่งจะคิดได้ สิ่งนี้เป็นเรื่องปกติเช่นกันในการที่ลูกๆ ของคู่สามีภรรยาจะถูกแบ่งแยกระหว่างสองคริสตจักร ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวซึ่งไม่มีทางที่จะดีได้ เพื่อที่จะระบุว่าการที่สามีและภรรยาแยกคริสตจักรกันนั้น "ผิด" หรือไม่ อย่างแรกเราต้องมองว่าการแต่งงานเป็นความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้า

พระธรรมปฐมกาล 2:24 กล่าวกับเราว่าพระเจ้าทรงสร้างชายและหญิงให้กลายเป็น "เนื้อเดียวกัน" เมื่อพวกเขาแต่งงาน ไม่ใช่สองคนที่แยกออกจากกันซึ่งไปตามทางของพวกเขาเอง มีความเป็นเอกภาพในการแต่งงานซึ่งเป็นเอกลักษณ์และบริสุทธิ์ ยิ่งกว่านั้นการแต่งงานยังเป็นภาพของพระคริสต์และคริสตจักรของพระองค์ (ผู้เชื่อทั้งหลาย) ดังที่อธิบายไว้ในเอเฟซัส 5:31-32 พันธสัญญาของการแต่งงานระหว่างชายและหญิงเป็นสัญลักษณ์ของพันธสัญญาระหว่างพระคริสต์กับผู้ที่พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อเขา พระองค์ทรงเป็นพันธสัญญาอันเป็นนิรันดร์และเป็นพันธสัญญาซึ่งบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิตามที่การแต่งงานนั้นจะต้องบริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ และสมบูรณ์ ความเป็นเอกภาพนี้ของคนสองคนที่รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันได้ไปถึงการเป็นที่เคารพที่สุดในแผ่นดินฝ่ายวิญญาณ โดยที่ทั้งสองจะต้องมีใจเป็นหนึ่งเดียวกันในด้านหลักคำสอนพื้นฐานของศาสนาคริสต์คือพระเจ้า พระคริสต์ ความบาป ความรอด สวรรค์ หรือนรก ฯลฯ เอกภาพของความเข้าใจนี้ผ่านทางการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำให้สามีและภรรยาเป็นหนึ่งเดียวกันในสายสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนสายสัมพันธ์ใดๆ ในโลก

ในขณะเดียวกันก็เป็นไปได้ว่าสามีและภรรยาจะมีรสนิยมต่างกันไปทางด้านดนตรี หรือรูปแบบการเทศนา การนมัสการ หรือโปรแกรมสำหรับเด็ก ฯลฯ แต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่มีความสำคัญมากพอที่จะแบ่งครอบครัวออกเป็นสองส่วนเพื่อที่พวกเขาจะสามารถเข้าร่วมคริสตจักรที่แตกต่างกันออกไปตามรสนิยมของพวกเขา เป็นที่ชัดเจนว่าถ้าทั้งสองคริสตจักรมีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์และให้เกียรติพระคริสต์ ก็ไม่มีเหตุผลใดที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถยืดหยุ่นเล็กน้อยและวางความพึงพอใจส่วนตัวของเขาหรือเธอเอาไว้ ทางเลือกที่ดียิ่งกว่าคือให้ทั้งคู่ร่วมกันเสาะหาคริสตจักรที่มีการเทศนาพระคำของพระเจ้าเป็นการนำทางสำหรับความเชื่อและการปฏิบัติเท่านั้นซึ่งทั้งครอบครัวสามารถเรียนรู้พระกิตติคุณที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์รวมถึงครอบครัวสามารถสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ ที่มีความคิดเหมือนกัน ในเรื่องนี้สามีซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวทางฝ่ายวิญญาณควรเป็นผู้นำและตัดสินใจขั้นสุดท้ายโดยคำนึงถึงความคิดเห็นของภรรยาด้วยความรัก

น่าเศร้าที่ครอบครัวที่เข้าร่วมสองคริสตจักรส่วนใหญ่มักทำผิดพลาดในการแต่งงานโดยที่คู่สมรสคนหนึ่งได้รับการเลี้ยงดูแบบนิกายโรมันคาธอลิกและอีกคนหนึ่งได้รับการเลี้ยงดูในรูปแบบของโปรเตสแตนต์ ในสถานการณ์เช่นนี้จะเป็นสิ่งที่ชาญฉลาดสำหรับทั้งคู่ที่จะไม่แต่งงานกัน โปรดอ่านบทความต่อไปนี้คือคริสเตียนที่มีนิกายต่างกันควรออกเดทหรือแต่งงานกันไหม หากการแต่งงานได้เกิดขึ้นแล้วทั้งคู่ควรพยายามอย่างหนักเพื่อความเป็นเอกภาพฝ่ายวิญญาณ คนสองคนที่ยึดมั่นในมุมมองของหลักคำสอนที่ต่างกันมักจะพบว่าการประนีประนอมและการคืนดีกันเป็นเรื่องยากมากแต่สำหรับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้ คู่สมรสในสถานการณ์เช่นนี้อาจถูกบังคับให้เข้าคริสตจักรที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคู่สมรสคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายพิจารณาว่าความเชื่อของอีกฝ่ายหนึ่งไม่เป็นไปตามพระคัมภีร์ ในสถานการณ์เช่นนี้คู่สมรสทั้งสองควรไว้วางใจที่จะอธิษฐานขอการเปิดเผยความจริงและการประสบผลสำเร็จในความเป็นเอกภาพฝ่ายวิญญาณ

ความขัดแย้งทางหลักคำสอนเหล่านี้ต้องได้รับการตัดสินใจในครอบครัวก่อนที่จะสามารถประสบผลสำเร็จในความเป็นเอกภาพอย่างแท้จริง คู่สมรสที่เข้าร่วมคริสตจักรที่แตกต่างกันจะต้องเต็มใจที่จะรักษาทุกอย่างที่พวกเขาได้รับการสอนมาตามความจริงของพระคัมภีร์และพร้อมที่จะละทิ้งสิ่งต่างๆ ที่ขัดแย้งกับพระคัมภีร์ พวกเขาต้อง "พิสูจน์ทุกสิ่ง สิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มั่น" (1 เธสะโลนิกา 5:21)Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถาม ผิดไหมที่สามีและภรรยาที่เป็นคริสเตียนไปเข้าร่วมคริสตจักรซึ่งแยกกัน
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries