settings icon
share icon
คำถาม

จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนหมายถึงอะไร ?

คำตอบ


พระเยซูตรัสว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนในคำเทศนาบนภูเขาของพระองค์(มัทธิว 6:33) และความหมายของข้อนี้ตรงตามที่ปรากฎ เราต้องแสวงหาสิ่งต่างๆ ที่มาจากพระเจ้าเป็นลำดับแรกเหนือสิ่งใดของโลกนี้ โดยพื้นฐานแล้วหมายความว่าเราต้องแสวงหาความรอดซึ่งเป็นคุณสมบัติดั้งเดิมในแผ่นดินของพระเจ้าเพราะสิ่งนี้มีค่ายิ่งกว่าความมั่งคั่งทั้งหมดของโลกนี้ ถ้าอย่างนั้นหมายความว่าเราควรละเลยความรับผิดชอบและหน้าที่ต่างๆ ของเราที่เราใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างนั้นหรือ ไม่อย่างแน่นอน แต่สำหรับคริสเตียนนั้นควรมีทัศนคติที่แตกต่างออกไปต่อสิ่งเหล่านั้น หากเราให้ความสำคัญต่องานของพระเจ้าโดยการแสวงหาความรอดของพระองค์ ดำเนินชีวิตโดยเชื่อฟังพระองค์และแบ่งปันข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าให้กับผู้อื่น พระองค์เองก็จะทรงดูแลกิจกรรมการงานของเราตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ และถ้านั่นคือการทรงจัดเตรียมของพระเจ้า ความกังลวนั้นจะอยู่ที่ใด

แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนจริงๆ คำถามที่เราสามารถถามตัวเองได้ก็คือ “ฉันใช้พลังงานส่วนใหญ่ไปกับอะไร เวลาและเงินทั้งหมดของฉันถูกใช้ไปกับสิ่งของและการงานที่จะเสื่อมสลายไปอย่างแน่นอน หรือใช้ในงานรับใช้ของพระเจ้าซึ่งผลนั้นจะอยู่ตลอดชั่วนิรันดร์” ผู้เชื่อซึ่งเรียนรู้ที่จะให้พระเจ้ามาก่อนอย่างแท้จริงนั้นก็สามารถที่จะพักสงบในฤทธิ์อำนาจอันบริสุทธินี้คือ “...และสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็จะให้แก่ท่านเช่นเดียวกัน”

พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะจัดเตรียมทุกสิ่งให้แก่คนของพระองค์เองคือประทานทุกสิ่งที่จำเป็น (ฟิลิปปี 4:19) แต่ความคิดของพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นสำหรับเรามักจะแตกต่างจากความคิดของเราและเวลาของพระองค์จะตรงตามความคาดหวังของเราเป็นครั้งคราวเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นเราอาจมองว่าความจำเป็นของเราคือความร่ำรวยหรือความก้าวหน้า แต่ในบางครั้งพระเจ้าก็ทรงทราบดีว่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราจริงๆ คือช่วงเวลาแห่งความขัดสน ความสูญเสียหรือความสันโดด เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราเองอยู่ในการดูแลที่ดี พระเจ้าทรงรักทั้งโยบและเอลียาห์ แต่พระองค์ทรงอนุญาตให้มารซาตานทำลายโยบ (ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การเฝ้าดูของพระองค์) และพระองค์ทรงปล่อยให้หญิงชั่วร้ายคือเยเซเบลทำลายจิตวิญญาณของเอลียาห์ผู้เผยพระวจนะของพระองค์เอง (พระธรรมโยบบทที่ 1-2, พระธรรม 1 พงศ์กษัตริย์บทที่ 18-19) ในทั้งสองกรณีนี้พระเจ้าทรงติดตามการทดลองเหล่านี้ด้วยการฟื้นฟูและการค้ำจุน

แง่มุมใน “เชิงลบ” เหล่านี้ที่เกี่ยวของกับแผ่นดินของพระเจ้าสวนทางกับความเชื่อที่ผิดๆ ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกซึ่งเรียกกันว่า “พระกิตติคุณแห่งความเจริญรุ่งเรือง” จำนวนผู้สอนเท็จที่เพิ่มมากขึ้นใช้ข้อความที่ว่า “พระเจ้าทรงปรารถนาให้คุณร่ำรวย” เพื่อเพิ่มและรวบรวมผู้ติดตาม แต่คำสอนแบบนั้นไม่ใช่คำสอนของพระคัมภีร์ และไม่ใช่คำแนะนำในมัทธิว 6:33 อย่างแน่นอนคือไม่ใช่สูตรสำหรับการได้มาซึ่งความมั่งคั่งแต่เป็นการบรรยายว่าพระเจ้าทรงทำงานอย่างไร พระเยซูทรงสอนว่าจุดสนใจของเราควรอยู่ห่างจากโลกนี้นั่นก็คือสถานะและเสน่ห์ที่หลอกลวงของมันซึ่งจะทำให้เราวางสิ่งต่างๆ ไว้เหนือของแผ่นดินพระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนหมายถึงอะไร ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries