settings icon
share icon
คำถาม

การแต่งงานครั้งที่สอง

คำตอบ


อับบราฮัมเป็นเพียงผู้เดียวในพระคัมภีร์ที่ได้รับการอธิบายอย่างเจาะจงไว้ว่าได้แต่งงานอีกครั้งหลังจากที่คู่สมรสเสียชีวิต (ปฐมกาล 25:1) แต่ไม่มีตรงไหนในพระคัมภีร์ที่บรรยายว่าการแต่งงานครั้งที่สองของอับบราฮัมเป็นอย่างไร ไม่มีตรงไหนเลยในพระคัมภีร์ที่บรรยายถึงบุคคลที่แต่งงานใหม่หลังจากอย่าร้าง ถึงกระนั้นแม้ว่าการแต่งงานครั้งที่สองจะเกิดจากจุดจบของการหย่าร้างจากการแต่งงานครั้งก่อนหรือจากการเสียชีวิตของคู่สมรส อย่างไรก็ตามมีหลักการทางพระคัมภีร์ซึ่งสามารถใช้ได้เพื่อให้การแต่งงานครั้งที่สองประสบความสำเร็จ

ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานครั้งแรก ครั้งที่สอง หรือครั้งที่สาม สามีต้องรักภรรยาของพวกเขาอย่างอุทิศตัว (เอเฟซัส 5:25) และภรรยาก็ต้องยอมจำนนต่อสามีของพวกเขาอย่างนอบน้อม (เอเฟซัส 5:22) สามีและภรรยาต้องมองว่าการแต่งงานเป็นสิ่งที่ถาวรและแยกออกจากกันไม่ได้นอกเหนือจากความตาย (มัทธิว 19:6) สามีและภรรยาต้องรักซึ่งกันและกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน รวมถึงแสวงหาที่จะเอาใจใส่และเข้าใจซึ่งกันและกัน (เอเฟซัส 5:33, 1 เปโตร 3:7)

บ่อยครั้งการแต่งงานครั้งมักส่งผลให้เกิดเป็นครอบครัวผสมและนี่เองก็ส่งผลให้เกิดความเครียดได้เป็นอย่างมาก หลักการแยกจากเพื่อไปผูกพันนั้นมีความสำคัญอย่างที่สุด ความสัมพันธ์ของการแต่งงานนั้นต้องให้ความสำคัญเหนือความสัมพันธ์อื่นๆ ทางครอบครัวทั้งหมด เพราะว่ามีแค่เพียงในการแต่งงานเท่านั้นซึ่งคนสองคนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน ฉะนั้นความขัดแย้งที่มักเกิดขึ้นในครอบครัวผสมนั้นต้องได้รับการจัดการด้วยความสามัคคี

เป็นสิ่งซึ่งสำคัญมากที่สามีและภรรยาซึ่งอยู่ในการแต่งงานครั้งที่สองจะไม่เปรียบเทียบคู่สมรสใหม่ของพวกเขากับคู่สมรสคนก่อน การทำเช่นนั้นไม่ได้นำไปสู่อะไรเลยเว้นเสียแต่ความขมขื่น ความริษยา และความคาดหวังซึ่งไม่เป็นความจริง คู่สมรสคนใหม่ไม่ใช่คนเดียวกับคู่สมรสคนก่อนและไม่ควรมีการคาดหวังให้เป็นเช่นนั้น แม้ว่าการแต่งงานครั้งก่อนนั้นจะน่าประทับใจหรือแย่ อารมณ์ความรู้สึกและความเจ็บปวดก็ไม่ควรถูกส่งต่อไปสู่การแต่งงานครั้งที่สอง

เหนือสิ่งอื่นใดกุญแจสำคัญที่ทำให้การแต่งงานครั้งที่สองประสบความสำเร็จคือการที่จะต้องมอบการแต่งงานให้อยู่ภายใต้อำนาจของพระเจ้าและวางใจพระองค์สำหรับพระคุณและกำลังที่ต้องการ การแต่งงานคือสิ่งซึ่งตั้งใจให้เป็นแบบอย่างของพระคริสต์และคริสตจักร (เอเฟซัส 5:29-32) โดยทางพระคริสต์เท่านั้นที่การแต่งงานสามารถเป็นทุกสิ่งที่พระเจ้าประสงค์อยากให้เป็น นอกจากนี้ในการแต่งงานใดๆ ก็ตามเมื่อมีเกิดอุปสรรคเกิดขึ้น คู่สมรสต้องแสวงหาคำปรึกษาอันชาญฉลาดจากศิษยาภิบาลและ/หรือคริสเตียนผู้ให้คำปรึกษา (สุภาษิต 15:22) การเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับการแต่งงานและการมอบการแต่งงานให้พระองค์คือกุญแจสำคัญที่ทำให้ทุกๆ การแต่งงานนั้นประสบความสำเร็จEnglishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถาม การแต่งงานครั้งที่สอง
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries