settings icon
share icon
คำถาม

สามารถกล่าวได้อย่างไรว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดนิรันดร์ในเมื่อเราก็ยังคงต้องตาย

คำตอบ


มีการกล่าวถึงการตายครั้งที่สองหลายครั้งในพระธรรมวิวรณ์และสิ่งนี้มีความหมายเหมือนกันกับบึงไฟ มันคือ "ความตาย" ที่แยกออกจากพระเจ้าผู้ให้ชีวิต มันถูกเรียกว่า "ครั้งที่สอง" เนื่องจากเป็นความตายที่ตามหลังการตายฝ่ายร่างกาย

พระธรรมวิวรณ์ 21:8 อธิบายถึงการตายครั้งที่สองไว้อย่างละเอียดที่สุดคือ “พวกที่ขี้ขลาด พวกที่ไม่เชื่อ พวกที่ประพฤติอย่างน่าสะอิดสะเอียน พวกฆาตกร พวกล่วงประเวณี พวกใช้เวทมนตร์ พวกบูชารูปเคารพ และทุกคนที่โกหกนั้น มรดกของพวกเขาอยู่ในบึงที่ไฟและกำมะถันกำลังลุกไหม้อยู่ ซึ่งเป็นการตายครั้งที่สอง”

อีกสามแห่งในพระธรรมวิวรณ์ได้มีการกล่าวถึงการตายครั้งที่สองเช่นกัน โดยแห่งแรกอยู่ในพระธรรมวิวรณ์ 2:11 คือ “ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย คนที่ชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากการตายครั้งที่สองเลย” ในข้อนี้พระเยซูทรงสัญญาว่าผู้เชื่อ (“ผู้พิชิต” ดู 1 ยอห์น 5:4) จะไม่ประสบกับบึงไฟ การตายครั้งที่สองนั้นมีไว้เฉพาะสำหรับผู้ที่ปฏิเสธพระคริสต์ ซึ่งไม่ใช่สถานที่ที่ผู้เชื่อในพระคริสต์ควรกลัว

พระธรรมวิวรณ์ 20:6 กล่าวถึงการตายครั้งที่สองซึ่งเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาในอนาคตที่มีการเรียกว่ายุคพันปีคือ “ใครที่มีส่วนในการเป็นขึ้นจากตายครั้งแรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ การตายครั้งที่สองจะไม่มีอำนาจเหนือเขาทั้งหลาย แต่เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์และจะครอบครองร่วมกับพระองค์หนึ่งพันปี” โดยข้อนี้ได้บันทึกข้อเท็จจริงที่สำคัญไว้สามประการ ประการแรกผู้ที่ตายเพื่อความเชื่อของเขาทั้งหลายในพระเยซูท่ามกลางช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากจะฟื้นขึ้นมาจากความตายในภายหลังเพื่อเข้าสู่ยุคพันปีและจะอาศัยอยู่กับพระองค์ ประการที่สองผู้เสียสละเหล่านี้จะรอดพ้นจากบึงไฟหรือการตายครั้งที่สอง ประการที่สามพวกเขาจะได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์

การตายครั้งที่สองยังถูกกล่าวถึงในวิวรณ์ 20:14-15 ด้วยเช่นกันคือ “แล้วการตายและแดนคนตายก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟ บึงไฟนี่แหละคือการตายครั้งที่สอง และถ้าพบว่าใครไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต เขาก็จะถูกโยนลงไปในบึงไฟ” ในช่วงเวลาสุดท้ายนั้น แม้แต่การตายและหลุมศพ (Hades ซึ่งก็คือแดนผู้ตาย) ก็จะถูกโยนลงไปในบึงไฟ นอกจากนี้ทุกคนที่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิตจะถูกโยนลงไปในบึงไฟเช่นกัน เงื่อนไขนี้ก็ถือเป็นที่สิ้นสุดและจุดหมายปลายทางนั้นถาวร

กล่าวโดยสรุปแล้ว การตายครั้งที่สองคือการอ้างอิงถึงบึงไฟที่ซึ่งบรรดาผู้ที่ถูกแยกออกจากพระเจ้าเพราะบาปของพวกเขาจะอาศัยอยู่ชั่วนิรันดร์ การพิพากษานี้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เพื่อเตือนผู้ที่ไม่เชื่อให้แสวงหาความรอดที่พระเยซูคริสต์ประทานให้ ในขณะเดียวกันการพิพากษาที่จะมาถึงก็ควรที่จะท้าทายผู้เชื่อให้แบ่งปันความเชื่อของพวกเขา เพราะว่าจุดหมายปลายทางสุดท้ายของผู้ที่รู้จักพระคริสต์และผู้ที่ไม่รู้จักพระองค์นั้นแตกต่างกันอย่างมาก

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

สามารถกล่าวได้อย่างไรว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดนิรันดร์ในเมื่อเราก็ยังคงต้องตาย
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries