settings icon
share icon
คำถาม

ซาตานมีฤทธิ์อำนาจที่จะควบคุมสภาพอากาศหรือไม่?

คำตอบ


จำนวนที่เพิ่มขึ้นของหายนะและพายุที่เลวร้ายทำให้หลายคนสงสัย ใครควบคุมสภาพอากาศ พระเจ้าหรือซาตาน บางคนชี้ไปที่คำอธิบายที่ว่าซาตานคือ "เจ้าแห่งอำนาจในอากาศ" ในเอเฟซัส 2:2 และเป็น "พระของโลกนี้" ใน 2 โครินธ์ 4:4 เป็นหลักฐานที่ว่าซาตานมีการควบคุมเหนือสภาพอากาศ การตรวจสอบหนึ่งของพระคัมภีร์เปิดเผยว่าอิทธิพลของซาตานและเหล่าทูตสวรรค์ปีศาจของมันที่มีต่อสภาพอากาศเป็นการทรงควบคุมโดยอำนาจของพระเจ้าสูงสุด มารซึ่งก็คือ"ปฏิปักษ์" ของเรา ต้องได้รับการจัดการอย่างจริงจัง เราต้องรับรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของมันและฤทธิ์อำนาจที่จำกัดของมันเหนือโลก ในเวลาเดียวกันซาตานซึ่งเป็นทูตสวรรค์ที่ตกลงมาที่ได้ถูกเอาชนะเป็นสิ่งที่เหนือมนุษย์และมันไม่ได้เป็นองค์สูงสุด มีแค่ฤทธิ์อำนาจเพียงเท่าที่พระเจ้าอนุญาตให้มี (2 เธสะโลนิกา 2:6 – 11)

ถ้าซาตานสามารถมีผลกระทบต่อสภาพอากาศ ก็จะเป็นไปโดยการที่พระเจ้าอนุญาตและยับยั้งเท่านั้น ตามในกรณีของโยบ ซาตานได้รับอนุญาติจากพระเจ้าให้ทรมานโยบเพื่อที่จะทดสอบเขาและสิ่งนี้รวมถึง "ไฟของพระเจ้า" (อาจจะเป็นฟ้าแลบ) ซึ่ง "ตกจากฟ้าไหม้แกะกับคนใช้" (โยบ 1:16) ตามมาด้วย "พายุกล้า" (อาจจะเป็นพายุทอร์นาโด) ที่ทำลายบ้านของลูกชายคนโตของเขาและบรรดาลูกๆ ของเขา (ข้อ 18 – 19) ฉะนั้นถ้าไฟจากสวรรค์และพายุทอร์นาโดด้วยเหตุใดแล้วเกิดขึ้นโดยซาตาน สิ่งเหล่านั้นยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมสูงสุดของพระเจ้าสำหรับพระประสงค์ของพระองค์

เป็นพระเจ้า ไม่ใช่ซาตานที่เป็นผู้ควบคุมสภาพอากาศ (อพยพ 9:29, สดุดี 135:6 – 7, เยเรมีย์ 10:13)
พระเจ้าควบคุมท้องฟ้าและฝน (สดุดี 77:16 – 19)
พระเจ้าควบคุมลม (มาระโก 4:35 – 41, เยเรมีย์ 51:16)
พระเจ้าปกป้องและรักษาจักรวาล (ฮีบรู 1:3)
พระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจเหนือเมฆ (โยบ 37:11 – 12, 16)
พระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจเหนือฟ้าผ่า (สดุดี 18:14)
พระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจเหนือธรรมชาติทั้งหมด (โยบ 20)

พระเจ้าควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงสภาพอากาศ ผ่านทางการคุ้มครองสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง พระเจ้าประทานสิ่งต่างๆ ให้และปกป้องลูกของพระองค์ แต่พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้ซาตาน ปีศาจและมนุษยชาติดำเนินตามความปรารถนาที่จำกัดเพื่อกระทำความบาป ความชั่วและความเลว สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความรับผิดชอบเต็มๆ ต่อหายนะและโศกนาฏกรรมใดๆ และทั้งหมดที่ก่อขึ้นโดยมนุษย์ เรารู้ว่าพระเจ้าได้บัญญัติสิ่งใดก็ตามที่ต้องเกิดขึ้น (เอเฟซัส 1:11, โรม 11:36) และดังนั้นมือที่มองไม่เห็นของพระองค์อยู่ในความเจ็บปวดของเราแม้ว่าพระองค์กระทำบาปไม่ได้หรือไม่สามารถจะเป็นผู้ที่กระทำความชั่วได้ (ยากอบ 1:13 – 17)

สามารถมีการทนทุกข์ทรมานโดยที่ไม่ได้ไร้เหตุสำหรับผู้เชื่อ ไม่ว่าความทุกข์ทรมานจะเกิดจากมนุษยชาติหรือโดยเหตุการณ์ทางธรรมชาติ เราอาจจะไม่รู้เสมอไปว่าทำไมการกระทำชั่วถึงเกิดขึ้นหรือทำไมหายนะทางธรรมชาติเกิดขึ้น แต่เราสามารถแน่ใจได้ว่าการทดลองและความยากลำบากนั้นพระเจ้ากำลังทำให้ทุกอย่างลงตัวเพื่อพระสิริของพระองค์และเพื่อความดีชั่วนิรันดร์ของเรา (โรม 8:18 – 28)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ซาตานมีฤทธิ์อำนาจที่จะควบคุมสภาพอากาศหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries