settings icon
share icon
คำถาม

ซาตานสามารถอ่านใจหรือรู้ความคิดของพวกเราได้หรือไม่?

คำตอบ


อันดับแรก เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราที่จะจดจำว่าซาตานไม่ได้อยู่ทุกที่ มันไม่สามารถอยู่มากกว่าหนึ่งที่ในเวลาเดียวกันได้ มีเพียงแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงอยู่ทุกที่และเพียงแค่พระเจ้าผู้เดียวที่ทรงทราบทุกสิ่ง ในขณะที่ซาตานต้องวางใจกองทัพปีศาจของมันที่จะทำตามคำสั่งของมัน

ซาตานและหรือปีศาจของมันสามารถอ่านใจเราได้ไหม ไม่ได้ พระธรรม 1 พงศ์กษัตริย์ 8:39 กล่าวว่าพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบหัวใจของมนุษย์ทุกคน ไม่มีคนอื่นอีกแล้วที่มีความสามารถแบบนั้น พระเจ้าทรงทราบสิ่งที่พวกเราจะกล่าวก่อนเรากล่าวออกมา ในขณะที่กำลังเรียบเรียงความคิด (สดุดี 139:4) พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าในสภาพของมนุษย์ แสดงให้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าในการทรงทราบความคิดของมนุษย์ "พระองค์ทรงทราบว่าอะไรอยู่ในมนุษย์" (ยอห์น 2:25 ยืนยันมาจาก มัทธิว 9:4, ยอห์น 6:64)

พระคัมภีร์สอนพวกเราว่าซาตานมีฤทธิ์อำนาจ เหมือนกับที่มันอยู่ในลำดับสูงที่สุดของบรรดาทูตสวรรค์ที่ตกลงมาทั้งหมด ดังที่มันสามารถทำการเกลี้ยกล่อมเพียงพอที่จะโน้มน้าวหนึ่งในสามของทูตสวรรค์ให้เข้าร่วมในการกบฏของมัน (วิวรณ์ 12:4) แม้ว่าหลังจากการตกลงมาของซาตาน แม้แต่มิคาเอลหัวหน้าทูตสวรรค์ก็ไม่กล้าเผชิญหน้ากับมันโดยปราศจากการช่วยเหลือของพระเจ้า (ผู้วินิจฉัย 1:9) ซาตานเป็น "เจ้าแห่งย่านฟ้าอากาศซึ่งเป็นวิญญาณที่บัดนี้ทำการอยู่ในบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อฟัง" (เอเฟซัส 2:2ข) อย่างไรก็ตามฤทธิ์อำนาจของซาตานมีขีดจำกัดและการอ่านใจดูเหมือนจะอยู่เหนือความสามารถของมัน

จะต้องเป็นความสัพพัญญูรู้ของซาตานและสมุนของมันที่จะอ่านใจพวกเรา ซึ่งพวกมันไม่มี พระเจ้าทรงเป็นเพียงพระองค์เดียวที่สามารถทรงทราบความคิดของเรา อย่างไรก็ตามซาตานและสมุนของมันเฝ้าดูและล่อลวงมนุษย์มาเป็นเวลาพันๆ ปี แน่นอนว่าพวกมันเรียนรู้บางอย่างเกี่ยวกับพวกเราในหลายปีที่ผ่านมา แม้มันไม่มีความสามารถที่จะรู้ความคิดเรา พวกมันสามารถใช้การเดาที่มีการศึกษาเป็นอย่างดีต่อสิ่งที่พวกเรากำลังคิดและจากนั้นมันก็พยายามใช้เพื่อผลประโยชน์ของพวกมัน นั่นก็คือว่าทำไมพวกเราได้รับการบัญชาให้ "ยอมจำนนต่อพระเจ้า" (ยากอบ 4:7ก) ก่อนที่จะมีการบอกพวกเราว่าให้ "ยืนหยัดต่อสู้กับมาร" (ยากอบ 4:7ข)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ซาตานสามารถอ่านใจหรือรู้ความคิดของพวกเราได้หรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries