settings icon
share icon
คำถาม

ซาตานอยู่ในนรกใช่ไหม ซาตานอยู่ที่ไหน?

คำตอบ


ในช่วงเวลานี้ซาตานไม่ได้อยู่ในนรก ในทางกลับกันซาตานเที่ยวไปในโลกหาผู้คนที่มันจะทดลองให้เข้าสู่ความบาปและดังนั้นจะทำให้พวกเขาแยกออกจากพระเจ้า พระธรรม 1 เปโตร 5:8 กล่าวว่า "จงควบคุมตัวเอง จงระวังระไวให้ดี ศัตรูของพวกท่านคือมาร ดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้" ในพระธรรมยอห์น 14:30 พระเยซูเรียกซาตานว่า "ผู้ครองโลก" และอัครทูตเปาโลอ้างถึงมันว่าเป็น "เจ้าแห่งย่านอากาศ คือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟัง" (เอเฟซัส 2:2) ซาตานไม่ได้อาศัยอยู่ในนรก มันอาศัยและทำงานในโลกและในสวรรค์วนเวียนกันไป

ซาตานเป็น "พ่อของการมุสา" (ยอห์น 8:44) และมันส่งอิทธิพลและกฎเกณฑ์ต่อโลกในขณะนี้ ซาตานต้องการที่จะได้รับการนมัสการ (มัทธิว 4:9) และมันใช้การหลอกลวงเพื่อชักจูงมนุษย์ให้มุ่งเน้นไปที่ตัวมันเอง โลกนี้นมัสการซาตานไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ยกเว้นผู้ที่เป็นของราชอาณาจักรของพระเจ้าและดังนั้นได้ทรงเรียกออกจากการหลอกลวงของมาร ถ้าคนคนหนึ่งไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้า โดยปรกติแล้วจะเป็นลูกของซาตาน (ดูยอห์น 8:44, กิจการ 13:10) พระธรรม 1 ยอห์น 3:10 บอกเราถึงวิธีการแยกแยะทั้งสองสิ่งนี้คือ "เช่นนี้แหละ จึงเห็นได้ว่าใครเป็นลูกของพระเจ้า และใครเป็นลูกของมาร คือผู้ที่ไม่ได้ประพฤติชอบ และไม่รักพี่น้องของตน ก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า" ยากอบ 4:4 อธิบายว่าใครก็ตามที่เป็นเพื่อนกับโลกนี้ก็เป็นศัตรูของพระเจ้า

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องรู้เพราะว่าเร็วๆ นี้พระเยซูจะเสด็จกลับมายังโลกและมารวบรวมสิ่งที่เป็นของพระองค์ พระองค์จะเอาชนะผู้ที่ติดตามซาตานและอ้างสิทธิของสิ่งที่พระองค์ทรงเลือกไว้เพื่อพระองค์เอง ท้ายที่สุดซาตานจะถูกโยนลงในบึงไฟและ "ถูกทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิตย์" (วิวรณ์ 20:10) หลังจากนั้นพระเยซูจะพิพากษาผู้ที่ไม่เชื่อตามสิ่งที่เขาได้กระทำในช่วงชีวิตของเขา ผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตก็จะถูกโยนลงในบึงไฟที่ซึ่งซาตานและลูกสมุนของมันจะอยู่ในเวลานั้น (วิวรณ์ 20:13, 15) นรกและความตายก็ถูกโยนลงในบึงไฟเช่นเดียวกัน (วิวรณ์ 20:14) ฉะนั้นกล่าวตามข้อเท็จจริงแล้วไม่มีช่วงเวลาใดเลยที่ซาตานอาศัยอยู่ในนรก แต่มันจะถูกจำกัดอย่างถาวรในสถานที่ซึ่งร้อนมากซึ่งอาจเรียกได้ว่า "เหมือนนรก" ให้ทนทุกข์ทรมานชั่วนิรันดร์

บทเรียนหลักสำหรับแต่ละคนคือให้แน่ใจว่าชื่อของเขาเองมีจดเอาไว้ในหนังสือแห่งชีวิตเพื่อที่เขาจะได้รับชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์แทนที่จะแยกออกจากพระเจ้าชั่วนิรัดน์แล้วอยู่ในบึงไฟ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ซาตานอยู่ในนรกใช่ไหม ซาตานอยู่ที่ไหน?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries