settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมซาจานถึงคิดว่ามันจะสามารถเอาชนะพระเจ้าได้?

คำตอบ


เป็นสิ่งที่ยากที่จะคาดเดาถึงสิ่งมีชีวิตอย่างลูซิเฟอร์ (ซาตาน) ที่เชื่อว่าจะทำได้แม้กระทั่งทำสงครามกับพระเจ้า น้อยกว่านั้นคือการเอาชนะพระองค์ แม้ว่าจิตใจซึ่งเลวทรามมากที่สุดก็น่าจะเห็นได้ว่าสิ่งมีชีวิตใดๆ ก็ตามไม่สามารถที่จะต่อสู้กับพระผู้สร้างได้ แต่ซาตามพยายามที่จะโค่นพระเจ้าลงจากบัลลังก์และมุ่งมั่นจนถึงวันนี้ที่จะต่อต้านอำนาจของพระเจ้า ขัดขวางแผนการของพระองค์และก่อกวนคนของพระองค์

เป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งของคำอธิบายคือความหยิ่งทะนงได้ทำให้ซาตานตาบอดต่อความจริง สองตอนในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม (อิสยาห์ 14:12 – 15 และเอเสเคียล 28:11 – 19) อภิปรายถึงตำแหน่งแรกของซาตานและสาเหตุที่มันหลุดจากตำแหน่งนั้น ตอนเหล่านี้กล่าวถึงทูตสวรรค์ที่น่ายกย่อง เป็นหนึ่งในสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า ซึ่งต่อมามีความหยิ่งทะนง มันตัดสินใจที่จะเอาบัลลังก์ของพระเจ้าไปเป็นของตัวเอง แต่พระเจ้าได้เอามันออกจากตำแหน่ง

อิทธิพลต่อคนในโลกนี้ของซาตานได้ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจน (ยอห์น 12:31) ซาตานมีความชาญฉลาดอย่างมาก ผ่านทางความชาญฉลาดของมัน มันล่อลวงอาดัมกับเอวาและเข้าควบคุมการปกครองโลกไปเป็นของมันเอง (ปฐมกาล 1:26, 3:1 – 7, 2 โครินธ์ 11:3) ความฉลาดของมันทำให้มันสามารถที่จะนำมาซึ่งการหลอกลวงเกือบจะตามอำเภอใจ แม้ว่าฤทธิ์อำนาจของมันจะอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้า (โยบ 1:12, ลูกา 4:6, 2 เธสะโลนิกา 2:7 – 8) มันมีชัยชนะอยู่บ้าง แม้ว่าภายในขอบเขตที่พระเจ้าได้สร้างไว้ให้มัน เป็นไปได้ที่การชนะเหล่านี้ทำให้สิ่งลวงตาที่ว่ามันสามารถที่จะเอาชนะพระเจ้าได้นั้นเกิดขึ้นอยู่เสมอ

วิธีการควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของซาตานสำหรับพระเจ้าเกิดขึ้นโดยการที่ซาตานขออนุญาตพระเจ้าเพื่อทรมานโยบ (โยบ 1:7 – 12) ซาตานได้รับอนุญาตให้ทรมานคนของพระเจ้า (ลูกา 13:16, 1 เธสะโลนิกา 2:18, ฮีบรู 2:14) แต่มันไม่เคยได้รับอนุญาตที่จะมีชัยชนะสุดท้ายเหนือพวกเขา (ยอห์น 14:30, 16:33) ส่วนหนึ่งของความทะเยอทะยานอย่างต่อเนื่องของซาตานซึ่งจะแทนที่พระเจ้าเป็นความปรารถนาอันแรงกล้าที่ต้องการผู้อื่นให้มานมัสการมัน (มัทธิว 4:8 – 9, วิวรณ์ 13:4, 12) ซาตานเป็น "มารร้าย" (มัทธิว 13:19, 38) ในขณะที่พระเจ้าเป็น "องค์บริสุทธิ์" (อิสยาห์ 1:4)

ธรรมชาติของซานตานคือความมุ่งร้าย ความพยายามของมันในการต่อต้านพระเจ้า คนของพระองค์และความจริงของพระองค์นั้นไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย (โยบ 1:7, 2:2, มัทธิว 13:28) มันคัดค้านสิ่งที่มนุษย์สนใจมากที่สุดเสมอ (1 พงศาวดาร 21:1, เศคาริยาห์ 3:1 – 2) ผ่านทางบทบาทของมันในการแนะนำความบาปให้แก่ครอบครัวของมนุษย์ (พระธรรมปฐมกาลบทที่ 3) ซาตานได้รับฤทธิ์อำนาจแห่งความตาย เป็นฤทธิ์อำนาจซึ่งพระคริสต์ได้ทำลายผ่านทางการถูกตรึงที่กางเขนและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ (ฮีบรู 2:14 – 15) ซาตานทดลองพระคริสต์โดยตรงโดยการนำพระองค์เข้าสู่การประณีประนอมโดยการสัญญาว่าจะมอบอำนาจและฤทธิ์อำนาจทางโลกให้แก่พระองค์ (ลูกา 4:5 – 8)

ถึงอย่างไรก็ตามการหลงตัวเองว่ามันสามารถที่จะเอาชนะพระเจ้าของซาตาน ซาตานก็ถูกกำหนดให้ล้มเหลว การเอาชนะครั้งสุดท้ายนั้นมีการพยากรณ์ไว้ในยอห์น 12:31, วิวรณ์ 12:9 และ 20:10 การสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์บนไม้กางเขนเป็นส่วนสำคัญของการเอาชนะครั้งสุดท้ายของซาตาน (ฮีบรู 2:14 – 15, 1 เปโตร 3:18, 22) เหตุการณ์นั้นเป็นจุดสูงสุดซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดต่อชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์ในช่วงแห่งชัยชนะของพระเยซูเหนือศัตรูซึ่งเกิดขึ้นซ้ำๆ (มัทธิว 4:1 – 11, ลูกา 4:1 – 13) ซาตานอาจจะมีความชื่นชมยินดีในการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ โดยที่เชื่อว่าเป็นชัยชนะสำหรับมัน แต่เหมือนกับชัยชนะทั้งหมดของมัน ชัยชนะนั้นด้วยเช่นเดียวกันเป็นชัยชนะที่สั้นมาก เมื่อพระเยซูฟื้นคืนพระชนม์จากอุโมงค์ ซาตานได้ถูกเอาชนะอีกครั้งหนึ่ง ชัยชนะสุดท้ายจะมาเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาและขับไล่ซาตานไปยังบึงไฟ (วิวรณ์ 20:1 – 15)

การสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ให้กำลังแก่ผู้เชื่อสำหรับชันะเหนือความบาป เรามีความแน่ใจว่า "พระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงปราบซาตานให้ยับเยินลงใต้ฝ่าเท้าของพวกท่าน" (โรม 16:20) แต่ชัยชนะส่วนตัวนั้นขึ้นอยู่กับพระคุณและฤทธิ์อำนาจของพรเจ้าในชีวิตของเราและความประสงค์ของเราที่จะให้การต่อต้านกับการล่อลวงของซาตาน (เอเฟซัส 4:25 – 27, ยากอบ 4:7, 1 เปโตร 5:8 – 9) การที่จะช่วยคริสเตียนชนะสงครามกับซาตาน พระเจ้าได้ให้ฤทธิ์อำนาจของโลหิตพระคริสต์ (วิวรณ์ 12:11) การอธิษฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อผู้เชื่อของพระคริสต์ในสวรรค์ (ฮีบรู 7:25) การนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กาลาเทีย 5:16) และอาวุธที่หลากหลายสำหรับสงครามฝ่ายวิญญาณ (เอเฟซัส 6:10 – 18)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมซาจานถึงคิดว่ามันจะสามารถเอาชนะพระเจ้าได้?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries