settings icon
share icon
คำถาม

ซาตานยังคงได้รับการเข้าถึงสวรรค์ได้หรือไม่?

คำตอบ


ซาตานเคยเป็นหนึ่งในทูตสวรรค์บริสุทธิ์ของพระเจ้า แต่มันได้กบฏต่อพระเจ้าและถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ (ลูกา 10:18) นั่นเป็นเพียงแค่ขั้นแรกของการพิพากษาของมัน อาณาจักรของซาตานถูกกำจัดที่บนกางเขน (ยอห์น 12:31-32) ต่อมามันจะถูกผูกมัดไว้ในบาดาลลึกหนึ่งพันปี (วิวรณ์ 20:1-3) และจากนั้นจะถูกโยนลงไปในบึงไฟตลอดไปเป็นนิตย์ (วิวรณ์ 20:10) จนกระทั่งถึงการพิพากษาครั้งสุดท้ายของมัน ซาตานเป็น "เจ้าชายแห่งโลกนี้" (ยอห์น 14:30) แต่ดูเหมือนว่ามันยังคงถูกจำกัดการเข้าถึงอาณาจักรสวรรค์ ในพระธรรมโยบ 1:6 ซาตานยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า มีสถานการณ์คล้ายกันใน 2 พงศาวดาร 18:18-21 ที่เกี่ยวข้องกับ "วิญญาณมุสา"

เนื่องจากพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์และปราศจากบาปอย่างสิ้นเชิง (อิสยาห์ 6:3) และเนื่องจากพระองค์จะไม่แม้แต่มองดูความชั่วร้าย (ฮาบากุก 1:13) ซาตานจะอยู่ในสวรรค์ได้อย่างไร คำตอบนั้นเกี่ยวข้องกับการควบคุมสูงสุดในความบาปสำหรับพระเจ้า ในพระธรรมโยบบทที่ 1 ซาตานยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าเพื่อเล่าเรื่องราวของตนเอง พระเจ้าทรงเป็นผู้ริเริ่มการประชุม นำการพิจารณาคดีและซาตานยังคงอยู่ในการควบคุมอย่างแน่นอน (ข้อ7) ผลที่ตามมาคืออำนาจของซาตานนั้นถูกจำกัด (ข้อ12) และพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

นี่เป็นข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่ควรสังเกตคือ 1) ซาตานไม่มีการเปิดกว้างที่จะสามารถเข้าถึงการทรงสถิตของพระเจ้าได้ มันถูกเรียกตัวโดยพระเจ้า 2) การเยี่ยมเยียนเป็นเพียงแค่ชั่วคราว เวลาของมันต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้านั้นมีจำกัด 3) ไม่มีทางใดที่ความบริสุทธิ์แห่งสวรรค์จะกลายเป็นมลทินในช่วงเวลาสั้นๆ พระเจ้าทรงสั่งให้ซาตานอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า "มันถูกกักตัว" ตามที่มันเคยเป็น โดยมีอำนาจของพระเจ้าควบคุมอยู่และ 4) การเข้าถึงสวรรค์ของซาตานนั้นจะได้รับการอนุญาตก่อนการพิพากษาครั้งสุดท้ายเท่านั้น หลังจากการพิพากษาพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ (วิวรณ์21:1) ทรงเช็ดน้ำตาทุกๆ หยดจากดวงตาของเรา (ข้อ4) เปิดเผยให้เห็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่ (ข้อ10) และทรงสัญญาว่าจะไม่มีบาปอีกต่อไป (ข้อ27)

เมื่อเรากล่าวว่า "พระเจ้าไม่อนุญาตให้บาปเข้าสู่สวรรค์" เราเพียงแค่หมายความว่าพระเจ้าไม่อนุญาตให้มนุษย์ที่ยังอยู่ในบาปของพวกเขานั้นที่จะอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ แต่เป็นไปได้สำหรับพระเจ้าที่จะบัญชาให้คนบาปยืนต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ (เป็นการชั่วคราว) เพื่อที่จะมอบหมายหน้าที่ให้เขา (อิสยาห์ 6) โดยที่ต้องการคำอธิบายจากเขา (โยบ 1-2) หรือเพื่อตัดสินเขา (วิวรณ์ 20:11–15) โดยไม่ทำให้ความบริสุทธิ์ของพระองค์ลดลง

ในที่สุดความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะทำลายความบาปทั้งหมด จนกระทั้งวันนั้นความบริสุทธิ์ของพระองค์จะควบคุมความบาปและนั่นหมายความว่าในบางโอกาสนั้นซาตานจะถูกเรียกตัวเพียงชั่วครู่ต่อหน้าพระผู้ทรงสร้างโลกเพื่อที่จะอธิบายถึงการกระทำของมัน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ซาตานยังคงได้รับการเข้าถึงสวรรค์ได้หรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries