settings icon
share icon
คำถาม

เราจะจำชีวิตในโลกเมื่อเราอยู่ที่สวรรค์ได้ไหม?

คำตอบ


อิสยาห์ 65:17 กล่าวว่า "เพราะดูเถิด เราจะสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะสิ่งเก่าก่อนนั้นจะไม่จำกัน หรือนึกได้อีก" บางคนแปลความของอิสยาห์ 65:17 โดยการกล่าวว่า เราจะไม่มีความทรงจำของชีวิตในโลก อย่างไรก็ตามข้อหนึ่งก่อนหน้านี้ในอิสยาห์ 65:16 พระคัมภีร์กล่าวว่า "เพราะความลำบากเก่าแก่นั้นก็ลืมเสียแล้วและซ่อนเสียจากตาของเรา" สิ่งนี้เป็นเพียงแค่ "ความลำบากเก่าแก่" ที่จะถูกลืม ไม่ใช่ความทรงจำทั้งหมดของเรา ความทรงจำของเราจะถูกล้างให้สะอาด ได้รับการไถ่บาป ได้รับการรักษาและได้รับการฟื้นฟูไม่ใช่ถูกลบ ไม่มีสาเหตุที่เราจะไม่สามารถเป็นเจ้าของความจำของเราสำหรับชีวิตในโลก ความจำที่จะได้รับการล้างคือความจำที่รวมถึงความบาป ความเจ็บปวดและความเศร้าโศก วิวรณ์ 21:4 "พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆ หยดจากตาของเขา ความตายจะไม่มีอีกต่อไป การคร่ำครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว"

เนื่องจากสิ่งแต่ก่อนจะไม่เข้ามาในใจของเรา ไม่ได้หมายความว่าความจำของเราจะหายไปจนหมด คำพยากรณ์อาจจะเป็นการเสนอแนะความมหัศจรรย์ของคุณภาพสำหรับสภาพแวดล้อมใหม่ของเรา โลกใหม่จะน่าประทับใจมาก เป็นสิ่งที่เราไม่คาดฝันมาก่อน ซึ่งทุกคนจะลืมงานหนักและความบาปของโลกในปัจจุบันนี้ เด็กที่กลัวเงาในห้องของเขาตอนกลางคืนจะลืมความกลัวในช่วงเวลากลางคืนทั้งหมด ในวันถัดไปเมื่อเขาเล่นที่สนามเด็กเล่น ไม่ใช่ว่าความจำถูกลบออกไปเฉพาะเมื่อมีแสงแดดส่องก็จะไม่เข้ามาในใจเรา

เช่นเดียวกัน เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำการแยกแยะระหว่างความเป็นนิรันดร์กับสวรรค์ในปัจจุบัน เมื่อผู้เชื่อตายไปแล้ว เขาหรือเธอไปสวรรค์ แต่นั่นไม่ใช่จุดหมายปลายทางของเรา พระคัมภีร์กล่าวถึง "สวรรค์ใหม่และโลกใหม่" ซึ่งจะเป็นบ้านถาวรนิรันดร์ของเรา พระคัมภีร์สองข้อด้านบน (อิสยาห์ 65:17, วิวรณ์ 21:1) กล่าวถึงสถานะนิรันดร์ไม่ใช่สวรรค์ในปัจจุบัน พระสัญญาในการเช็ดน้ำตาทุกหยด ไม่ได้มาถึงจนกระทั่งหลังจากการทุกข์ทรมานหลังจากการพิพากษาสุดท้ายและหลังจากการสร้างจักรวาลใหม่

ในนิมิตเกี่ยวกับอนาคตของยอห์น เขาได้เห็นความเศร้าโศกในสวรรค์ "ข้าพเจ้าก็แลเห็นดวงวิญญาณใต้แท่นบูชา เป็นวิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกฆ่าเพราะพระวจนะของพระเจ้า และเพราะคำพยานที่เขายึดถือนั้น เขาเหล่านั้นร้องเสียงดังว่า "ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้บริสุทธิ์และสัตย์จริง อีกนานเท่าใดพระองค์จึงจะทรงพิพากษา และตอบสนองต่อคนทั้งหลายที่อยู่ในโลก" (วิวรณ์ 6:9 — 10) ยอห์นอยู่ที่สวรรค์อย่างแน่นอน (วิวรณ์ 4:1 — 2) เขาเห็นและได้ยินผู้ที่จำความไม่เป็นธรรมที่พวกเขาได้รับ ได้ส่งเสียงเพื่อรอการแก้แค้นอันชอบธรรมของพวกเขา บ่งชี้ว่าเมื่อเราไปสวรรค์เราจะจำชีวิตของเราในโลกนี้ได้ซึ่งรวมถึงสิ่งที่ไม่ดีด้วย สวรรค์ในปัจจุบันในวิวรณ์ 6 เป็นสวรรค์ชั่วคราวเพื่อเป็นทางไปสู่สภาพนิรันดร์ในวิวรณ์ 21

เรื่องเศรษฐีกับลาซารัส (ลูกา 16:19 — 31) เป็นการยืนยันว่า ผู้ที่ตายแล้วจำชีวิตในโลกได้ เศรษฐีในนรกขออับราฮัมให้ส่งลาซารัสกลับไปยังโลกเพื่อเตือนพี่น้องของเศรษฐีเกี่ยวกับผลสุดท้ายของผู้ที่ไม่ชอบธรรม (ข้อ 27 — 28) เศรษฐีนั้นจริงๆ แล้วจำญาติของตัวเองได้ เขาจำได้ถึงชีวิตของเขาในการปรนนิบัติตัวเองและความสบายที่เป็นบาปเช่นเดียวกัน (ข้อ 25) ความทรงจำของเศรษฐีในนรกกลายเป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ยาก เรื่องนี้ไม่ได้กล่าวว่าลาซารัสมีความทรงจำหรือไม่ แต่อับราฮัมมีสติปัญญาในเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกอย่างแน่นอน (ข้อ 25) ยังไม่ถึงเวลาจนกระทั่งถึงสถานะนิรันดร์ที่คนชอบธรรมจะละทิ้งความโศกเศร้าทั้งหมดไว้ข้างหลัง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เราจะจำชีวิตในโลกเมื่อเราอยู่ที่สวรรค์ได้ไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries