settings icon
share icon
คำถาม

การแต่งการใหม่หลังจากที่คู่สมรสเสียชีวิต

คำตอบ


บุคคลหนึ่งนั้นเหมาะสมที่จะแต่งงานใหม่หลังจากที่เขาหรือเธอเป็นม่ายหรือไม่ พระคัมภีร์ไม่เพียงแต่ไม่กล่าวต่อต้านการแต่งงานใหม่หลังจากที่คู่สมรสเสียชีวิต ในบางกรณีพระคัมภีร์ยังสนับสนุนการแต่งงานใหม่อีกด้วย (1 โครินธ์ 7:8-9, 1 ทิโมธี 5:14) วัฒนธรรมของชาวยิวในสมัยของพระคัมภีร์ยังสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยเหตุผลต่างๆ ในกรณีส่วนใหญ่พระคัมภีร์กล่าวถึงประเด็นเรื่องแม่ม่ายมากกว่าเรื่องพ่อม่าย อย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งใดในบริบทของตอนเหล่านี้ที่นำให้เราเชื่อว่ามาตรฐานนั้นกล่าวเจาะจงเกี่ยวกับเพศ

เมื่อกล่าวถึงแม่ม่ายในการแรกเริ่มนั้นเป็นไปได้ว่ามาจากเหตุผลสามประการนี้ ประการแรกคือผู้ชายมักจะทำงานนอกบ้าน ในบางครั้งก็ทำงานที่เป็นอันตราย จึงทำให้ผู้ชายในสมัยของพระคัมภีร์เช่นเดียวกับผู้ชายในปัจจุบันมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นกว่าภรรยาของพวกเขา ดังนั้นแม่ม่ายจึงพบได้เยอะมากกว่าพ่อม่าย

เหตุผลประการที่สองคือข้อเท็จจริงที่ว่าในสมัยของพระคัมภีร์ผู้หญิงแทบจะไม่มีรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเองและลูกๆ ของพวกเธอ การแต่งงานใหม่เป็นวิธีแรกที่แม่ม่ายจะได้รับความคุ้มครองและการจัดหาให้ตามความต้องการของเธอและลูกๆ ของเธออีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระคริสต์ทรงก่อตั้งคริสตจักร คริสตจักรก็กลายเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลแม่ม่ายภายใต้สถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (1ทิโมธี 5:3-10)

ประการที่สามคือการสืบสกุลและชื่อสกุลทางครอบครัวของสามีนั้นเป็นข้อกังวลในวัฒนธรรมของชาวยิว ด้วยว่าหากสามีเสียชีวิตโดยปราศจากลูกให้สืบสกุล พี่ชายของเขาจะได้รับการสนับสนุนให้แต่งงานกับแม่ม่ายผู้นั้นและกำเนิดลูกให้แก่เธอ ผู้ชายคนอื่นๆ ในครอบครัวก็มีทางเลือกนี้เช่นกัน แต่ก็มีลำดับที่เหมาะสมซึ่งผู้ชายแต่ละคนก็มีโอกาสที่จะบรรลุผลหรือส่งต่อความรับผิดชอบนี้ (ดูตัวอย่างสำหรับเรื่องนี้ในพระธรรมนางรูธ) แม้แต่ในท่ามกลางปุโรหิต (ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่สูงกว่า) ยังอนุญาตให้แต่งงานใหม่หลังจากคู่สมรสเสียชีวิตได้ ในกรณีของปุโรหิตคืออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ว่าพวกเขาสามารถแต่งงานกับแม่ม่ายของปุโรหิตอีกคนเท่านั้น (เอเสเคียล 44:22) ดังนั้นตามคำแนะนำทั้งหมดในพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ พระเจ้าทรงอนุญาตให้แต่งงานใหม่ได้หลังจากที่คู่สมรสเสียชีวิต

พระธรรมโรม 7:2-3 กล่าวว่า “ตัวอย่างเช่น ตามบทบัญญัติ ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วย่อมมีข้อผูกมัดกับสามีของนางตราบเท่าที่เขายังมีชีวิตอยู่ แต่ถ้าสามีของนางตายไป นางก็จะพ้นจากกฎของการสมรสนี้ ดังนั้นถ้านางไปแต่งงานกับชายอื่นขณะที่สามีของนางยังมีชีวิตอยู่ นางก็ได้ชื่อว่าเป็นหญิงล่วงประเวณี แต่ถ้าสามีของนางตายไป นางก็พ้นจากกฎนั้น แม้นางไปแต่งงานกับชายอื่นก็ไม่เป็นการล่วงประเวณี” ในปัจจุบันแม้ว่าการหย่าร้างจะเกิดขึ้นประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของการแต่งงาน คำมั่นสัญญาส่วนใหญ่ในงานแต่งงานยังคงมีวลีที่ว่า “จนกว่าความตายจะพรากเราจากกัน” วลีนี้อาจไม่ได้มาจากพระคัมภีร์โดยตรง แต่หลักการนั้นมาจากพระคัมภีร์

เมื่อชายและหญิงแต่งงานกัน พระเจ้าจะทรงรวมพวกเขาให้เป็นเนื้อเดียวกัน (ปฐมกาล 2:24, มัทธิว 19:5-6) ในสายพระเนตรของพระเจ้ามีสิ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถทำลายข้อผูกมัดของการแต่งงานได้คือความตาย หากคู่สมรสของบุคคลใดเสียชีวิต แม่ม่ายหรือพ่อม่ายมีอิสระที่จะแต่งงานใหม่ได้อย่างแน่นอน อัครทูตเปาโลอนุญาตให้แม่ม่ายแต่งงานใหม่ได้จาก 1 โครินธ์ 7:8-9 และสนับสนุนให้แม่ม่ายที่อายุน้อยแต่งงานใหม่จาก 1 ทิโมธี 5:14 ดังนั้นพระเจ้าทรงอนุญาตอย่างแน่นอนให้แต่งงานใหม่ได้หลังจากที่คู่สมรสเสียชีวิตไปแล้วEnglishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถาม การแต่งการใหม่หลังจากที่คู่สมรสเสียชีวิต
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries