settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือการกลับคืนดีกันของคริสเตียน ทำไมเราต้องกลับคืนดีกันกับพระเจ้า?

คำตอบ


ลองนึกภาพดูเพื่อนสองคนได้ต่อสู้หรือโต้แย้งกัน

ความสัมพันธ์ที่ดีที่พวกเขาเคยมีครั้งหนึ่งตึงมากจนมาถึงจุดแตกหัก

พวกเขาหยุดไม่พูดคุยกันแล้ว คิดว่ามีความกระดากมากที่จะสื่อสารกัน

เพื่อนค่อยๆ กลายเป็นคนแปลกหน้าแล้ว ความบาดหมางเช่นนี้สามารถพลิกกลับโดยการกลับมาคืนดีกัน กลับมาคืนดีคือต้องรื้อฟื้นความสัมพันธ์ใหม่ หรือความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว เมื่อเพื่อนเก่าตกลงใจแก้ปัญหาความไม่ลงรอยกัน และรื้อฟื้นความสัมพันธ์ การกลับคืนดีกันก็เกิดขึ้น

2 โครินธ์ 5.18-19 กล่าวว่า ทั้งหมดนี้มาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระคริสต์ และทรงมอบหมายพันธกิจแห่งการคืนดีนี้แก่เรา 19 คือพระเจ้าได้ทรงให้โลกคืนดีกับพระองค์ในพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษบาปของมนุษย์ และพระองค์ทรงมอบหมายเรื่องราวแห่งการคืนดีนี้ไว้กับเรา

พระคัมภีร์กล่าวว่า พระคริสต์ทรงทำให้เรากลับคืนดีกันกับพระเจ้า ( โรม 5:10; 2 โครินธ์ 5.18 โคโลสี 1:20-21) ความจริงคือว่าเราจำเป็นต้องกลับคืนดีกัน หมายความว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าได้แตกหักไปแล้ว เพราะพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ เราเองต้องถูกตำหนิ ความบาปของเราได้แยกเราออกจากพระองค์ โรม 5:10 กล่าวว่า เรายังคงเป็นศัตรูของพระเจ้า เพราะถ้าเรายังได้คืนดีกับพระเจ้าโดยการสิ้นพระชนม์ของพระบุตรของพระองค์ในขณะที่เราเป็นศัตรูกับพระองค์ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราได้คืนดีกับพระองค์แล้ว เราก็จะได้รับความรอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์อย่างแน่นอน!

เมื่อพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขน พระองค์ทรงทำให้การพิพากษาของพระเจ้าเป็นที่พอพระทัย และทำให้เป็นไปได้ที่ศัตรูของพระเจ้าคือเราเมื่อก่อนนี้ได้พบสันติสุขในพระองค์ ครั้นแล้ว การคืนกลับมาดีกันของเรากับพระเจ้า รวมถึงการที่ทรงสำแดงพระคุณและการยกโทษบาปผิดของเราทั้งหลาย ผลของการเสียสละของพระเยซูคริสต์คือ ความสัมพันธ์ของเราได้เปลี่ยนจากศัตรูมาเป็นมิตร “เราไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีกต่อไปเพราะบ่า.ตรงกันข้ามเรากลับเรียกพวกท่านว่ามิตรสหาย” (ยอห์น 15.15)

การคืนดีกันของคริสเตียนเป็นความจริงที่มีเกียรติยศ เราเคยเป็นศัตรูกับพระเจ้า แต่ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกับพระองค์ เราตกอยู่ในสภาพถูกแช่งสาปเพราะความผิดบาปของเรา แต่ตอนนี้เราได้รับการยกโทษแล้ว แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ (ฟิลิปปี 4.7)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือการกลับคืนดีกันของคริสเตียน ทำไมเราต้องกลับคืนดีกันกับพระเจ้า?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries