settings icon
share icon
คำถาม

การเฝ้าเดี่ยวคืออะไร?

คำตอบ


การเฝ้าเดี่ยวเป็นส่วนสำคัญในชีวิตทุกๆ วันของคริสเตียน เพราะนี่คือเวลาที่คนๆ หนึ่งเข้าไปในที่ซึ่งทำให้เขารู้สึกสบายและค่อนข้างเงียบสงบ (โดยทั่วไปแล้ว) ภายในบ้านของเขาเอง ที่เขาจะสามารถเข้าใกล้พระเจ้าโดยไม่มีสิ่งใดรบกวนเขา การเฝ้าเดี่ยวจะมีการจัดสรรไว้ในแต่ละวันเพื่อให้ผู้เชื่อได้มีเวลาพบปะกับพระเจ้า การเฝ้าเดี่ยวประกอบไปด้วยการอ่านพระคัมภีร์บางตอนตามที่ผู้เชื่อได้เลือกไว้และการอธิษฐาน

ผู้เชื่อทุกคนต้องการเวลาเงียบๆ เพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้า ถ้าพระเยซูเองยังจำเป็นต้องได้รับสิ่งนี้ แล้วสิ่งนี้จะสำคัญมากยิ่งกว่าสำหรับเราเพียงใด มีหลายครั้งที่พระเยซูแยกตัวออกมาจากผู้อื่นเพื่อจะได้เข้าเฝ้าพระบิดาของพระองค์เป็นประจำ อย่างที่ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ได้บอกแก่เราคือ "แล้วพระเยซูกับเหล่าสาวกของพระองค์มายังที่แห่งหนึ่งเรียกว่า เกทเสมนี พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า "จงนั่งอยู่ที่นี่ขณะที่เราไปอธิษฐานที่นั่น"" (มัทธิว 26:36) "ครั้นเวลาเช้ามืดพระเยซูทรงลุกขึ้นแล้วเสด็จออกจากบ้านไปยังที่สงบเงียบและอธิษฐาน" (มาระโก 1:35) "แต่พระเยซูมักจะทรงปลีกตัวไปอยู่ในที่สงบและอธิษฐาน" (ลูกา 5:16)

ระยะเวลาของการเฝ้าเดี่ยวนั้นไม่สำคัญ แต่ก็ควรเพียงพอสำหรับการใคร่ครวญในสิ่งที่ได้อ่านไปและมีเวลาที่จะอธิษฐานเกี่ยวกับสิ่งนั้นหรืออะไรก็ตามที่เรานึกขึ้นได้ การเข้าใกล้ชิดพระเจ้าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า และเมื่อเราเฝ้าเดี่ยวจนกลายเป็นกิจวัตร ช่วงเวลาของการศึกษาพระคัมภีร์และการอธิษฐานนั้นก็จะเป็นที่ตั้งตารอด้วยความใจจดใจจ่อ แต่ถ้าตารางเวลาของเราแน่นและรีบเร่งเป็นอย่างมากซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะใช้เวลาประจำวันเพื่อที่จะพบกับพระบิดาในสวรรค์ของเราได้ ก็ให้เราปรับเปลี่ยนตารางเวลาของเราเพื่อขจัด "ความยุ่ง" ออกไปตามลำดับ

ข้อควรระวังคือศาสนาตะวันออกบางศาสนาได้สอนเกี่ยวกับหลักการของการใคร่ครวญ ซึ่งรวมถึงคำแนะนำใน "การทำจิตใจให้ว่าง" โดยการมุ่งความสนใจไปยังเสียงที่ดังขึ้นซ้ำๆ หรือการกล่าวคำบางคำซ้ำๆ การทำเช่นนี้เป็นการเปิดช่องว่างให้ซาตานเข้ามาและทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายในจิตใจของเรา ดังนั้นคริสเตียนควรจะทำตามคำแนะนำของอัครทูตเปาโลในฟิลิปปี 4:8 คือ "พี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดนี้ สิ่งใดที่จริง สิ่งใดที่น่านับถือ สิ่งใดที่ยุติธรรม สิ่งใดที่บริสุทธิ์ สิ่งใดที่น่ารัก สิ่งใดที่น่าฟัง คือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศ สิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้" การที่คนๆ หนึ่งเติมเต็มจิตใจของเขาด้วยความคิดที่สวยงามเหล่านี้ก็จะนำมาซึ่งสันติสุขและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ฉะนั้นการเฝ้าเดี่ยวของเราควรเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงผ่านทางการฟื้นฟูจิตใจ (โรม 12:2) มิใช่ผ่านทางการทำให้จิตใจว่างเปล่า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การเฝ้าเดี่ยวคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries