settings icon
share icon
คำถาม

เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์คือใคร?

คำตอบ


วลีที่ว่า "เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์" ปรากฏในพระคัมภีร์สองครั้ง ทั้งสองครั้งในพระธรรมเยเรมีย์ เหตุการณ์แรกเกี่ยวกับสิ่งที่ชาวอิสราเอลทำที่ยั่วยุพระเจ้าให้โกรธ ทั้งครอบครัวที่มีส่วนร่วมในการบูชารูปเคารพ เด็กๆ ได้เก็บฟืนและพวกผู้ชายใช้ฟืนในการสร้างแท่นบูชาเพื่อที่จะนมัสการพระเทียมเท็จ พวกผู้หญิงมีส่วนร่วมในการนวดแป้งและอบขนมปังให้แก่ "เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์" (เยเรมีย์ 7:18) หัวข้อนี้กล่าวถึงพระของชาวอัสซีเรียและชาวชาวบาบิโลนที่มีชื่อว่าพระอัชทาโรทโดยกลุ่มอื่นๆ เธอถูกคิดว่าเป็นภรรยาของของพระเทียมเท็จคือพระบาอัล ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อพระโมเลค แรงจูงใจของผู้หญิงที่จะนมัสการพระอัชทาโรทเกิดจากชื่อเสียงของเธอในฐานะที่เป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์และความต้องการในการมีลูกนั้นเป็นที่ต้องการสำหรับผู้หญิงในยุคนั้น การนมัสการ "เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์" นี้เป็นสิ่งที่รุนแรงท่ามกลางอารยธรรมของคนนอกศาสนา น่าเศร้าที่มันกลายเป็นที่นิยมท่ามกลางชาวอิสราเอลเช่นเดียวกัน

การอ้างอิงถึงในแห่งที่สองสำหรับเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์พบในเยเรมีย์ 44:17 – 25 เมื่อเยเรมีย์กำลังเทศนาสั่งสอนพระคำของพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าบอกแก่เขาให้แก่ประชาชน เขาเตือนความจำผู้คนว่าการไม่เชื่อฟังของพวกเขาและการนับถือรูปเคารพทำให้พระเจ้าโกรธพวกเขามากและจะลงโทษพวกเขาด้วยภัยพิบัติ เยเรมีย์เตือนพวกเขาว่าจะมีการลงโทษที่รุนแรงกว่านี้รออยู่ถ้าพวกเขาไม่สำนึกผิด พวกเขาตอบว่าพวกเขาไม่มีความตั้งใจที่จะยกเลิกการนมัสการรูปเคารพ โดยการสัญญาว่าจะยังคงเทเครื่องดื่มบูชากแก่เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์คือพระอัชทาโรทและแม้กระทั่งไปถึงขั้นที่ให้ความน่าเชื่อถือแก่เธอในด้านสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองที่พวกเขาเคยชื่นชมยินดีเพราะพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้า

เป็นสิ่งที่ไม่ชัดเจนว่าความคิดที่ว่าพระอัชทาโรทเป็น "คู่ครอง" ของพระเยโฮวาห์นั้นเริ่มต้นมาจากไหนแต่เป็นเรื่องง่ายที่จะดูว่าการผสมผสานระหว่างลัทธินอกศาสนาที่ยกชูเทพีกับการนมัสการกษัตริย์ที่แท้จริงของสวรรค์คือพระเยโฮวาห์สามารถที่จะนำไปยังการรวมกันของพระเจ้ากับพระอัชทาโรทและในเมื่อการนมัสการพระอัชทาโรทนั้นมีเรื่องเพศมาเกี่ยวข้องด้วย (ความอุดมสมบูรณ์ การให้กำเนิด การค้าประเวณีในพระวิหาร) ในคำตอบของความสัมพันธ์ต่อจิตใจที่ผิดศีลธรรมควรจะเป็นธรมมชาติทางเพศ เห็นได้ชัดเจนว่าแนวความคิดเกี่ยวกับ "เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์" ในฐานะคู่ครองหรือชู้ของกษัตริย์แห่งสวรรค์นั้นเป็นเรื่องของการบูชารูปเคารพและไม่ได้มาจากพระคัมภีร์

เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์นั้นไม่มีจริง ไม่เคยมีเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์ ที่มีอย่างแน่นอนมากที่สุดคือกษัตริย์แห่งสวรรค์ พระยาเวห์จอมทัพและพระเยโฮวาห์ พระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ปกครองฟ้าสวรรค์ พระองค์ไม่ได้แบ่งปันกฎระเบียบหรือบัลลังก์ของพระองค์หรืออำนาจของพระองค์กับใคร ความคิดที่ว่ามารีย์แม่ของพระเยซูเป็นเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์ไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ได้มีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์แต่เกิดจากการประกาศของนักบวชและสันตปาปาของคริสตจักรโรมันคาทอลิก ในขณะที่มารีย์เป็นหญิงสาวที่ยำเกรงพระเจ้าอย่างแน่นอน เป็นผู้ที่ได้รับการอวยพระพรอย่างมากแล้วในสิ่งนั้นทำให้เธอได้รับเลือกเป็นผู้ให้กำเนิดพระผู้ช่วยให้รอดของโลก ไม่มีทางใดเลยที่เธอนั้นเป็นพระเจ้าหรือว่าไม่มีบาป หรือแม้กระทั่งเธอไม่สมควรที่จะได้รับการนมัสการ การเคารพและการนับถือหรือไม่ควรที่จะอธิษฐานต่อเธอ ผู้ที่ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกคนปฏิเสธที่จะได้รับการนมัสการ เปโตรและอัครทูตทั้งหลายปฏิเสธที่จะได้รับการนมัสการ (กิจการ 10:25 – 26, 14:13 – 14) ทูตสวรรค์ที่บริสุทธิ์ปฏิเสธที่จะได้รับการนมัสการ (วิวรณ์ 19:10, 22:9) การตอบสนองเป็นเหมือนเดิมเสมอคือ "นมัสการพระเจ้า" การเสนอที่จะนมัสการ เคารพหรือนับถือใครนอกเหนือจากพระเจ้าไม่ได้เป็นอะไรที่มากไปกว่าการบูชารูปเคารพ คำกล่าวของมารีย์เองใน "เพลงสรรเสริญ" ของเธอ (ลูกา 1:46 – 55) เปิดเผยว่าเธอไม่เคยคิดว่าตัวเอง "ปราศจากมลทิน" และสมควรที่จะได้รับความนับถือแต่พึ่งพาในพระคุณของพระเจ้าสำหรับความรอด "และวิญญาณของข้าพเจ้าก็เกิดความยินดีในพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า" เฉพาะผู้ที่ทำบาปที่ต้องการพระผู้ช่วยให้รอดและมารีย์รู้ตัวว่าเธอต้องการสิ่งนี้สำหรับตัวของเธอเอง

มากไปกว่านั้นพระเยซูเองประกาศการตำหนิที่ไม่รุนแรงต่อผู้หญิงที่กล่าวต่อพระองค์ว่า "ครรภ์ซึ่งปฏิสนธิ์พระองค์และหัวนมที่พระองค์เสวยนั้นก็เป็นสุข" (ลูกา 11:27) แต่พระองค์ตรัสว่า "มิใช่เช่นนั้น แต่คนทั้งหลายที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้า และได้ถือรักษาพระวจนะนั้นไว้ก็เป็นสุข" ในการทำเช่นนั้นพระองค์ตัดทอนแนวโน้มที่จะยกชูมารีย์เป็นวัตถุที่จะนมัสการ พระองค์สามารถที่จะพูดได้เลยว่า "ใช่ เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์ควรจะได้รับการอวยพร" แต่พระองค์ก็ไม่ได้ทำเช่นนั้น พระองค์ยืนยันความจริงเดิมที่พระคัมภีร์ได้ยืนยัน ไม่มีเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์และสิ่งที่อ้างอิงถึง "เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์" ในพระคัมภีร์คือเทพีของการนับถือรูปเคารพของศาสนาเทียมเท็จ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์คือใคร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries