settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะได้รับการปกป้องจากพระเจ้าได้อย่างไร?

คำตอบ


เพราะว่าบาปของมนุษย์และการแช่งสาปที่ตามมานั้นทำให้การทรงสร้างที่สมบูรณ์เป็นพิษไป โลกมักจะเป็นสถานที่ซึ่งอันตราย ผู้คนทุกข์ทรมานจากภัยธรรมชาติ อาชญากรรม สุขภาพที่ไม่ดีและอื่นๆ อยู่ทุกวัน เป็นเรื่องปกติที่จะแสวงหาการปกป้องจากความเจ็บปวดและความเศร้าโศกของชีวิต พระคัมภีร์ได้สัญญากับเราเกี่ยวกับการปกป้องของพระเจ้าเมื่อเรามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนิรันดร์ของพระองค์หรือไม่

มีหลายๆ ข้อในพระวจนะของพระเจ้าที่ดูเหมือนว่าจะสัญญาถึงการปกป้องฝ่ายร่างกายจากพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่นสดุดี 121:3 กล่าวว่า “พระองค์จะไม่ทรงให้เท้าของท่านสะดุดล้ม พระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มหลับไป” ในข้อ 7 ผู้เขียนพระธรรมสดุดีประกาศว่า “พระยาห์เวห์จะทรงอารักขาท่านให้พ้นภยันตรายทั้งสิ้น พระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่าน” ในขณะที่ชาวอิสราเอลเข้าสู่ดินแดนพันธสัญญาพระเจ้าทรงสัญญากับพวกเขาว่าพระองค์จะไม่ละหรือทิ้งพวกเขาไป (เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6)

ในการชำเลืองมองครั้งแรกนั้นดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะปกป้องลูกๆ ของพระองค์จากอัตราย แต่ถ้าเป็นกรณีนั้นทำไมคริสเตียนทั่วโลกถึงทุกข์ทรมานกับการข่มเหง โรคภัย การศูนย์เสีย อุบัติเหตุและยังได้รับบาดเจ็บ เราทุกคนรู้จักคริสเตียนผู้ซึ่ง “เท้า” ของเขาได้ “ลื่น” พระเจ้ากำลังผิดสัญญาของพระองค์หรือเราพลาดอะไรไปบางอย่างหรือไม่

ประการแรกเราควรจะตีความสัญญาในพระคัมภีร์พันธสัญญาเก่าเกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านร่างกายในเนื้อหาของบัญญัติของโมเสส ในขณะที่ประชากรของอิสราเอลเชื่อฟังบัญญัตินั้น พระเจ้าทรงสัญญากับพวกเขาถึงเครื่องมือต่างๆ และการอวยพรทางกายภาพผลผลิต ฝูงสัตว์และลูกๆ ของพวกเขา (พระธรรมปัญญาจารย์บทที่ 28) พันธสัญญาเดิมนั้นเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากกับการอวยพรทางโลกและการปกป้องทางฝ่ายร่างกายนั้นอยู่ท่ามกลางเขา นี่เป็นพื้นฐานสำหรับคำอธิษฐานของเฮเซคียาห์เมื่อเขาถูกทำให้เจ็บปวดอย่างมากด้วยโรคที่รักษาไม่หาย (2 พงศ์กษัตริย์ 20:1 – 6) ตลอดทั้งพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเราเห็นพระเจ้าปกป้องประชากรของพระองค์เพื่อที่จะทำให้แผนการของพระองค์เกิดขึ้น (ยกตัวอย่างเช่น อพยพ 1:22 – 2:10, 1 พงศ์กษัตริย์ 17:1 – 6, พระธรรมโยนาห์บทที่ 1)

เป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจว่าเราอยู่ภายใตพันธสัญญาใหม่ไม่ใช่อันเดิม พระเจ้าไม่ได้ทรงสัญญาว่าจะปกป้องผู้ที่เชื่อในพระคริสต์จากอันตรายทางกาย แน่นอนว่ามีช่วงเวลาที่พระองค์เป็นโล่ให้กับเราจากสถานการณ์ที่เราจะได้รับบาดเจ็บหรือศูนย์เสีย การรอดจากเรือแตกของเปาโลและลูกาในพระธรรมกิจการบทที่ 27 และการที่เปาโลไม่ได้เป็นอะไรจากการถูกงูกัดในพระธรรมกิจการบทที่ 28 เป็นกรณีของเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามทุกวันนี้พระสัญญาของพระเจ้าต่อผู้เชื่อมักจะเป็นการกล่าวถึงการปกป้องฝ่ายวิญญาณ

เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์สำหรับความรอด พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าสู่ชีวิตของเราในทันที เราถูกผนึกไว้สำหรับชีวิตนิรันดร์และถูกนำมาไว้ภายใต้การปกป้องฝ่ายวิญญาณจากพระเจ้าตั้งแต่ช่วงเวลานั้นเป็นต้นมา สิ่งนี้หมายความว่าไม่ว่าบาปในอนาคตของเราหรือแผนการของซาตาน เราก็จะไม่มีวันศูนย์เสียความรอดที่พระเจ้าทรงประทานให้ (2 ทิโมธี 1:12) ไม่มีอะไรที่จะแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าได้ (โรม 8”38 – 39) นอกจากนั้นเราได้รับอิสรภาพจากการควบคุมของบาป เราไม่ได้เป็นทาสของความคิด ความปรารถนาและการกระทำที่บาปอีกต่อไปแต่เราบังเกิดเข้าสู่ชีวิตใหม่แห่งความบริสุทธิ์ (โรม 6:22)

ตลอดทั้งชีวิตของเรา พระเจ้า “จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์” อย่างต่อเนื่อง (ฟิลิปปี 4:7) ประทานกำลัง สันติสุขและความขยันหมั่นเพียรที่เราต้องการเพื่อผ่านการทดสอบหรือการทดลองใดๆ ก็ตาม พระวิญญาณของพระองค์ทำให้ผลเติบโตภายในเราที่จะเสริมกำลังการดำเนินชีวิตคริสเตียน (กาลาเทีย 5:22 – 23) และพระองค์ประทานเครื่องมือที่มีฤทธิ์อำนาจแก่เราเพื่อให้เราป้องกันการโจมตีฝ่ายวิญญาณของศัตรูได้ (เอเฟซัส 6:10 – 18)

ไม่มีอะไรที่ผิดปกติสำหรับการขอการปกป้องทางกายจากพระเจ้า ตราบเท่าที่เรารู้ว่าพระองค์อาจจะไม่ได้เห็นเป็นสิ่งที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้แก่เรา พระองค์ทรงรู้ว่าเราได้รับกำลังมากขึ้นจากการทดลองที่มาทางเรา และในการทดลองทางกายภาพ เราก็แน่ใจได้สำหรับการปกป้องฝ่ายวิญญาณของพระองค์ ฉะนั้นแทนที่จะแสวงหาการปกป้องทางร่างกายอย่างสมบูรณ์จากพระเจ้า เราสามารถที่จะเห็นด้วยกับยากอบเมื่อท่านกล่าวว่า “พี่น้องทั้งหลายเมื่อใดที่ท่านเผชิญความทุกข์ยากนานาประการ จงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆ เพราะท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความอดทนบากบั่น” (ยากอบ 1:2 – 3)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะได้รับการปกป้องจากพระเจ้าได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries