settings icon
share icon
คำถาม

พันธกิจการพยากรณ์คืออะไร

คำตอบ


พันธกิจการพยากรณ์ตามที่เข้าใจกันโดยกลุ่มคาริสเมติกทุกวันนี้ คือพันธกิจใดก็ตามซึ่งขึ้นอยู่กับของประทานด้านการพยากรณ์และการเปิดเผยสิ่งใหม่จากพระเจ้าเพื่อให้คริสตจักรเติบโตอย่างเต็มที่ ผู้ที่มีส่วนร่วมในพันธกิจการพยากรณ์บางครั้งก็กล่าวว่าเป็นพันธกิจทั้งห้าของพระเจ้าและเชื่อว่าตำแหน่งงานของอัครทูตและผู้พยากรณ์กำลังได้รับการฟื้นฟูสู่คริสตจักรยุคใหม่

เราเห็นพันธกิจการพยากรณ์บ่อยครั้งในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม เนื่องจากพระเจ้าได้ทรงยกชูผู้พยากรณ์เพื่อให้หนุนใจและประณามชนชาติอิสราเอลในเวลาที่มีปัญหาหรือมีการก่อกบฏ ในระหว่างการครองราชย์ของกษัตริย์ดาวิด (พระธรรม 2 ซามูเอล) ผู้พยากรณ์นาธาน ซึ่งอยู่ท่ามกลางผู้อื่น ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าต่อกษัตริย์ดาวิด โดยให้คำแนะแนวและนำทางแก่พระองค์รวมทั้งเผชิญหน้ากับพระองค์ในเรื่องบาปของพระองค์กับนางบัทเชบา แน่นอนว่าอิสยาห์ เยเรมีย์ โฮเชยา อาโมส มีคาห์ เศคาริยาห์ ฯลฯ ก็มีพันธกิจการพยากรณ์เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามพวกเขาก็เป็นผู้พยากรณ์ การได้รับการเรียกให้เป็นผู้พยากรณ์ก็คือเพื่อให้พูดแทนพระเจ้า ผู้พยากรณ์จะสอน ให้การแนะแนว ให้คำปรึกษา หรือตำหนิตามความจำเป็น

ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เราเห็นคนอื่นที่มีพันธกิจนี้ บางคนได้รับของประทานเป็นผู้พยากรณ์เพื่อให้คำแนะแนว คำแนะนำ คำปรึกษา ฯลฯ แก่ผู้คนของพระเจ้า ของประทานในการพยากรณ์ระบุถึงอย่างเฉพาะเจาะจงใน 1 โครินธ์ 12:10 และเอเฟซัส 4:11 กรุณาสังเกตว่าของประทานนี้มีการให้มาเพื่อการเสริมสร้างคริสตจักร (เอเฟซัส 4:12) ดังนั้นผู้พยากรณ์นั้นมีการขอให้กล่าวพระวจนะของพระเจ้ากับคริสตจักรเพื่อที่ผู้เชื่อจะได้รู้ความคิดของพระเจ้าและรู้ว่าคริสตจักรควรทำงานอย่างไร

เราเชื่อว่าพันธกิจการพยากรณ์ที่แท้จริงทุกวันนี้นั้นเป็นเพียงแค่การเทศนาเกี่ยวกับพระคัมภีร์อย่างแม่นยำและชัดเจน ของประทานในการพยากรณ์ทุกวันนี้คือการ “กล่าวออกไป” ถึงพระวจนะที่ได้มีการเขียนไว้ ไม่ใช่การพึ่งพาข้อมูลใหม่จากสวรรค์ จุดประสงค์ของเครื่องหมายสำหรับของประทานในคริสตจักรยุคแรกนั้นมีไว้เพื่อให้การแนะแนวไปจนกระทั่งพันธสัญญาใหม่นั้นเสร็จสิ้นและเพื่อทำให้พันธกิจของเหล่าอัครทูตนั้นสมบูรณ์ ในเมื่อพระคัมภีร์นั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วและอัครทูตทั้งหลายได้ตายไป ของประทานอันอัศจรรย์นี้ก็สิ้นสุดการนำไปใช้กับคริสตจักร เราเห็นสิ่งนี้ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ในพระธรรมเล่มแรกๆ เช่น พระธรรม 1 โครินธ์และพระธรรมเอเฟซัสกล่าวถึงของประทานอันอัศจรรย์เหล่านั้น แต่ทว่าพระธรรมในช่วงหลังๆ เช่น พระธรรม 1 และ 2 ทิโมธีไม่ได้กล่าวถึงของประทานเหล่านั้น พระคัมภีร์ที่สมบูรณ์แบบนั้นเพียงพอสำหรับเราที่จะติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ พระธรรม 2 ทิโมธี 3:16-17 นั้นชัดเจนในเรื่องนี้ (ดูฮีบรู 1:1-2 เช่นเดียวกัน) คำที่เพิ่มเติมจากองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่จำเป็น

มีคริสเตียนหลายคนในทุกวันนี้ที่กล่าวอ้างว่าพวกเขาเข้าร่วมในพันธกิจการพยากรณ์ ผู้ซึ่งเชื่อว่าการพยากรณ์ยังคงดำเนินต่อไปและผู้ซึ่งนำเสนอตัวเองว่าเป็นท่อแห่งการเปิดเผยสิ่งใหม่จากสวรรค์ ตามปกติแล้วคริสตจักรที่เชื่อในพันธกิจการพยากรณ์มักจะพยายามตีความความฝัน คาดการณ์ถึงอนาคต และพูดภาษาแปลกๆ แม้ว่าของประทานด้านการพูดภาษาแปลกๆ ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ (ความสามารถเหนือธรรมชาติที่จะพูดในภาษาต่างชาติที่ไม่เคยเรียนมาก่อนเพื่อจุดประสงค์ในการประกาศข่าวประเสริฐ) ไม่ใช่ประเภทของการพูดภาษาแปลกๆ ที่มีการคาดการณ์ถึงในทุกวันนี้

พระคัมภีร์นั้นสมบูรณ์แบบ พระคัมภีร์ยังเตือนเราไม่ให้เพิ่มเติมเข้าไปยังพระวจนะของพระเจ้า (วิวรณ์ 22:18) ดังนั้นการพยากรณ์ในแง่ของคำตรัส “ใหม่” ที่มาจากพระเจ้านั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พันธกิจการพยากรณ์คืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries