settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมการอธิษฐานเผื่อผู้อื่นถึงเป็นเรื่องสำคัญ?

คำตอบ


การอธิษฐานเผื่อผู้อื่นซึ่งเป็นการอธิษฐานโดยทั่วไปนั้น มักจะเป็นเรื่องง่ายที่เราจะตั้งคำถามว่า ทำไมเราจึงควรอธิษฐานหากพระเจ้าทรงหวังดีกับเราอยู่แล้ว พระองค์ทรงฉลาดกว่าเราเป็นอย่างมากแล้วทำไมพระองค์ยังต้องการให้เราอธิษฐาน จะไม่เป็นการดีกว่าหรือที่จะวางใจในพระองค์ว่าพระองค์จะทำสิ่งที่ดีที่สุด เป็นความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงฉลาดกว่าเรา (1 โครินธ์ 1:25) และเราควรวางใจในพระองค์ (สุภาษิต 3:5–6) และด้วยเหตุผลเหล่านี้เราจึงจำเป็นต้องอธิษฐาน เพราะการอธิษฐานเผื่อตัวเองและเผื่อผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาให้เราทำ

การอธิษฐานเผื่อผู้อื่นได้รับการแนะนำว่าเป็นแหล่งของการรักษาโรค (ยากอบ 5:16) ควบคู่ไปกับการสารภาพบาป ยากอบกล่าวกับเราว่า "คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมทรงอานุภาพและเกิดผล" สิ่งนี้หมายความว่าพระองค์จะทรงฟังเฉพาะคำอธิษฐานของคนที่ชอบธรรมเท่านั้นใช่หรือไม่ คำตอบก็คือไม่ใช่ คำว่าชอบธรรมในพระคัมภีร์หมายถึงผู้ที่มีความเชื่อและผู้ที่ได้รับความชอบธรรมของพระเยซู (โรม 5: 1, 3: 21–22, 4: 2–3)

พระเยซูบอกให้เราอธิษฐานในพระนามของพระองค์ (ยอห์น 14:13–14) ซึ่งถ้าหากคุณทำอะไรบางอย่าง "ในนาม" ของคนๆ หนึ่งนั่นก็หมายความว่าคุณทำสิ่งนั้นตามความปรารถนาของเขาคนนั้น ดังนั้นการรู้จักพระเจ้าและเข้าใจพระองค์จึงเป็นส่วนสำคัญของการอธิษฐาน และตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าทำไมการอธิษฐานเพื่อผู้อื่นถึงเป็นเรื่องสำคัญ การอธิษฐานไม่เกี่ยวข้องกับการได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการหรือเกี่ยวข้องกับการทำให้ผู้อื่นปลอดภัย มีสุขภาพดีและปราศจากปัญหา การอธิษฐานเป็นวิธีที่ทรงพลังในการทำความรู้จักกับพระผู้ช่วยให้รอดของเรา อีกทั้งยังนำผู้เชื่อมารวมตัวกันด้วย การอธิษฐานเพื่อผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้เราใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น เพราะการอธิษฐานที่มีประสิทธิภาพนั้นตั้งอยู่บนความเข้าใจในน้ำพระทัยของพระองค์ (1 ยอห์น 5:14) นอกจากนี้การอธิษฐานยังทำให้เราได้ใกล้ชิดกับผู้อื่นมากขึ้นตราบใดที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆ และมุ่งความสนใจไปยังความต้องการของพวกเขา

ถึงกระนั้นคำอธิษฐานส่วนใหญ่ที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ก็เป็นคำอธิษฐานอีกประเภทหนึ่ง เมื่อพระเยซูทรงอธิษฐานเผื่อผู้อื่น พระองค์ทรงอธิษฐานเผื่อความเชื่อของพวกเขา (ลูกา 22:32) พระองค์ทรงอธิษฐานต่อต้านการทดลองในชีวิตของพวกเขา (ลูกา 22:40) พระองค์ทรงอธิษฐานเผื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเขา (ยอห์น 17:11) พระองค์ทรงอธิษฐานเผื่อการชำระให้บริสุทธิ์ของพวกเขา (ยอห์น 17:17) เปาโลอธิษฐานเผื่อความรอดของผู้หลงหาย (โรม 10:1) เขาอธิษฐานขอให้พี่น้องอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง (2 โครินธ์ 13:7) เขาอธิษฐานขอให้ผู้เชื่อได้รับกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้หยั่งรากและตั้งมั่นอยู่ในความรัก ให้สามารถเข้าใจถึงความรักของพระเจ้าและได้รับความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม (เอเฟซัส 3:14–19) ทั้งหมดนี้เป็นการอธิษฐานขอการอวยพรฝ่ายวิญญาณโดยเป็นการอธิษฐาน "ในนามของพระเยซู" ทั้งหมดและเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระบิดาซึ่งคำอธิษฐานเหล่านี้ได้รับการรับประกันแล้วว่าเราจะพบคำว่า "ใช่" ในพระคริสต์ (2 โครินธ์ 1:20)

การอธิษฐานเผื่อผู้อื่นนั้นมีความสำคัญเนื่องจากเป็นไปตามพระบัญชาในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ เราต้องอธิษฐานเผื่อทุกคน (1 ทิโมธี 2:1) เราต้องอธิษฐานเผื่อผู้นำรัฐบาล (1 ทิโมธี 2:2) เราต้องอธิษฐานเผื่อคนที่ยังไม่ได้รับความรอด (1 ทิโมธี 2:3–4) เราต้องอธิษฐานเผื่อเพื่อนคริสเตียน (เอเฟซัส 6:18) เราต้องอธิษฐานเผื่อผู้ที่เป็นตัวแทนในการประกาศข่าวประเสริฐ (เอเฟซัส 6:19–20) เราต้องอธิษฐานเพื่อคริสตจักรที่ถูกข่มเหง (ฮีบรู 13:3) การอธิษฐานเพื่อผู้อื่นทำให้เราไม่ได้มุ่งความสนใจไปที่ตัวเราเองแต่รู้ถึงความต้องการของคนที่อยู่รอบตัวเรา เพราะขณะที่เรา "รับภาระของกันและกัน" เรา "ก็จะได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระคริสต์" (กาลาเทีย 6:2) ให้เราเริ่มอธิษฐานเผื่อผู้อื่นตั้งแต่วันนี้และช่วยเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ด้วยกัน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมการอธิษฐานเผื่อผู้อื่นถึงเป็นเรื่องสำคัญ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries