settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือการเดินอธิษฐาน การเดินอธิษฐานเป็นไปตามหลักพระคัมภีร์ไหม?

คำตอบ


การเดินอธิษฐานเป็นการอธิษฐานในสถานที่ เป็นแบบการอธิษฐานเผื่อผู้อื่นพร้อมกับเดินไปด้วยหรืออยู่ใกล้สถานที่พาะขณะที่กำลังอธิษฐาน บางคนเชื่อว่าการเข้าใกล้ถานที่เป็นการยอมให้พวกเขา “อธิษฐานใกล้ขึ้นเพื่ออธิษฐานชัดเจนขึ้น” การเดินอธิษฐานนี้กระทำเป็นส่วนบุคคล กลุ่มบุคคล และแม้แต่ทั้งคริสตจักร มันอาจจะสั้นแค่บล็อคเดียวหรือยาวหลายไมล์ ความคิดที่จะใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า---สายตา การได้ยิน ดมกลิ่น และการสัมผัส---เพิ่มความเข้าใจแก่คนที่อธิษฐานเผื่อในสิ่งที่จำเป็นต้องอธิษฐาน

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเดินผ่านเพื่อนบ้านมองหาสิ่งที่ควรอธิษฐาน คุณอาจมาถึงสนามหญ้าที่สกปรกและทรุดโทรมที่สุด นี่อาจเตรียมคุณให้พร้อมที่จะอธิษฐานเผื่อสุขภาพทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจของผู้ที่พักอาศัยภายใน บางกลุ่มเดินอธิษฐานรอบๆ โรงเรียน อธิษฐานเผื่อครูและนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้พบความสันติสุขและความปลอดภัย และให้คลาดแคล้วพ้นจากแผนการชั่วร้ายของมาร บางคนรู้สึกว่าพวกเขาใจจดใจจ่อและนำการอธิษฐานอย่างเกิดผลดีขึ้น โดยการเดินใกล้ผู้คน และสถานที่ที่พวกเขากำลังอธิษฐานเผื่อ

การเดินอธิษฐานเป็นปรากฏการณ์ใหม่ จุดกำเนิดของสิ่งที่ไม่ชัดเจน ไม่มีแบบแน่นอนตามหลักพระคัมภีร์เรื่องการเดินอธิษฐาน แม้ว่าเพราะการเดินเป็นหนทางหลักของการคมนาคมในสมัยพระคัมภีร์ แน่นอนประชาชนมักได้เดินและอธิษฐานในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำสั่งโดยตรงว่าการเดินอธิษฐานเป็นอะไรที่เราควรจะกระทำ การเชื่อว่าการอธิษฐานเสนอจัดรูปแบบหรือท่วงท่าใดๆในขณะนั้น ส่งผลให้เกิดพลังมากกว่าสิ่งเหล่านั้นที่ได้เสนอช่วงเวลาหรือท่วงท่าอีกแบบหนึ่ง ล้วนไม่เป็นไปตามหลักพระคัมภีร์

นอกจากนี้ เมื่อเรารู้สึกว่าเราต้องอยู่ใกล้สถานที่หรือสถานการณ์ที่จะอธิษฐานอย่างชัดเจนขึ้น พระบิดาในสวรรค์ของเราผู้ทรงสถิตทุกหนทุกแห่ง ทรงรู้แน่นอนอะไรจำเป็นขณะนั้น และจะทรงโปรดประทานสิ่งนั้นตามน้ำพระทัยพระองค์และในเวลาของพระองค์ ความจริงที่พระองค์ทรงยอมให้เราเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระองค์โดยคำอธิษฐาน ก็เพื่อส่งผลดีแก่เราไม่ใช่แก่พระองค์ เราได้รับบัญชาให้ “อธิษฐานโดยไม่หยุดหย่อน “(1 เธสะโลนิกา5.17 )เพราะว่าการการเดินคืออะไรที่เราทำทุกวัน แน่นอนส่วนหนึ่งการอธิษฐานโดยไม่หยุดคือการอธิษฐานขณะกำลังเดิน พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานทุกอย่างที่กราบทูลโดยคนทั้งหลายผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ โดยไม่คำนึงถึงเวลาใด สถานที่ใด หรืออยู่ในท่วงท่าใด ในขณะเดียวกันแน่นอนที่ไม่มีคำสั่งห้ามการเดินอธิษฐาน และสิ่งใด ๆที่เรากระตุ้นให้เราอธิษฐานสมควรแก่การพิจารณา

ยอห์น 15:7 7 (พระเยซูตรัสว่า) ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา และถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใด ซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือการเดินอธิษฐาน การเดินอธิษฐานเป็นไปตามหลักพระคัมภีร์ไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries