settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์พูดอะไรเกี่ยวกับการอธิษฐาน/การพูดกับคนที่ตายแล้ว?

คำตอบ


การอธิษฐานต่อคนตายเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดในพระคัมภีร์ เฉลยธรรมบัญญัติ 18:11 บอกเราว่าทุกคนที่ "ปรึกษากับคนตาย" เป็น "ที่น่ารังเกียจแด่พระเจ้า" เรื่องราวของซาอูลที่ขอคำปรึกษากับคนทรงเพื่อนำจิตวิญญาณของคนตาย คือซามูเอลส่งผลทำให้เขาเสียชีวิต "เพราะเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเขาไม่ได้รักษาพระคำของพระเจ้าและได้ปรึกษากับคนทรงเพื่อคำแนะนำ (1 ซามูเอล 28:1 – 25; 1 พงศาวดาร 10:13 – 14) เห็นได้ชัดว่าพระเจ้าประกาศว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรกระทำ

พิจารณาลักษณะของพระเจ้า พระเจ้าทรงอยู่ทุกหนทุกแห่ง อยู่ทุกที่พร้อมกัน และสามารถได้ยินทุกคำอธิษฐานในโลกนี้ (สดุดี 139:7 – 12) มนุษย์ในทางกลับกันไม่มีคุณลักษณะแบบนี้ นอกจากนี้พระเจ้าทรงเป็นเพียงผู้เดียวที่มีอำนาจในการตอบคำอธิษฐาน ในเรื่องนี้พระเจ้าเป็นผู้มีอำนาจทั้งสิ้น (วิวรณ์ 19:6) แน่นอนว่า นี่เป็นคุณลักษณะของมนุษย์ ตายหรือมีชีวิตอยู่ ไม่ได้เป็นเจ้าของ ท้ายที่สุด พระเจ้าทรงรอบรู้ พระองค์ทรงรู้ทุกอย่าง

(สดุดี 147:4 – 5) แม้กระทั่งก่อนที่เราจะอธิษฐาน พระเจ้าทรงรู้ความต้องการที่แท้จริงของเราและรู้ดีกว่าเราเสียอีก พระองค์ไม่เพียงแต่รู้ถึงความต้องการของเรา แต่พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานของเราตามน้ำพระทัยที่ดีเลิศของพระองค์

ดังนั้นเพื่อให้คนตายได้รับคำอธิษฐาน คนตายแต่ละคนจะต้องได้ยินคำอธิษฐาน และมีอำนาจในการตอบคำอธิษฐานนั้น และรู้วิธีการตอบคำในแบบที่ดีที่สุดสำหรับคำอธิษฐานของแต่ละบุคคล พระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้น ที่ได้ยินและตอบคำอธิษฐาน เพราะพระองค์ทรงสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงและ เนื่องจากสิ่งที่นักศาสนาศาสตร์บางคนเรียกว่าพระองค์ "ดำรงอยู่ภายใน" ความเป็นมนุษย์คือคุณภาพของพระเจ้า ที่ทำให้พระองค์มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการของมนุษยชาติ (1 ทิโมธี 6:14 – 15) รวมถึงการตอบคำอธิษฐานของพวกเขาด้วย

แม้กระทั่งหลังจากที่คนตายไปแล้ว พระเจ้ายังคงมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนนั้นและจุดหมายปลายทางของเขา ฮีบรู 9:27 พูดเช่นนั้น "…มนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด" ถ้าคนนั้นตายในพระคริสต์ เขาไปสวรรค์เพื่อจะได้อยู่กับพระเจ้า (2 โครินธ์ 5:1 – 9, โดยเฉพาะข้อที่ 8) ถ้าผู้นั้นตายในบาปของเขา เขาไปที่นรกและในที่สุดทุกคนในนรกจะถูกโยนลงไปในบึงไฟ (วิวรณ์ 20:14 – 15)

ผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ทรมานในความเจ็บปวด จะไม่สามารถได้ยินหรือตอบคำอธิษฐานได้ ผู้ที่อาศัยอยู่บนสวรรค์อันสุขสำราญกับพระเจ้าก็ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ ถ้าเราอธิษฐานต่อใครบางคนและเขาก็อยู่ในความทุกข์ทรมานนิรันดร์ เราควรคาดหวังให้เขาได้ยินและตอบคำอธิษฐานของเราได้หรือไม่ เช่นเดียวกันคนที่อยู่ในสวรรค์จะกังวลกับปัญหาในโลกนี้ไหม พระเจ้าได้ทรงประทานพระบุตรของพระองค์คือ พระเยซูคริสต์ เพื่อเป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า (1 ทิโมธี 2:5) พระเยซูคริสต์เป็นคนกลางของเรา เราสามารถไปหาพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ได้ ทำไมเราถึงต้องการที่จะเป็นบุคคลที่ตายไปด้วยความบาปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อทำเช่นนั้นเป็นการเสี่ยงต่อพระพิโรธของพระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์พูดอะไรเกี่ยวกับการอธิษฐาน/การพูดกับคนที่ตายแล้ว?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries