settings icon
share icon
คำถาม

การอธิษฐานอ้อนวอนคืออะไร?

คำตอบ


เราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานด้วยหลากหลายสาเหตุ คือเพื่อนมัสการพระองค์ เพื่อสารภาพบาปของเราและขอการอภัยบาป เพื่อขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรของพระองค์ เพื่อขอสิ่งต่างๆ เพื่อตัวเราเอง และ/หรืออธิษฐานเผื่อความจำเป็นของผู้อื่น คำในภาษาฮีบรูและภาษากรีกมักจะแปล "การอ้อนวอน" ในพระคัมภีร์แท้จริงแล้วหมายความว่า "การขอหรือการร้องขอ" ฉะนั้นการอธิษฐานอ้อนวอน คือการขอบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้า ไม่เหมือนกับการร้องขอ ซึ่งก็คือการอธิษฐานในนามของผู้อื่น การอธิษฐานอ้อนวอนโดยธรรมดาแล้วคือการขอสำหรับผู้ที่ทำการอธิษฐาน

พระคัมภีร์ได้รวมการอธิษฐานอ้อนวอนหลายแบบ ตัวอย่างมากมายสามารถพบได้ในพระธรรมสดุดี ยกตัวอย่างเช่น คำสดุดีของดาวิดเต็มไปด้วยการอ้อนวอนขอพระเมตตาใน สดุดี 4:1 ที่นำไปสู่ สดุดี 5:8 และส่งต่อด้วย สดุดี 6:4 การรอดจากการถูกข่มเหงใน สดุดี 7:1 และต่อไปเรื่อยๆ เมื่อดาเนียลรู้ว่ากษัตริย์ดาริอัสได้ออกคำสั่งห้ามไม่ให้อธิษฐานต่อพระอื่นนอกจากกษัตริย์ ดาเนียลยังคงอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการอธิษฐานขอบพระคุณ และการอธิษฐานอ้อนวอนเพื่อให้พระองค์ช่วยเขาในสถานการณ์อันเลวร้ายนี้

ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ พระเยซูบอกให้เราขออาหารประจำวันใน มัทธิว 6:11 ซึ่งตกไปสู่หัวข้อสำหรับการอธิษฐานอ้อนวอน ยิ่งไปกว่านั้นใน ลูกา 18:1 – 8 พระเยซูสอนเราไม่ให้ล้มเลิกการอธิษฐานเผื่อสิ่งที่เราต้องการ ในยากอบ อย่างไรก็ตามเราเห็นความสมดุล ด้านหนึ่งเราไม่ได้รับเพราะว่าเราไม่ขอ (ยากอบ 4:2) อีกด้านหนึ่งเราขอแต่ไม่ได้รับเพราะเราคิดถึงแต่ความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังของเรา (ยากอบ 4:3) อาจจะเป็นไปได้ในทางที่ดีที่สุด ที่จะเข้าใกล้การอ้อนวอนคือ การขอจากพระเจ้าด้วยความจริงใจเหมือนกับบุตรคุยกับบิดาที่ใจดีแต่ลงท้ายด้วย "ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์" (มัทธิว 26:39) โดยการยอมจำนนทั้งหมดต่อน้ำพระทัยของพระองค์

หลังจากอธิบายความต้องที่จะสวม "ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า" (เอเฟซัส 6:13 – 17) อัครทูตเปาโลแนะนำชาวเอเฟซัส (และเรา) ให้ยังคงตื่นตัว และอธิษฐานในพระวิญญาณ

"อ้อนวอนเผื่อธรรมิกชนทุกคน" (เอเฟซัส 6:18) เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การอธิษฐานอ้อนวอนเป็นส่วนหนึ่งของสงครามฝ่ายวิญญาณ ที่คริสเตียนทุกคนมีส่วนร่วม เปาโลแนะนำคริสตจักรชาวฟิลิปปีอย่างต่อเนื่อง ให้ผ่อนคลายความวิตกกังวลโดยการยังคงสัตย์ซื่อในการอธิษฐาน โดยเฉพาะการอธิษฐานขอบพระคุณและอ้อนวอน สิ่งเขาจบลงด้วยสิ่งที่เป็นสูตรสำเร็จที่ทำให้แน่ใจว่า "สันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์" (ฟิลิปปี 4:6 – 7)

ที่เราเห็นด้านที่สำคัญอีกด้านหนึ่งของการอธิษฐานอ้อนวอน คือความจำเป็นที่จะมีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ ผู้ที่เป็นของพระคริสต์อาศัยอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้วิงวอนในนามของเราเช่นเดียวกัน เพราะบ่อยครั้งเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอะไร หรืออธิษฐานอะไรเมื่อเราเข้ามาใกล้พระเจ้า พระวิญญาณวิงวอนและอธิษฐานเพื่อเรา อธิบายคำว่าวิงวอนของเรา เพื่อว่าเมื่อเราท่วมท้นด้วยการทดลองและความเป็นห่วงสิ่งต่างๆ ในโลก พระองค์มาเคียงข้างและให้ความช่วยเหลือเราในการอธิษฐานอ้อนวอนในขณะที่พระองค์ทรงรักษาเราไว้ต่อหน้าบัลลังก์แห่งพระคุณ (โรม 8:26)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การอธิษฐานอ้อนวอนคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries