settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือการอธิษฐานเพื่อการท่วมท้นในพระวิญญาณ?

คำตอบ


ตั้งแต่ช่วงสมัยปี 1990 ได้มีการมุ่งเน้นในเวทย์มนต์เพิ่มมากยิ่งขึ้นในหลายๆ ส่วนของคริสเตียน การติดต่อกับสิ่งลึกลับ ประสบการณ์ด้านเวทย์มนต์ขยายการแบ่งระหว่าง "ความเชื่อที่แท้จริง" และ "ความเชื่อโดยความรู้สึก" และเป็นการข่มขู่ที่จะแทนที่การสอนของพระคัมภีร์ด้วยการตอบสนองที่นำโดยความรู้สึก การอธิษฐานเพื่อการท่วมท้นในพระวิญญาณเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเวทย์มนต์ มีการอธิบายว่า เป็นการพักในการทรงสถิตย์ของพระเจ้า ทำให้สำเร็จโดยการเปิดเพลงนมัสการเบาๆ นั่งหรือนอนและอธิษฐาน คำอธิษฐานที่สั้นๆ ง่ายๆ ในเวลาที่ยืดออกไป หรือมิเช่นนั้นเป็นการทำให้จิตใจของเราว่างเปล่าจากความคิดต่างๆ จนถึงจุดที่คุณสัมผัสได้ถึงการทรงสถิตย์ของพระเจ้าผ่านการแสดงออกอย่างชัดเจนในรูปแบบต่างๆ เช่นการเสียวแปลบปราบที่เนื้อตัว ความรู้สึกร้อนหรือเย็น หรือแม้กระทั่งสัมผัสเหมือนมีลมพัดเบาๆ ผ่านร่างกาย เราแค่ "แช่" อยู่ในการทรงสถิตนั้น

แม้ว่าสิ่งเหล่านั้นอาจดูเป็นเรื่องแปลกสำหรับบางคน แต่ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายซ่ะทีเดียว อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์ก็คือการที่เราวัดประสบการณ์ในชีวิตของเราคือโดยทางพระคัมภีร์ (2 ทิโมธี 3:16 – 17) และเมื่อการอธิษฐานเพื่อการท่วมท้นในพระวิญญาณนั้นมีการตรวจสอบ ตามนั้นเราพบว่าเป็นการรอสิ่งที่สนับสนุนจากพระคัมภีร์ ในขณะนี้ภายในพระคัมภีร์ เราสามารถพบแบบอย่างการอธิษฐานตามอย่างของการอธิษฐานเพื่อการท่วมท้นในพระวิญญาณหรือไม่

รูปแบบการอธิษฐานที่เรียบง่ายที่สุดคือ การร้องเรียกพระนามของพระเจ้า (ปฐมกาล 4:26) และในแต่ละกรณีที่พบในพระคัมภีร์ เป็นการพรรณนาถึงการสนทนากับพระเจ้า การอธิษฐานเพื่อการท่วมท้นในพระวิญญาณเริ่มต้นแบบนั้น แต่ตกไปอยู่ในอาการที่เคลิ้มๆ ลอยๆ อย่างรวดเร็ว นี่คือ เมื่อการอธิษฐานเพื่อการท่วมท้นในพระวิญญาณสิ้นสุดการมาจากพระคัมภีร์และกลายเป็นสิ่งที่เหมือนกับการปฏิบัติของลัทธิ New Age หรือสิ่งที่สาวกชาวฮินดูจะปฏิบัติ

ไม่มีการปฏิเสธว่า การมีประสบการณ์ในการทรงสถิตย์ของพระเจ้าอาจจะเป็นสิ่งที่ทรงพลัง และสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ ไม่ใช่เป้าหมายของการอธิษฐานเพื่อการท่วมท้นในพระวิญญาณที่ทำให้หลงผิด แต่เป็นหลักการของการอธิษฐานเพื่อการท่วมท้นในพระวิญญาณ การอธิษฐานเพื่อการท่วมท้นในพระวิญญาณมุ่งเน้นไปที่การได้รับประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณโดยการแสวงหาการทรงสถิตย์ของพระเจ้าผ่านการปฏิบัติในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเวทย์มนต์ เป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกับ "การอธิษฐานใคร่ครวญภาวนา" และฝ่ายจิตวิญ ญาณที่ลึกซึ้ง ซึ่งทั้งสองนั้นอย่างเท่าเทียมกันไม่ได้มาจากพระคัมภีร์ การอธิษฐานที่มาจากพระคัมภีร์คือการอธิษฐานกับพระเจ้าโดยการมีน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่ในใจ

(1 ยอห์น 5:14) ผู้เชื่อที่อธิษฐานจากพระคัมภีร์นั้น เข้าใจแล้วว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขาเสมอ (สดุดี 139:7, มัทธิว 28:20, 1 โครินธ์ 6:19, 1 เธสะโลนิกา 4:8, 2 ทิโมธี 1:14) และเขาไม่ต้องการประสบการณ์ทางด้านประสาทสัมผัสทางกายภาพในการพิสูจน์

English



กลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือการอธิษฐานเพื่อการท่วมท้นในพระวิญญาณ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries