settings icon
share icon
คำถาม

เราจะอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ไหม? หรือเราควรจะอธิษฐานครั้งเดียวก็พอแล้ว?

คำตอบ


หนังสือลูกา 18:1-7 กล่าวว่า “พระองค์ตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟัง เพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอ ไม่อ่อนระอาใจ พระองค์ตรัสว่า "ในนครหนึ่งมีผู้พิพากษาคนหนึ่ง ที่มิได้เกรงกลัวพระเจ้า และมิได้เห็นแก่มนุษย์ ในนครนั้นมีหญิงม่ายคนหนึ่งมาหาผู้พิพากษาผู้นั้นพูดว่า `ขอให้ความยุติธรรมแก่ข้าพเจ้าในการสู้ความเถิด' ฝ่ายผู้พิพากษานั้นไม่ยอมทำจนช้านาน แต่ภายหลังเขานึกในใจว่า `แม้ว่าเราไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์ แต่เพราะแม่ม่ายคนนี้มากวนเราให้ลำบาก เราจะให้ความยุติธรรมแก่นาง เพื่อมิให้นางมารบกวนบ่อยๆให้เรารำคาญใจ' และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า "จงฟังคำที่ผู้พิพากษาอธรรมนี้ได้พูด พระเจ้าจะไม่ทรงประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ ผู้ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนหรือ พระองค์จะอดพระทัยไว้ช้านานหรือ”

หนังสือลูกา 11:5-13 กล่าวว่า “พระองค์ตรัสแก่เขาว่า "ผู้ใดในพวกท่านมีมิตรสหายคนหนึ่ง และจะไปหามิตรสหายนั้นในเวลาเที่ยงคืนพูดกับเขาว่า `เพื่อนเอ๋ย ขอให้ฉันยืมขนมปังสักสามก้อนเถิด เพราะเพื่อนของฉันคนหนึ่งเพิ่งเดินทางมาหาฉัน และฉันไม่มีอะไรจะให้เขารับประทาน' ฝ่ายมิตรสหายที่อยู่ข้างในจะตอบว่า `อย่ารบกวนฉันเลย ประตูก็ปิดเสียแล้ว ทั้งพวกลูกก็นอนร่วมเตียงเดียวกับฉันแล้ว ฉันจะลุกขึ้นหยิบให้ท่านไม่ได้' เราบอกท่านทั้งหลายว่า แม้เขาจะไม่ลุกขึ้นหยิบให้คนนั้นเพราะเป็นมิตรสหายกัน แต่ว่าเพราะวิงวอนมากเข้า เขาจึงจะลุกขึ้นหยิบให้ตามที่เขาต้องการ เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ ทุกคนที่แสวงหาก็พบ และทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา มีผู้ใดในพวกท่านที่เป็นบิดา ถ้าบุตรขอปลาจะเอางูให้เขาแทนหรือ หรือถ้าขอไข่ จะเอาแมงป่องให้เขาหรือ เพราะฉะนั้น ถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์”

ข้อพระคัมภีร์ทั้งสองตอนหนุนใจเกี่ยวกับการอธิษฐาน – และการอธิษฐานต่อไปเรื่อย ๆ ! ไม่มีอะไรผิดในการขอเรื่องเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีก ตราบเท่าที่การขอนั้นเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า (1 ยอห์น 5:14-15) จงขอจนกระทั่งพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานหรือทรงเอาภาระใจออกไปจากท่าน บางครั้งพระเจ้าจะทรงบังคับให้เราคอยเพื่อที่จะทรงสอนเราเรื่องความอดทนและความพากเพียร บางครั้งเราก็ขออะไรที่ยังไม่ถึงเวลาที่พระเจ้าจะทรงให้เรา บางครั้งเราก็ขออะไรที่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเรา และพระองค์ทรงบอกว่าไม่ได้ การอธิษฐานไม่ใช่การนำความต้องการของเรามาเสนอต่อพระองค์เท่านั้น แต่เป็นการทรงสำแดงน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อเราด้วย จงขอ, หา และเคาะต่อไปจนกว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐาน หรือจนกว่าพระองค์จะทรงบอกว่านั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระองค์สำหรับท่าน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เราจะอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ไหม? หรือเราควรจะอธิษฐานครั้งเดียวก็พอแล้ว?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries